+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kabir azabı veya nimetinin olması kişinin cennetlik mi cehennemlik mi olduğunu gösteriyorsa neden sonradan tekrar hesaba Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kabir azabı veya nimetinin olması kişinin cennetlik mi cehennemlik mi olduğunu gösteriyorsa neden sonradan tekrar hesaba


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Kabir azabı veya nimetinin olması kişinin cennetlik mi cehennemlik mi olduğunu gösteriyorsa neden sonradan tekrar


  Reklam  Cevap: İlk sorgu kabirde başlar. Kabirde iken yapılan sorguda kişinin cennetlik mi cehennemlik mi olduğu kısmen belli olur. Tam belli olmaz. Ancak asıl hesap gününde detaylarıyla tüm amelleri önüne serilecek ve cennetteki veya cehennemdeki makamı belli olacaktır. Cennet ve cehennemde sınırsız makamlar vardır. Herkesin makamı bir değildir.
  Ayrıca kabirde çekilen azap günahlara keffaret olacağından bir kimse kabirde azap çekse dahi hesap gününde sevapları günahlarından fazla gelerek cennetlik olabilir. Çünkü kabirde bir kısım günahları çekeceği azapla silinecektir.

  Allahu Teala geleceği bildiği için ölen bir insanın cennetlik veya cehennemlik olduğunu elbette bilmektedir.

  Kabir alemi gaybi bir konudur. Bu bakımdan o alemdeki hesap ve sorgu sualin mahiyetini Peygamberimizin anlattığı şekilde bilmekteyiz.

  Kişi vefat ettikten sonra kabirde münker ve nekir tarafından sorgu suale çekilir ve eğer mümin ise kabri cennet bahçesine döner. Şeyet cehennemlik ise kabri cehennem çukurlarından bir çukur haline gelir.

  Günahları fazla olan bir mümin ahirette ve mahşerde çektikleri sıkıntılar günahlarına keffaret olur. Bu bakımdan günahları sevabından çok olan bir insan kabir ve mahşerde çektikleri sıkıntıdan dolayı günahları azalır ve cennetlik bir insan olabilir.

  İnsanlar mahşerde hesaba çekilir ve amellerine göre defterleri sağından, solundan verilir. Ondan sonra sırattan geçerler.
  SİE+ Yorum Gönder