Konusunu Oylayın.: İbadet duaları nelerdir?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
İbadet duaları nelerdir?
 1. 07.Şubat.2011, 10:09
  1
  Misafir

  İbadet duaları nelerdir?

 2. 07.Şubat.2011, 10:09
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  ibadet duaları nelerdir?

 3. 07.Şubat.2011, 17:13
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,609
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: ibadet duaları nelerdir?
  İbadetlerde dua

  Dua Arapça bir kelime olup çağırmak, birisine mesaj vermek, onunla irtibat kurmak manalarına gelir. Özel kullanımı esas alındığında ise kulun Allah'a yalvarması, halini arzetmesi, içini dökmesi, ihtiyaçlarını dile getirmesi demektir.
  Dua kulluğun simgesi ve başlı başına bir ibadet olduğuna göre sadece insana has bir olgu değildir. Bu yönüyle kainattaki bütün mahlukat onunla ilgilidir. Toprağın bağrına atılan bir tohum, çatlamak, başını topraktan çıkarmak ve güneşe doğru filizlenmek için dua eder. Ama biz onun dilini anlamayız. Yumurtaları üzerinde yatan kuş, yavruları için dua eder. Ama kendi lisanında. Ağaçlar, mevsimi geldiğinde meyve vermek için dua ederler. Ama insan bunun farkında değildir. İşte müminin kainata bakışı budur. Kur'an-ı Kerim'de buyrulur ki "Kainatta hiçbir şey yoktur ki hamd ile Allah'ı tesbih etmesin, Onu anmasın, Ona dua etmesin. Fakat siz onların bu tesbihlerini, zikirlerini, dualarını anlamazsınız". Yine Kur'an'da Allah korkusundan yarılan, dağlardan yuvarlanan taşlardan bahsedilir. Gök gürültüsünün hamd ile Allah'ı tesbih ettiğinden bahsedilir. Peygamber efendimiz "Bu dağ Uhud'dur. O bizi sever biz de onu severiz" buyurur. Yine Peygamberimiz hayvanların kendi dillerince Allah'ı andığını söyler. Evet Allah'tan korkan taşlar, insanları seven dağlar, Allah'ı zikreden canlı veya cansız mahluklar. Müminin kainata bakışı budur. Biz bu mahlukatın dillerini anlasaydık fırtınalı denizin "Ya Celil, Ya Celil" diye zikrettiğini duyacaktık. Dillerini anlasaydık, kedilerin "Ya Rahim, Ya Rahim" diye dua ettiğini işitecektik. Yani sözün kısası sadece insanlar dua etmez. Bütün mevcudat, bütün varlık kendi dilinde dua eder.

  Duanın Hayatımızdaki Önemi

  Biraz önce söylediğimiz gibi her şey dua etmektedir. Hayatı, duâsız düşünmek mümkün değildir. Yaşadığımız hayat, baştan sona kadar duâdan ibarettir. Duâ, Rıza-i İlâhî'nin şifresi ve cennet yurdunun da anahtarıdır.

  Duânın bizatihi ibadet olduğunu, hatta ibadetin özü olduğunu ifade etmiştik. Onun için ibadetin önemi hakkında söylenen her şey dua için de geçerlidir.


  Dualarda Neler Söylenmeli, Neler İstenmeli?

  Dualarımızda her şeyi isteyebiliriz. Ancak öncelikle ve daima en önemli şeyleri istemeliyiz. Nedir en önemli olan şey? Dünyada mutlu bir hayat sürmek mi? Hayır. Çünkü bu dünyada mesûdâne bin senelik bir hayat, Cennet hayatının bir saatine mukabil gelmez. O zaman en önemli şey Cennet hayatı mı? Hayır. Zira gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiçbir insanın aklına gelmeyen Cennet hayatının bin senesi, bir an Rabbimizin cemalini müşahede etmeye denk değildir. Buna rağmen en önemli şey bu da değildir. "Ve Rıdvânun minallahi ekber." Her şeyden öte, her şeyin üstünde, her şeyden önemli olan Allah'ın rızasıdır. O kazanıldığı zaman diğerleri de kazanılmış demektir. Öyle ise dualarımızda mütemadiyen Onun rızasını istemeliyiz.


  Dualarımızda Dünyaya Ait İstekte Bulunabilir miyiz?

  Dualarımızda elbette dünyaya ait isteklerde bulunabiliriz. Bir yazarımızın ifadesiyle "Dua kabın çok geniş olsun. Varsın ona kainat bile sığsın. Sen onu, Sahibinden istiyorsun ya." Mesela Peygamber Efendimiz yağmur duası yapmıştır ve yağmur duası, O'nun sünneti olarak o günden bugüne değin gelmiştir. Daha önce bahis mevzuu yaptığımız bir hadisi yine hatırlatalım: "Allah'ın fazl-ı kereminden çok çok isteyin. Şüphesiz Allah kendisinden istenilmeyi sever". Bakara suresi 186. ayette Rabbimiz şöyle buyurur: "Kullarım sana beni sorduğunda söyle onlara ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulurlar." Gafir Suresi 60. ayette de "Bana dua edin size icabet edeyim, cevap vereyim" buyurulur.


  Allah Yaptığımız Dualara Çok Önem Veriyor. Ancak Bazen Duada İstediğimiz Şeyler Gerçekleşmiyor?

  Dualarımızla alakalı bir-kaç hususa dikkat etmemiz gerekiyor.

  Birincisi: Dua ikiye ayrılır. Birisi fiilî dua (tavır ve hareketle yapılan dua), ikincisi kavlî dua (dilimizle yapılan dua). Bir şeyin gerçekleşmesi için bu iki duaya riayet edilmeli. .


  İkincisi: Duanın bir ibadet olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla duanın semeresi, neticesi uhrevîdir, ahirete aittir. Dünyaya ait maksatlar ise duanın sebebi değil vakitleridir.

  Üçüncüsü: Bize şahdamarımızdan yakın olan Rabbimiz, bizi bizden iyi bilmektedir. Dolayısıyla bir şey istediğimizde, o şeyin bizim için hayırlı olup olmayacağını da en iyi O bilir.

  Nasıl Dua Etmeliyiz? Duanın Adab ve Erkanı

  Peygamber Efendimizin ve maneviyat büyüklerimizin talim buyurduğu bir takım dua adabı ve erkanı vardır:

  Birincisi: Dua için bazı şerefli vakitleri kollamak. Mesela sene içinde bayram ve arefe günleri, duanın makbul olduğu günlerdir. Aylardan Ramazan dua için en uygun, altın bir zaman dilimidir. Bir hadiste ifade buyurulduğuna göre oruçlunun duası kesinlikle kabul edilir. Dolayısıyla mübarek Ramazan'da oruçlu dillerimizle mümkün olduğu kadar çok dua etmeye gayret etmeliyiz. Mesela Cuma günleri de dualar için en elverişli günlerdir. Gün içinde seher vakitleri tam dua vakitleridir. Efendimiz buyurur ki; "Allah seher vakitlerinde rahmetiyle dünya semasına nüzul eder. 'Yok mu dua eden duasını kabul edeyim, yok mu bağışlanmak isteyen onu bağışlayayım' der".
  Evet, seher vakitleri dua için en elverişli vakitlerdir.

  İkincisi: Kıbleye yönelinir ve eller kaldırılır. Bir hadis meali şöyledir: "Kulları, ellerini kaldırıp bir şey istedikleri zaman Allah onları boş çevirmekten haya eder".

  Üçüncüsü: Her hayırlı şeye besmele ile başlanıldığı gibi duaya da besmele ile başlamalı. Başta Cenâb-ı Hakk'a, can u gönülden bir iştiyakla hamd ve senâ edilir. Meselâ, "Rabb'im, gökleri ve yeri yaratan Sensin. Kalbimden geçenleri bilen Sen'sin. İçime îmân ve itminânı yerleştiren sensin. Gönlümü arzuyla dolduran ve buna mukâbil Cenneti de şimdiden donatan Sen'sin. Bülbülü şakıtan, güle rengini bahşeden yine Sen'sin." İşte böyle umum âlemde cereyan eden tasarrufları sayıp, hepsini Cenâb-ı Hakk'a isnât ettiğini, tazarru ve niyâz dolu bir üslûpla ifâde etme hamd ve senâ demektir ki, Allah Râsûlünün duâlarında bunu açıkça görmekteyiz. Bundan sonra salavat-ı şerife okunmalı. Peygamber Efendimiz için yaptığımız salât ü selamlar mutlaka kabul edilecek dualardır. Bundan dolayı duanın başında ve sonunda salât ü selam okunur ve ikisi arasında dile getirilen duaların da bunlarla beraber kabul edileceği ümidi beslenir.

  Dördüncüsü: Duayı hafif sesle, gönülden ve hüzünle yapmaktır. Âraf suresinde buyurulur ki: "Rabbinize gönülden ve için için yakararak dua edin." Duada yapmacık sözlerden kaçınılmalı ve ses yükseltilmemelidir.

  Beşincisi: İstenilen şeylerin muhakkak surette Cenâbı Hak tarafından kabul göreceğine, zerre kadâr tereddüt göstermeden, kıvrana kıvrana ve duânın ayrılmaz bir şartı olan yalvarış, yakarış edâsıyla.. meselâ; deniz ortasında, bir tahta parçası üzerinde kalmış ve bütün kurtulma ümidinin ortadan kalktığını anlamış bir insanın teslîmiyeti içinde ve böyle bir ruhla teveccüh edip Cenâb-ı Hakk'a yönelmektir ki, duânın özü, hayatı da işte bu ihlâs ve bu samimiyettir.


  Duânın kabul edilmediğini düşünmek katiyyen yanlıştır. Duâ, eğer şartlarına uygun yapılmışsa muhakkak kabul görür. Ancak kabul edilen dua, bizim istediğimizin aynı olmayabilir. Bazan bizim istediğimiz, bizim için hayırlı olmadığından, bir rahmet eseri olarak Cenâb-ı Hak bize, istediğimizi değil de esas istememiz gerekeni ihsan buyurur. Bazan da duâmız âhiretimiz hesabına kabul görür. Onun için, yapılan duâların mutlak surette kabul edileceğini düşünerek duâ etmek çok mühimdir.


 4. 07.Şubat.2011, 17:13
  2
  Silent and lonely rains  İbadetlerde dua

  Dua Arapça bir kelime olup çağırmak, birisine mesaj vermek, onunla irtibat kurmak manalarına gelir. Özel kullanımı esas alındığında ise kulun Allah'a yalvarması, halini arzetmesi, içini dökmesi, ihtiyaçlarını dile getirmesi demektir.
  Dua kulluğun simgesi ve başlı başına bir ibadet olduğuna göre sadece insana has bir olgu değildir. Bu yönüyle kainattaki bütün mahlukat onunla ilgilidir. Toprağın bağrına atılan bir tohum, çatlamak, başını topraktan çıkarmak ve güneşe doğru filizlenmek için dua eder. Ama biz onun dilini anlamayız. Yumurtaları üzerinde yatan kuş, yavruları için dua eder. Ama kendi lisanında. Ağaçlar, mevsimi geldiğinde meyve vermek için dua ederler. Ama insan bunun farkında değildir. İşte müminin kainata bakışı budur. Kur'an-ı Kerim'de buyrulur ki "Kainatta hiçbir şey yoktur ki hamd ile Allah'ı tesbih etmesin, Onu anmasın, Ona dua etmesin. Fakat siz onların bu tesbihlerini, zikirlerini, dualarını anlamazsınız". Yine Kur'an'da Allah korkusundan yarılan, dağlardan yuvarlanan taşlardan bahsedilir. Gök gürültüsünün hamd ile Allah'ı tesbih ettiğinden bahsedilir. Peygamber efendimiz "Bu dağ Uhud'dur. O bizi sever biz de onu severiz" buyurur. Yine Peygamberimiz hayvanların kendi dillerince Allah'ı andığını söyler. Evet Allah'tan korkan taşlar, insanları seven dağlar, Allah'ı zikreden canlı veya cansız mahluklar. Müminin kainata bakışı budur. Biz bu mahlukatın dillerini anlasaydık fırtınalı denizin "Ya Celil, Ya Celil" diye zikrettiğini duyacaktık. Dillerini anlasaydık, kedilerin "Ya Rahim, Ya Rahim" diye dua ettiğini işitecektik. Yani sözün kısası sadece insanlar dua etmez. Bütün mevcudat, bütün varlık kendi dilinde dua eder.

  Duanın Hayatımızdaki Önemi

  Biraz önce söylediğimiz gibi her şey dua etmektedir. Hayatı, duâsız düşünmek mümkün değildir. Yaşadığımız hayat, baştan sona kadar duâdan ibarettir. Duâ, Rıza-i İlâhî'nin şifresi ve cennet yurdunun da anahtarıdır.

  Duânın bizatihi ibadet olduğunu, hatta ibadetin özü olduğunu ifade etmiştik. Onun için ibadetin önemi hakkında söylenen her şey dua için de geçerlidir.


  Dualarda Neler Söylenmeli, Neler İstenmeli?

  Dualarımızda her şeyi isteyebiliriz. Ancak öncelikle ve daima en önemli şeyleri istemeliyiz. Nedir en önemli olan şey? Dünyada mutlu bir hayat sürmek mi? Hayır. Çünkü bu dünyada mesûdâne bin senelik bir hayat, Cennet hayatının bir saatine mukabil gelmez. O zaman en önemli şey Cennet hayatı mı? Hayır. Zira gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiçbir insanın aklına gelmeyen Cennet hayatının bin senesi, bir an Rabbimizin cemalini müşahede etmeye denk değildir. Buna rağmen en önemli şey bu da değildir. "Ve Rıdvânun minallahi ekber." Her şeyden öte, her şeyin üstünde, her şeyden önemli olan Allah'ın rızasıdır. O kazanıldığı zaman diğerleri de kazanılmış demektir. Öyle ise dualarımızda mütemadiyen Onun rızasını istemeliyiz.


  Dualarımızda Dünyaya Ait İstekte Bulunabilir miyiz?

  Dualarımızda elbette dünyaya ait isteklerde bulunabiliriz. Bir yazarımızın ifadesiyle "Dua kabın çok geniş olsun. Varsın ona kainat bile sığsın. Sen onu, Sahibinden istiyorsun ya." Mesela Peygamber Efendimiz yağmur duası yapmıştır ve yağmur duası, O'nun sünneti olarak o günden bugüne değin gelmiştir. Daha önce bahis mevzuu yaptığımız bir hadisi yine hatırlatalım: "Allah'ın fazl-ı kereminden çok çok isteyin. Şüphesiz Allah kendisinden istenilmeyi sever". Bakara suresi 186. ayette Rabbimiz şöyle buyurur: "Kullarım sana beni sorduğunda söyle onlara ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulurlar." Gafir Suresi 60. ayette de "Bana dua edin size icabet edeyim, cevap vereyim" buyurulur.


  Allah Yaptığımız Dualara Çok Önem Veriyor. Ancak Bazen Duada İstediğimiz Şeyler Gerçekleşmiyor?

  Dualarımızla alakalı bir-kaç hususa dikkat etmemiz gerekiyor.

  Birincisi: Dua ikiye ayrılır. Birisi fiilî dua (tavır ve hareketle yapılan dua), ikincisi kavlî dua (dilimizle yapılan dua). Bir şeyin gerçekleşmesi için bu iki duaya riayet edilmeli. .


  İkincisi: Duanın bir ibadet olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla duanın semeresi, neticesi uhrevîdir, ahirete aittir. Dünyaya ait maksatlar ise duanın sebebi değil vakitleridir.

  Üçüncüsü: Bize şahdamarımızdan yakın olan Rabbimiz, bizi bizden iyi bilmektedir. Dolayısıyla bir şey istediğimizde, o şeyin bizim için hayırlı olup olmayacağını da en iyi O bilir.

  Nasıl Dua Etmeliyiz? Duanın Adab ve Erkanı

  Peygamber Efendimizin ve maneviyat büyüklerimizin talim buyurduğu bir takım dua adabı ve erkanı vardır:

  Birincisi: Dua için bazı şerefli vakitleri kollamak. Mesela sene içinde bayram ve arefe günleri, duanın makbul olduğu günlerdir. Aylardan Ramazan dua için en uygun, altın bir zaman dilimidir. Bir hadiste ifade buyurulduğuna göre oruçlunun duası kesinlikle kabul edilir. Dolayısıyla mübarek Ramazan'da oruçlu dillerimizle mümkün olduğu kadar çok dua etmeye gayret etmeliyiz. Mesela Cuma günleri de dualar için en elverişli günlerdir. Gün içinde seher vakitleri tam dua vakitleridir. Efendimiz buyurur ki; "Allah seher vakitlerinde rahmetiyle dünya semasına nüzul eder. 'Yok mu dua eden duasını kabul edeyim, yok mu bağışlanmak isteyen onu bağışlayayım' der".
  Evet, seher vakitleri dua için en elverişli vakitlerdir.

  İkincisi: Kıbleye yönelinir ve eller kaldırılır. Bir hadis meali şöyledir: "Kulları, ellerini kaldırıp bir şey istedikleri zaman Allah onları boş çevirmekten haya eder".

  Üçüncüsü: Her hayırlı şeye besmele ile başlanıldığı gibi duaya da besmele ile başlamalı. Başta Cenâb-ı Hakk'a, can u gönülden bir iştiyakla hamd ve senâ edilir. Meselâ, "Rabb'im, gökleri ve yeri yaratan Sensin. Kalbimden geçenleri bilen Sen'sin. İçime îmân ve itminânı yerleştiren sensin. Gönlümü arzuyla dolduran ve buna mukâbil Cenneti de şimdiden donatan Sen'sin. Bülbülü şakıtan, güle rengini bahşeden yine Sen'sin." İşte böyle umum âlemde cereyan eden tasarrufları sayıp, hepsini Cenâb-ı Hakk'a isnât ettiğini, tazarru ve niyâz dolu bir üslûpla ifâde etme hamd ve senâ demektir ki, Allah Râsûlünün duâlarında bunu açıkça görmekteyiz. Bundan sonra salavat-ı şerife okunmalı. Peygamber Efendimiz için yaptığımız salât ü selamlar mutlaka kabul edilecek dualardır. Bundan dolayı duanın başında ve sonunda salât ü selam okunur ve ikisi arasında dile getirilen duaların da bunlarla beraber kabul edileceği ümidi beslenir.

  Dördüncüsü: Duayı hafif sesle, gönülden ve hüzünle yapmaktır. Âraf suresinde buyurulur ki: "Rabbinize gönülden ve için için yakararak dua edin." Duada yapmacık sözlerden kaçınılmalı ve ses yükseltilmemelidir.

  Beşincisi: İstenilen şeylerin muhakkak surette Cenâbı Hak tarafından kabul göreceğine, zerre kadâr tereddüt göstermeden, kıvrana kıvrana ve duânın ayrılmaz bir şartı olan yalvarış, yakarış edâsıyla.. meselâ; deniz ortasında, bir tahta parçası üzerinde kalmış ve bütün kurtulma ümidinin ortadan kalktığını anlamış bir insanın teslîmiyeti içinde ve böyle bir ruhla teveccüh edip Cenâb-ı Hakk'a yönelmektir ki, duânın özü, hayatı da işte bu ihlâs ve bu samimiyettir.


  Duânın kabul edilmediğini düşünmek katiyyen yanlıştır. Duâ, eğer şartlarına uygun yapılmışsa muhakkak kabul görür. Ancak kabul edilen dua, bizim istediğimizin aynı olmayabilir. Bazan bizim istediğimiz, bizim için hayırlı olmadığından, bir rahmet eseri olarak Cenâb-ı Hak bize, istediğimizi değil de esas istememiz gerekeni ihsan buyurur. Bazan da duâmız âhiretimiz hesabına kabul görür. Onun için, yapılan duâların mutlak surette kabul edileceğini düşünerek duâ etmek çok mühimdir.

 5. 13.Kasım.2013, 00:41
  3
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 30,011
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 340
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: ibadet duaları nelerdir?

  Ibadet Duaları

  Fil Suresi


  Elem tera keyfe feale Rabbüke bi-ashabil-fiyl. Elem yec'al keydehüm fiy tadliyl. Ve ersele aleyhim tayran ebabiyle. Termiyhim bi-hicaretin min sicciyl. Fece-alehüm ke-asfin me'kül.

  Kureys Suresi


  Li-ilafi kureysin ilafihim rihletes-sitai vas-sayf. Fel'yabüdu Rabbe hazel-Beyt. Elleziy et'amehüm min cuin ve amenehüm min havf.

  Maun Suresi


  Eraeytelleziy yükezzibu biddiyn. Fezalikelleziy yedu'ul yetiym. Vela yehuddu ala taamil miskiyn. Feveylüllilmusalliyn. Elleziynehüm an salatihim sahun Elleziynehüm yüraune ve yemneunel-maun.
  Kevser Suresi


  Inna atayna kel-kevser. Fe-salli li Rabbike venhar. Inne sanieke hüvel-ebter.
  Kafirun Suresi


  Kul ya eyyühel-kafirune. La a'büdü ma tabüdun. Ve la entüm abidune ma a'büd. Ve la ene abidun ma abetdtüm. Vela entüm abidune ma a'büd. Leküm dinüküm veliye din.
  Nasr Suresi


  Iza cae nasrullahi vel'feth. Vera'eyten-nase yedhulune fiydiynil-lahi efvaca. Fesebbih bi-hamdi Rabbike vestagfirh, innehu kane tevvaba.
  Tebbet Suresi


  Tebbet yeda ebiylehebin ve tebbe. Ma agna anhü malühu ve ma keseb. Seyasla naran zatelehebin. Vemraetühu hammaletel-hatab. Fiy ciydiha hablün min mesed.
  Ihlas Suresi


  Kulhüvallahü ehad. Allahüs-samed. Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yeküllehu küfüven ehad.
  Felak Suresi


  Kul e-uzü bi-Rabbil-felak. Min serri ma halak. Ve min serri gasikin iza ve kab. Ve min serrin-neffasati fil-ukad. Ve min serri hasidin iza hased.
  Nas Suresi


  Kul e-uzü bi-Rabbin-nas. Melikin-nas. Ilahin-nas. Min serril-ves vasil-hannas. Elleziy yüves visü fiy sudurin-nas. Minel-cinneti ven-nas.
  Subhaneke


  Subhanekel-lahümme vebi-hamdike vetebarekesmüke veteala ceddüke vela ilahe gayruk.
  Ettehiyyatü


  Ettehiyyatü-Lillahi ves-salevatü vet-tayyibatu esselamü aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakatüh, esselamü aleyna ve ala ibadillahis-salihin. Eshedü en la ilahe illallah. Ve eshedü enne Muhammeden abdühü ve Rasulüh.
  Allahümme Salli


  Allahümme salli ala Muhammedin ve ala al-i Muhammedin kema salleyte ala Ibrahime ve ala al-i Ibrahime inneke Hamidün Mecid
  Allahümme Barik


  Allahümme barik ala Muhammedin ve ala al-i Muhammedin kema barektete ala Ibrahime ve ala al-i Ibrahime inneke Hamidün Mecid
  Rabbena


  Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil-ahireti haseneten, ve kina azaben-nar Birahmetike ya Erhamerrahimin.
  Kunut Dualari


  Allahümme inna nes-teinüke ve nes-tagfiruke ve nes-tehdike ve nü-minü bike ve netubü ileyke ve netevekkelü aleyke ne nüs'ni aleykel-hayra küllehu mes'küruke ve la nekfüruke ve nah'leu ve netÄrukü men yefcürük.

  Allahümme iyyake, na'büdü ve leke nüsalli ve nes'cüdü ve ileyke nes'a ve nah'fidü nar'cü rahmeteke ve nah'sa azabeke inne azabeke bil'küffari mül'hik.
  Fatiha Suresi


  El-hamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Er-Rahmanir-Rahiym. Maliki yevmid-diyn. Iyyake-nabüdü ve iyyake-nesteiyn. Ihdinas-siratal-müstekiym. Siratalleziyne en'amte aleyhim. Gayril-magdubi aleyhim ve leddalliyn. (Amin!...)
  Ayetel Kürsi


  Allahü la ilahe illa hüvel-Hayyül-Kayyum, la te'huzühu sinetün vela nevm, lehu ma fissemavati ve ma fil ard. Men zellezi yesfeu indehu illa bi'iznih, ya'lemu ma beyne eydihim vema halfehüm, vela yühitune bi'sey'in min ilmihi illa bima sae vesia Kürsiyyühüssemavati vel'ard. Vela yeudühu hifzuhüma ve hüvel-aliyyül-aziym.


 6. 13.Kasım.2013, 00:41
  3
  Moderatör
  Ibadet Duaları

  Fil Suresi


  Elem tera keyfe feale Rabbüke bi-ashabil-fiyl. Elem yec'al keydehüm fiy tadliyl. Ve ersele aleyhim tayran ebabiyle. Termiyhim bi-hicaretin min sicciyl. Fece-alehüm ke-asfin me'kül.

  Kureys Suresi


  Li-ilafi kureysin ilafihim rihletes-sitai vas-sayf. Fel'yabüdu Rabbe hazel-Beyt. Elleziy et'amehüm min cuin ve amenehüm min havf.

  Maun Suresi


  Eraeytelleziy yükezzibu biddiyn. Fezalikelleziy yedu'ul yetiym. Vela yehuddu ala taamil miskiyn. Feveylüllilmusalliyn. Elleziynehüm an salatihim sahun Elleziynehüm yüraune ve yemneunel-maun.
  Kevser Suresi


  Inna atayna kel-kevser. Fe-salli li Rabbike venhar. Inne sanieke hüvel-ebter.
  Kafirun Suresi


  Kul ya eyyühel-kafirune. La a'büdü ma tabüdun. Ve la entüm abidune ma a'büd. Ve la ene abidun ma abetdtüm. Vela entüm abidune ma a'büd. Leküm dinüküm veliye din.
  Nasr Suresi


  Iza cae nasrullahi vel'feth. Vera'eyten-nase yedhulune fiydiynil-lahi efvaca. Fesebbih bi-hamdi Rabbike vestagfirh, innehu kane tevvaba.
  Tebbet Suresi


  Tebbet yeda ebiylehebin ve tebbe. Ma agna anhü malühu ve ma keseb. Seyasla naran zatelehebin. Vemraetühu hammaletel-hatab. Fiy ciydiha hablün min mesed.
  Ihlas Suresi


  Kulhüvallahü ehad. Allahüs-samed. Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yeküllehu küfüven ehad.
  Felak Suresi


  Kul e-uzü bi-Rabbil-felak. Min serri ma halak. Ve min serri gasikin iza ve kab. Ve min serrin-neffasati fil-ukad. Ve min serri hasidin iza hased.
  Nas Suresi


  Kul e-uzü bi-Rabbin-nas. Melikin-nas. Ilahin-nas. Min serril-ves vasil-hannas. Elleziy yüves visü fiy sudurin-nas. Minel-cinneti ven-nas.
  Subhaneke


  Subhanekel-lahümme vebi-hamdike vetebarekesmüke veteala ceddüke vela ilahe gayruk.
  Ettehiyyatü


  Ettehiyyatü-Lillahi ves-salevatü vet-tayyibatu esselamü aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakatüh, esselamü aleyna ve ala ibadillahis-salihin. Eshedü en la ilahe illallah. Ve eshedü enne Muhammeden abdühü ve Rasulüh.
  Allahümme Salli


  Allahümme salli ala Muhammedin ve ala al-i Muhammedin kema salleyte ala Ibrahime ve ala al-i Ibrahime inneke Hamidün Mecid
  Allahümme Barik


  Allahümme barik ala Muhammedin ve ala al-i Muhammedin kema barektete ala Ibrahime ve ala al-i Ibrahime inneke Hamidün Mecid
  Rabbena


  Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil-ahireti haseneten, ve kina azaben-nar Birahmetike ya Erhamerrahimin.
  Kunut Dualari


  Allahümme inna nes-teinüke ve nes-tagfiruke ve nes-tehdike ve nü-minü bike ve netubü ileyke ve netevekkelü aleyke ne nüs'ni aleykel-hayra küllehu mes'küruke ve la nekfüruke ve nah'leu ve netÄrukü men yefcürük.

  Allahümme iyyake, na'büdü ve leke nüsalli ve nes'cüdü ve ileyke nes'a ve nah'fidü nar'cü rahmeteke ve nah'sa azabeke inne azabeke bil'küffari mül'hik.
  Fatiha Suresi


  El-hamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Er-Rahmanir-Rahiym. Maliki yevmid-diyn. Iyyake-nabüdü ve iyyake-nesteiyn. Ihdinas-siratal-müstekiym. Siratalleziyne en'amte aleyhim. Gayril-magdubi aleyhim ve leddalliyn. (Amin!...)
  Ayetel Kürsi


  Allahü la ilahe illa hüvel-Hayyül-Kayyum, la te'huzühu sinetün vela nevm, lehu ma fissemavati ve ma fil ard. Men zellezi yesfeu indehu illa bi'iznih, ya'lemu ma beyne eydihim vema halfehüm, vela yühitune bi'sey'in min ilmihi illa bima sae vesia Kürsiyyühüssemavati vel'ard. Vela yeudühu hifzuhüma ve hüvel-aliyyül-aziym.
+ Yorum Gönder