+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İmanın hakikati nedir Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İmanın hakikati nedir


 2. Galus
  Devamlı Üye

  Cevap: imanın hakikati nedir


  Reklam  Cevap: 1-ALLAH’I BİLMEK (MARİFETULLAH)

  Allah'ı bilmek,
  bütün kâinata ihata eden rububiyetine
  ve zerrelerden yıldızlara kadar
  cüz'î ve küllî her şey
  Onun kabza-i tasarrufunda ve kudret ve iradesiyle olduğuna kat'î iman etmek;
  ve mülkünde hiçbir şeriki olmadığına
  ve Lâ ilâhe illallah kelime-i kudsiyesine,
  hakikatlerine iman etmek,
  kalben tasdik etmekle olur.

  2- ALLAH'A İMAN HAKİKATİ NASIL OLMALI?

  "Bir Allah var" deyip,
  bütün mülkünü esbaba
  ve tabiata taksim etmek
  ve onlara isnad etmek
  -hâşâ-hadsiz şerikleri hükmünde esbabı merci tanımak
  ve her şeyin yanında hâzır irade
  ve ilmini bilmemek
  ve şiddetli emirlerini tanımamak
  ve sıfatlarını
  ve gönderdiği elçilerini,
  peygamberlerini bilmemek,
  elbette hiçbir cihette
  Allah'a iman hakikati onda yoktur.
  Belki küfr-ü mutlaktaki mânevî Cehennemin dünyevî tazibinden kendini bir derece teselliye almak için o sözleri söyler.
  Evet, inkâr etmemek başkadır, iman etmek bütün bütün başkadır.
  Evet, kâinatta hiçbir zîşuur, kâinatın bütün eczası kadar şahidleri bulunan Hâlik-ı Zülcelâl'i inkâr edemez...
  Etse, bütün kâinat onu tekzib edeceği için susar, lâkayd kalır.

  3- ALLAH’A HAKİKİ İMAN NASIL OLMALI?
  Fakat Ona iman etmek,
  Kur'ân-ı Azîmüşşânın ders verdiği gibi,
  O Hâlıkı,
  sıfatlarıyla,
  isimleriyle,
  umum kâinatın şehadetine istinaden kalben tasdik etmek;
  ve elçileriyle gönderdiği emirleri tanımak;
  ve günah
  ve emre
  muhalefet ettiği vakit,
  kalben tevbe ve nedamet etmek iledir.

  Yoksa,
  büyük günahları serbest işleyip
  istiğfar etmemek
  ve aldırmamak,
  o imandan
  hissesi olmadığına delildir. Her

+ Yorum Gönder