+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İslamın okumaya ve bilime verdiği önem Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İslamın okumaya ve bilime verdiği önem


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: islamın okumaya ve bilime verdiği önem


  Reklam  Cevap: “Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz.”
  “Her şeyin bir yolu var. Cennetin yolu ilimdir.”
  “İlim Çin’de bile olsa, gidiniz, alınız, tahsil ediniz.”(Beyhaki, Şuabu’l-İman, Beyrut, II. 254 )
  “Hikmet müminin yitik malıdır. Nerede bulsa alır.” (Tirmizi, İlim 19)
  “Kadın ve erkek her Müslüman’a ilim öğrenmek farzdır.” (İbn Mace, Mukaddime, 17)

+ Yorum Gönder
islamın okumaya verdiği önem