+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İslamın ortaya çıkışı nasıl olmuştur Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İslamın ortaya çıkışı nasıl olmuştur


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: islamın ortaya çıkışı nasıl olmuştur


  Reklam  Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Hayatı (571/Mekke–632/Medine)
  Hz. Muhammed (s.a.v.), 571 yılında Mekke’de doğdu.
  Babası Abdullah, annesi Âmine Hatun’dur.
  Mekke’nin iler gelen kabilelerinden birine mensuptur.
  Küçük yaşlarda anne ve babası ölmüş, dedesi Abdulmuttalip ve amcası Ebu Talip tarafından yetiştirildi. Gençliğinde ticaretle uğraştı. 25 yaşında Hz. Hatice ile evlendi.
  Güvenilir olmasından dolayı Emin sıfatını kazanmış, kendisine El Emin denilmiştir.
  610 yılında Ramazan ayının 27. gecesi Hz. Muhammed (s.a.v.)’e Hira mağarasında Cebrail adlı melek tarafından ilk vahiy gelmiştir (yani 40 yaşında iken ilk vahiy gelmiş ve peygamber olmuştur).

  622 yılında, İslamiyet’in Mekke’de yaşanamaz hale gelmesi, Mekkelilerin Müslümanlara karşı baskıları, Medinelilerin Hz. Muhammed (s.a.v.)’i davet etmeleri gibi sebeplerle Hz. Muhammed ve sahabeleri Mekke’den Medine’ye göç ettiler. İslam tarihinde bu olaya HİCRET denir.
  NOT: Hicret, Hz. Ömer zamanında Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edildi.
  HZ. MUHAMMED (s.a.v.)’İN SEFERLERİ
  Bedir Savaşı (624)
  Sebepleri; Müslümanların daha fazla güçlenmeden ortadan kaldırılmak istenmesi, Müslümanların Mekke kervanlarını takip etmeleri, Müslümanların Mekke ticaretini engellemek istemeleri.
  Savaşı Müslümanlar kazandı.
  Sonuçları; İslamiyet ve Müslümanlar güç kazandı, Mekkeliler çok miktarda ganimet ve esir ele geçirildi.
  NOT: Bedir Savaşı, Müslümanlarla Mekkeliler arasında yapılan ilk önemli savaştır. Müslümanların Mekkelilere karşı kazandıkları ilk savaştır.
  Uhud Savaşı (625)
  Sebepleri; Mekkelilerin, Bedir Savaşı’nın intikamını almak istemeleri, Şam ticaret yolunu güvenlik altına almak istemeleri, Müslümanların Mekke ticaret kervanlarını ele geçirmek istemeleri.
  Savaşı Mekkeliler kazandı.
  Hendek Savaşı (627)
  Sebebi; Mekkelilerin Müslümanlara son bir darbe vurmak istemeleridir.
  Savaşı Müslümanlar kazandı.
  Sonuçları; Mekkeliler Müslümanları yenemeyeceklerini anladılar, Mekkeliler savunmaya, Müslümanlar saldırıya geçtiler, İslamiyet’in yayılması hızlandı.
  NOT: Hudeybiye Barışı (628) Mekkelilerle Müslümanlar arasında yapıldı. Bu antlaşma ile Mekkeliler Müslümanları resmen ve hukuken ilk defa siyasi bir güç olarak tanıdı


 3. Muhasibi
  Editör
  NOT: 630 yılında Mekke Müslümanlar tarafından fethedildi. Nedeni; Mekkelilerin Hudeybiye Barışı’nı bozmalarıdır.
  DÖRT HALİFE DÖNEMİ (632–661)
  Halife: Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ve Müslümanların hem din hem de devlet başkanı olan kimselere denir.
  Hz. Ebubekir Dönemi (632–634)
  Arabistan’da dini ve siyasi birlik yeniden sağlandı.
  Kur’an-ı Kerim kitap haline getirildi.
  Yalancı peygamberler ortadan kaldırıldı.
  Hz. Ömer Dönemi (634–644)
  İslam Devleti imparatorluk haline geldi.
  Hicri takvim kullanılmaya başlandı (başlangıcı Hicret).
  Mısır fethedildi, Kuzey Afrika’da ilk fetih hareketleri başladı.
  Mali ve askeri amaçlı Divan teşkilatı kuruldu.
  Hz. Osman Dönemi (644–656)
  İlk İslam donanması kuruldu.
  Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak Arabistan’ın önemli merkezlerine dağıtıldı.
  İslam tarihindeki iç karışıklıklar ilk olarak bu dönemde başladı.
  Trablus ve Tunus alınarak Kuzey Afrika fetihlerine devam edildi.
  Hz. Ali Dönemi (656–661)
  Bu dönemde iç karışıklıklar devam etti. Cemel (Deve) Olayı (Müslümanların kendi aralarında yaptığı ilk savaştır) ve Sıffın Savaşı bu dönemde oldu.
  NOT: Dört Halife Dönemi’nde halifeler seçimle iş başına gelmiştir, bu da demokratik bir yönetimin örneğidir. Dört Halife Dönemi’nden sonra halifelik babadan oğla geçen bir saltanat sistemi haline gelmiştir.
  EMEVİLER DÖNEMİ (661–750)
  Dört Halife Dönemi’nden sonra Muaviye halife olmuş, böylece Emeviler Dönemi başlamıştır.
  Bu dönemde de İslamiyet’in yayılışı devam etmiş.
  Ancak Emeviler Dönemi’nde uygulanan “Mevali”politikası (Arap milliyetçiliği) nedeniyle İslamiyet Türkler arasında çok fazla yayılış gösterememiş.
  “Mevali” politikası; Arap olan Müslümanların üstün görülmesi, Arap olmayan Müslümanların ikinci sınıf vatandaş olarak görülmesidir.
  Emeviler Dönemi’nde (Muaviye Dönemi) halifelik babadan oğla geçen bir saltanat sistemine dönüşmüştür.
  Semerkant ve Buhara, bu dönemde önemli kültür merkezleri haline gelmiştir.
  ABBASİLER DÖNEMİ (750–1258)
  Saltanat sistemi bu dönemde de devam etti (halifelik babadan oğla geçti).
  Abbasiler, Arap milliyetçiliği (Mevali politikası) politikasını terk ederek hoşgörülü bir anlayış benimsediler.
  Bilim alanında gelişmeler oldu, Bağdat önemli bir bilim ve kültür merkezi oldu.
  Abbasiler, Türkler için Samarra şehrini kurdular.
  NOT: İslam bilimleri üzerinde çalışan Müslüman-Türk bilginleri; Buhari, Farabi, İbn-i Sina, Biruni, Harezmî, Uluğ Bey, Ali Kuşçu vs


+ Yorum Gönder
islamiyetin ortaya çıkışı,  müslümanlığın ortaya çıkışı,  islamın ortaya çıkışı,  islam dininin ortaya çıkışı,  islamiyetin ortaya çıkışı ve yayılışı,  islamiyetin ilk ortaya çıkışı