Konusunu Oylayın.: İslam'ın Allah inancı nedir?

5 üzerinden 4.82 | Toplam : 33 kişi
İslam'ın Allah inancı nedir?
 1. 06.Şubat.2011, 17:31
  1
  Misafir

  İslam'ın Allah inancı nedir?


  İslam'ın Allah inancı nedir? Mumsema Arkadaşlar dinimiz İslamda Allah inanacı hakkında eğitici bilgiler verir misiniz ?


 2. 04.Ağustos.2013, 16:04
  2
  jerusselam
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 25.Şubat.2013
  Üye No: 100353
  Mesaj Sayısı: 4,172
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 42

  Cevap: islam'ın Allah inancı nedir?
  islam'ın Allah inancı nedir?  İslam’ın inanç esaslarının başında Allah'ın varlığına, birliğine inan*mak yer alır.Allah'a inanmak, onun kudretli, ustun ve her şeyi yerli yerince ya*pan bir yaratıcı olduğuna inanmak anlamına gelir. Çünkü Yüce Allah, her şeyi yoktan var etmiş ve bir düzen içinde yaratmıştır. Gerçekten de evrendeki varlıklara baktığımızda, örneğin dünyanın dönüşünde, güneşin, ayın ve diğer gezegenlerin hareketlerinde, yörüngelerinde seyredişinde bunu görebilmek mümkündür. Şüphesiz bu durum Allah'ın birliğinden kaynaklanmaktadır. Bugüne kadar elde edilen bul*gular göstermektedir kir evren tek bir ustanın elinden çıkmış, uyum*lu bir yapı gibidir.
  insan akıllı bir varlıktır. Aklını kullanarak Allah'a imanın gereğini kavrayabilir. İnsanın Allah'a gönülden inanıp bağlanabilmesi, yaratıcı*sının varlığı ve birliğini gönülden kabul etmesine bağlıdır. Gönülden kabul de bilgi ve araştırmaya bağlıdır.
  Allah inancının insan ve toplum üzerinde olumlu birçok etkileri vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:
  a) Allah'a manan kişi, başta onun rızasını düşünür ve razı olacağı şeyleri yapar, razı olmayacağı şeyleri de yapmaz.
  b) Allah'a inanan kişi, Allah'ın her şeyi görüp bildiğine, hiçbir şe*yin ondan gizli kalmayacağına inanır. Kötülüklere ceza, yararlı dav*ranışlara ise mükafat verileceğini de bilerek, davranışlarını ona göre ayarlar.
  c) Allah'a inanan kişi, bela ve kötülüklere karşı sabır gösterir, ona güvenir ve dayanır
  Allah'a inanan kişi, her hususta sorumluluk sahibi olduğunu bilir insanların hakkına hukukuna tecavüz etmez, onlara karşı iyilik, cömertlik, yardımseverlik gibi güzel duygular içerisinde bulunur, Birlik, beraberlik, kardeşlik duygulan içerisinde hareket eder, insan haklarına saygılı olduğu gibi toplum düzeninin sağlanma*sında da önemli bir rol oynar. Kendisini de insanları da mutlu etme*ye çalışır.
  Kelime–i Tevhid
  Okunuşu: "La ilahe İllellah, Muhammedün Rasûlüllah."
  Anlamı: "Allah'tan başka tanrı yoktur. Hazreti Muhammed (s.a.s.) Allah'ın Peygamberidir."
  Kelime-i Şehadet
  Okunuşu: "Eşhedu en la ilahe illellah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasûlüh."

  Anlamı: "Ben şahitlik ederim ki, Allah'tan başka Tanrı yoktur. Yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed (s.a.s.)
  Allah'ın kulu ve Peygamberidir."

  ZATİ SIFATLARI

  1-VÜCUT: Var olmak demektir.
  2-KIDEM: Başlangıçsız olmaktır.
  3-BEKA: Sonsuz olmak.
  4-VAHDANİYET: Zat ve Sıfatlarıyla birdir.
  5-MUHALEFET-ÜN LİL HAVADİS: Yarattıklarına benzemez.
  6-KIYAM Bİ NEFSİHİ: Var olmak için başkasına muhtaç değildir.
  SUBUTİ SIFATLAR
  1-HAYAT : Canlıdır.
  2-İLİM : Her şeyi bilir.
  3-SEMİ' : Her şeyi işitir.
  4-BASAR : Her şeyi görür.
  5-İRADE : Dilemesi.
  6-KELAM : Konuşması.
  7-KUDRET: Her şeye gücü yetmesi.
  8-TEKVİN : Her şeyi yaratır.
  FİİLİ SIFATLAR
  1-Öldükten sonra tekrar diriltmek.
  2-Hayır ve şerri yaratmak,
  3-Doğruya ulaştırmak ve sapıklığa düşürmek,
  4-Nimet vermek,
  5-Peygamber göndermek.

  ESMA-İ HUSNA

  Esma-i Husna, Allah'ın güzel isimleri demektir.
  Bir ayet-i kerîmede:"En güzel isimler O'nundur (Allah'ındır)" (el-Haşr, 24) buyrulmaktadır.
  Diğer bir ayette de; En güzel isimlerin Allah'a ait olduğu belirtildikten sonra, bu isimlerle dua edilmesi tavsiye olunmaktadır (el-A'raf, 180).
  Allah'ın isimleri tevkifîdir. Yani, Allah hakkında ancak ayet ve hadîslerde zikri geçen ve söylenmesine izin verilmiş olan isimler kullanılabilir. Rastgele isim izafe edilemez.
  Esma-i Husna ile ilgili olarak Buharî ve Müslim'de: "Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları ezberlerse (îman eder ve ezbere sayarsa) Cennete girer" buyrulmuştur.
  Tirmizî, İbn-i Hibban ve Hakim'in bu konudaki rivayeti ise, şöyledir:"Kim bunları (Esma-i Husna'yı) manalarını anlayarak sayar, bunlarla Allah'ı zikrederse Cennete girer."

  Hadîslerde zikri geçen 99 isim şunlardır:

  Allah, er-Rahman, er-Rahîm, el-Melik, el-Kuddûs, es-Selam, el-Mü'min, el-Müheymin, el-Azîz, el-Cebbar, el-Mütekebbir, el-Halık, el-Bari', el-Musavvir, el-Gaffar, el-Kahhar, el-Vehhab, er-Rezzak, el-Fettah, el-Alîm, el-Kabıd, el-Basıt, el-Hafıd, er-Rafi, el-Muiz, el-Müzill, el-Basîr, es-Semi', el-Hakem, el-Adl, el-Latîf, el-Habîr, el-Halîm, el-Azîm, el-Gafûr, eş-Şekûr, el-Aliyy, el-Kebîr, el-Hafîz, el-Mukît, el-Hasîb, el-Celîl, el-Kerîm, er-Rakîb, el-Mücîb, el-Vasi', el-Hakîm, el-Vedûd, el-Mecîd, el-Bais, eş-Şehîd, el-Hakk, el-Vekîl, el-Kaviyy, el-Metîn, el-Veliyy, el-Hamîd, el-Muhsî, el-Mübdî, el-Muîd, el-Muhyî, el-Mümît, el-Hayy, el-Kayyûm, el-Vacid, el-Macid, el-Vahid, es-Samed, el-Kadir, el-Muktedir, el-Mukaddim, el-Muahhir, el-Evvel, el-Ahir, ez-Zahir, el-Batın, el-Vali, el-Mütealî, el-Berr, et-Tevvab, el-Müntakim, el-Afüvv, er-Raûf, Malikü'l-Mülk, Zü'l-Celali ve'l-İkram, el-Muksit, el-Cami', el-Ganiyy, el-Muğni, el-Mani', ed-Darr, en-Nafi', en-Nûr, el-Hadi, el-Bedî', el-Bakî, el-Varis, er-Reşîd, es-Sabûr.


 3. 04.Ağustos.2013, 16:04
  2
  Devamlı Üye  islam'ın Allah inancı nedir?  İslam’ın inanç esaslarının başında Allah'ın varlığına, birliğine inan*mak yer alır.Allah'a inanmak, onun kudretli, ustun ve her şeyi yerli yerince ya*pan bir yaratıcı olduğuna inanmak anlamına gelir. Çünkü Yüce Allah, her şeyi yoktan var etmiş ve bir düzen içinde yaratmıştır. Gerçekten de evrendeki varlıklara baktığımızda, örneğin dünyanın dönüşünde, güneşin, ayın ve diğer gezegenlerin hareketlerinde, yörüngelerinde seyredişinde bunu görebilmek mümkündür. Şüphesiz bu durum Allah'ın birliğinden kaynaklanmaktadır. Bugüne kadar elde edilen bul*gular göstermektedir kir evren tek bir ustanın elinden çıkmış, uyum*lu bir yapı gibidir.
  insan akıllı bir varlıktır. Aklını kullanarak Allah'a imanın gereğini kavrayabilir. İnsanın Allah'a gönülden inanıp bağlanabilmesi, yaratıcı*sının varlığı ve birliğini gönülden kabul etmesine bağlıdır. Gönülden kabul de bilgi ve araştırmaya bağlıdır.
  Allah inancının insan ve toplum üzerinde olumlu birçok etkileri vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:
  a) Allah'a manan kişi, başta onun rızasını düşünür ve razı olacağı şeyleri yapar, razı olmayacağı şeyleri de yapmaz.
  b) Allah'a inanan kişi, Allah'ın her şeyi görüp bildiğine, hiçbir şe*yin ondan gizli kalmayacağına inanır. Kötülüklere ceza, yararlı dav*ranışlara ise mükafat verileceğini de bilerek, davranışlarını ona göre ayarlar.
  c) Allah'a inanan kişi, bela ve kötülüklere karşı sabır gösterir, ona güvenir ve dayanır
  Allah'a inanan kişi, her hususta sorumluluk sahibi olduğunu bilir insanların hakkına hukukuna tecavüz etmez, onlara karşı iyilik, cömertlik, yardımseverlik gibi güzel duygular içerisinde bulunur, Birlik, beraberlik, kardeşlik duygulan içerisinde hareket eder, insan haklarına saygılı olduğu gibi toplum düzeninin sağlanma*sında da önemli bir rol oynar. Kendisini de insanları da mutlu etme*ye çalışır.
  Kelime–i Tevhid
  Okunuşu: "La ilahe İllellah, Muhammedün Rasûlüllah."
  Anlamı: "Allah'tan başka tanrı yoktur. Hazreti Muhammed (s.a.s.) Allah'ın Peygamberidir."
  Kelime-i Şehadet
  Okunuşu: "Eşhedu en la ilahe illellah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasûlüh."

  Anlamı: "Ben şahitlik ederim ki, Allah'tan başka Tanrı yoktur. Yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed (s.a.s.)
  Allah'ın kulu ve Peygamberidir."

  ZATİ SIFATLARI

  1-VÜCUT: Var olmak demektir.
  2-KIDEM: Başlangıçsız olmaktır.
  3-BEKA: Sonsuz olmak.
  4-VAHDANİYET: Zat ve Sıfatlarıyla birdir.
  5-MUHALEFET-ÜN LİL HAVADİS: Yarattıklarına benzemez.
  6-KIYAM Bİ NEFSİHİ: Var olmak için başkasına muhtaç değildir.
  SUBUTİ SIFATLAR
  1-HAYAT : Canlıdır.
  2-İLİM : Her şeyi bilir.
  3-SEMİ' : Her şeyi işitir.
  4-BASAR : Her şeyi görür.
  5-İRADE : Dilemesi.
  6-KELAM : Konuşması.
  7-KUDRET: Her şeye gücü yetmesi.
  8-TEKVİN : Her şeyi yaratır.
  FİİLİ SIFATLAR
  1-Öldükten sonra tekrar diriltmek.
  2-Hayır ve şerri yaratmak,
  3-Doğruya ulaştırmak ve sapıklığa düşürmek,
  4-Nimet vermek,
  5-Peygamber göndermek.

  ESMA-İ HUSNA

  Esma-i Husna, Allah'ın güzel isimleri demektir.
  Bir ayet-i kerîmede:"En güzel isimler O'nundur (Allah'ındır)" (el-Haşr, 24) buyrulmaktadır.
  Diğer bir ayette de; En güzel isimlerin Allah'a ait olduğu belirtildikten sonra, bu isimlerle dua edilmesi tavsiye olunmaktadır (el-A'raf, 180).
  Allah'ın isimleri tevkifîdir. Yani, Allah hakkında ancak ayet ve hadîslerde zikri geçen ve söylenmesine izin verilmiş olan isimler kullanılabilir. Rastgele isim izafe edilemez.
  Esma-i Husna ile ilgili olarak Buharî ve Müslim'de: "Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları ezberlerse (îman eder ve ezbere sayarsa) Cennete girer" buyrulmuştur.
  Tirmizî, İbn-i Hibban ve Hakim'in bu konudaki rivayeti ise, şöyledir:"Kim bunları (Esma-i Husna'yı) manalarını anlayarak sayar, bunlarla Allah'ı zikrederse Cennete girer."

  Hadîslerde zikri geçen 99 isim şunlardır:

  Allah, er-Rahman, er-Rahîm, el-Melik, el-Kuddûs, es-Selam, el-Mü'min, el-Müheymin, el-Azîz, el-Cebbar, el-Mütekebbir, el-Halık, el-Bari', el-Musavvir, el-Gaffar, el-Kahhar, el-Vehhab, er-Rezzak, el-Fettah, el-Alîm, el-Kabıd, el-Basıt, el-Hafıd, er-Rafi, el-Muiz, el-Müzill, el-Basîr, es-Semi', el-Hakem, el-Adl, el-Latîf, el-Habîr, el-Halîm, el-Azîm, el-Gafûr, eş-Şekûr, el-Aliyy, el-Kebîr, el-Hafîz, el-Mukît, el-Hasîb, el-Celîl, el-Kerîm, er-Rakîb, el-Mücîb, el-Vasi', el-Hakîm, el-Vedûd, el-Mecîd, el-Bais, eş-Şehîd, el-Hakk, el-Vekîl, el-Kaviyy, el-Metîn, el-Veliyy, el-Hamîd, el-Muhsî, el-Mübdî, el-Muîd, el-Muhyî, el-Mümît, el-Hayy, el-Kayyûm, el-Vacid, el-Macid, el-Vahid, es-Samed, el-Kadir, el-Muktedir, el-Mukaddim, el-Muahhir, el-Evvel, el-Ahir, ez-Zahir, el-Batın, el-Vali, el-Mütealî, el-Berr, et-Tevvab, el-Müntakim, el-Afüvv, er-Raûf, Malikü'l-Mülk, Zü'l-Celali ve'l-İkram, el-Muksit, el-Cami', el-Ganiyy, el-Muğni, el-Mani', ed-Darr, en-Nafi', en-Nûr, el-Hadi, el-Bedî', el-Bakî, el-Varis, er-Reşîd, es-Sabûr.


 4. 14.Eylül.2014, 15:25
  3
  Şema
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Mart.2007
  Üye No: 123
  Mesaj Sayısı: 9,332
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 103

  Cevap: islam'ın Allah inancı nedir?

  Allaha iman, Allah inancı nedir
  Allaha iman ne anlama gelir kısaca açıklama

  ALLAH’A İMAN: Kainatı yaratan idare eden, kendisine ibadet edilen tek ve en yüce varlık olan Allah’a iman bütün ilahi dinlerde birinci iman esası olmuştur. Allah, varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere lâyık bulunan yüce varlığın ismidir. Başka bir varlığa isim olarak verilmediği gibi çoğul şekli de bulunmamaktadır. Hiçbir dinden haberi olmayan kimseler de bir Allah inancına sahip olmakla yükümlüdür. Çünkü insanın yaratılıştan getirdiği bir üstün güce inanma duygusu bulunmakta ayrıca akıllara durgunluk veren düzen bir yaratıcının varlığına götürmektedir. (İbrahim 13/10) Selim ve yaratılışı bozulmamış insanın normal olarak yaratanını tanıyacağı belirtilmiştir. Kur’an ayetlerini ve hadisleri dikkatlice inceleyip, dış dünyayı ve insanın yaratılışını gözlemleyen alimler, Allah’ın varlığını ispatlamak için insanın fıtraten Allah inancına sahip oluşu (fıtrat delili), âlemin ve âlemdeki varlıkların sonradan yaratılmış olup bir yaratıcıya muhtaç olduğu (hudüs delili), varlığı imkan dahilinde olan alemin var olması için bir sebebe ihtiyaç olduğu (imkan delili), tabiatın büyük bir ahenge ve şaşmaz bir düzene sahip olup, bunun bir yaratıcının eseri olmasının gerektiği (nizam delili) gibi bazı deliller ortaya koymuşlardır.


 5. 14.Eylül.2014, 15:25
  3
  Moderatör
  Allaha iman, Allah inancı nedir
  Allaha iman ne anlama gelir kısaca açıklama

  ALLAH’A İMAN: Kainatı yaratan idare eden, kendisine ibadet edilen tek ve en yüce varlık olan Allah’a iman bütün ilahi dinlerde birinci iman esası olmuştur. Allah, varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere lâyık bulunan yüce varlığın ismidir. Başka bir varlığa isim olarak verilmediği gibi çoğul şekli de bulunmamaktadır. Hiçbir dinden haberi olmayan kimseler de bir Allah inancına sahip olmakla yükümlüdür. Çünkü insanın yaratılıştan getirdiği bir üstün güce inanma duygusu bulunmakta ayrıca akıllara durgunluk veren düzen bir yaratıcının varlığına götürmektedir. (İbrahim 13/10) Selim ve yaratılışı bozulmamış insanın normal olarak yaratanını tanıyacağı belirtilmiştir. Kur’an ayetlerini ve hadisleri dikkatlice inceleyip, dış dünyayı ve insanın yaratılışını gözlemleyen alimler, Allah’ın varlığını ispatlamak için insanın fıtraten Allah inancına sahip oluşu (fıtrat delili), âlemin ve âlemdeki varlıkların sonradan yaratılmış olup bir yaratıcıya muhtaç olduğu (hudüs delili), varlığı imkan dahilinde olan alemin var olması için bir sebebe ihtiyaç olduğu (imkan delili), tabiatın büyük bir ahenge ve şaşmaz bir düzene sahip olup, bunun bir yaratıcının eseri olmasının gerektiği (nizam delili) gibi bazı deliller ortaya koymuşlardır.


 6. 23.Haziran.2016, 03:20
  4
  Misafir

  Cevap: İslam'ın Allah inancı nedir?

  İslam inancına göre ALLAH tan sonra kim gelir


 7. 23.Haziran.2016, 03:20
  4
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  İslam inancına göre ALLAH tan sonra kim gelir


 8. 26.Haziran.2016, 02:03
  5
  mum
  Administrator

  Profili:
  mum
  Üyelik Tarihi: 20.Ocak.2007
  Üye No: 2
  Mesaj Sayısı: 6,094
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Cevap: İslam'ın Allah inancı nedir?

  Alıntı
  ALLAH tan sonra kim gelir
  Allahtan sonra en kıymetli kişi Peygamberlerdir, Peygamberlerin içinde de Hz. Muhammed (sav)


 9. 26.Haziran.2016, 02:03
  5
  mum
  Administrator
  Alıntı
  ALLAH tan sonra kim gelir
  Allahtan sonra en kıymetli kişi Peygamberlerdir, Peygamberlerin içinde de Hz. Muhammed (sav)


 10. 14.Kasım.2016, 19:12
  6
  Misafir

  Yorum: İslam'ın Allah inancı nedir?

  1 ihlas 2 kudrt 3 b eka 4 kurani kerim 5 6 kıyamet


 11. 14.Kasım.2016, 19:12
  6
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  1 ihlas 2 kudrt 3 b eka 4 kurani kerim 5 6 kıyamet


 12. 16.Mayıs.2017, 20:54
  7
  Misafir

  Yorum: İslam'ın Allah inancı nedir?

  teşekkür ederiz birazda olsa birşey öğrendim


 13. 16.Mayıs.2017, 20:54
  7
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  teşekkür ederiz birazda olsa birşey öğrendim

+ Yorum Gönder