+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Diyanet yeterlilik sınavı test soruları Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Diyanet yeterlilik sınavı test soruları


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Diyanet yeterlilik sınavı test soruları


  Reklam  Cevap: 31: Kur'an'ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılmıştır?

  a: Ebubekir
  b: Ömer
  c: Osman
  d: Ali

  32: Kur'an'ı Kerim 'iCebrail ve Peygamberimizin karşılıklı olarak okumalarıyla başlayıp, günümüze kadar asırlardır devamden karşılıklı okuma geleneğinin adı nedir?

  a:Mukabere
  b:Müdahele
  c:Mukabele
  d:Münazara

  33: Sureler, iniş yerlerine göre aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

  a:Basr-i Şami
  b:Medeni-Şami
  c:Mekki-Basi
  d:Mekki-Medeni

  34: Herhangi bir ayetin inişine neden teşkil eden olay veya olaylara ne ad verilir?

  a:Nüzul tarihi
  b:Nüzul sebebi
  c:Arz
  dema

  35:Kur'an'da ilk inen ayetler hangi surededir?

  a:Alak
  b:İnşirah
  c:Kadir
  d:Yasin

  36: Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın isimlerinden değildir?

  a: Kitap
  b: Furkan
  c: Kelamullah
  d: Kelam-ı Kibar

  37: "Araştırma ve akıl yürütme olmaksızın aile ve çevresinin etkisinde kalarak gerçekleşen iman"a ne ad verilir?

  a:Takvimi iman
  b:Tahkiki iman
  c:Taklidi iman
  d:Tafsili iman

  38: Aşağıdaki ifadelerden hangisi "söyleyen kimsenin inkarına dalalet eden sözler" anlamındadır?

  a: Elfâz-ı küfür
  b: Ahkâm-ı küfür
  c: Ahlak-ı küfür
  d: Redd-i elfâz

  39: Aşağıdakilerden hangisi "Hz. Peygamberin en büyük mucizesidir"?

  a:Ayın ikiye ayrılması
  b:Kur'an'ı Kerim
  c:Mirac
  d:Nübüvvet

  40: Ömrün bittiğini belirlenmiş sureyi ve bu sürenin sonunu, ölüm anını ifade eden terim aşağıdaki terimlerden hangisidir?

  a: Ömür
  b: Hayat
  c: Kaza
  d: Ecel  31:c-32:c-33:d-34:b-35:a-36:d-37:c-38:a-39:b-40:d


+ Yorum Gönder
yeterlilik sınavı deneme soruları,  diyanet yeterlilik testleri,  diyanet yeterlilik soruları,  diyanet yeterlilik deneme sınavı,  diyanet yeterlilik sınavı soruları,  yeterlilik deneme sınavı soruları,  yeterlilik deneme soruları