+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Karabaş tecvidi nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Karabaş tecvidi nedir?


 2. jerusselam
  Devamlı Üye

  Cevap: karabaş tecvidi nedir?


  Reklam  Cevap: Karabaş tecvidi nedir?
  Sözlükte "iyi ve güzel yapmak" anlamına gelen tecvîd, ıstılahta; yerine göre uzatmak (med), lazım gelen yerlerde durmak (vakf), sesleri birbirine katmak (idğam) veya kesmek (sekte), titretmek (kalkale), ayırmak (ızhar) ve tutmak (ihfa) gibi Kur'ân'ı düzgün ve güzel okuma kurallarını öğreten bilim dalının adıdır
  Kıraat ilmi içinde yer alan Tecvid, Kur'an okuma usulü ve ilmidir. Harflerin çıkış yeri, sıfatı, uzun veya kısalığı, genişlik veya darlığı, birleştirme ve ayırma, kalın ve ince vurguları konuları bu ilmin konularıdır.
  Kelime manası olarak Tecvid (cewede) kökünden gelip, bir şeyi güzel yapmak, süslemek, hoşça yapmak manasına gelir. Cewde Arapça’ da kalite demek olur ki, bir şey çok güzel olduğu zaman kullanılır. Kur'an-ı Kerim' i çok güzel ve kuralına göre okuyan insana, Kuran'ı okumasıyla güzelleştiren manasında “mucevvid” denir.
  Terim manası ise harfin hakkının verilerek çıkış yerine göre, gerek zati (her zaman onda bulunan, yani harften ayrılmayan, Belirtilmediğinde genellikle namazın bozulduğu) gerekse arızi (değişikliğe uğrayan başka bir değişle; harften kalktığında harfin zatını değiştirmeyen, namazın bozulmasına neden olmayan) sıfatların hakkı verilerek Kur'an-ı Kerim'in okunmasıdır.
  Aşir okumasında tertil denilen usul uygulanır. Tertil, Kuran'ın tecvid usullerini tam uygulayarak ağır okumak demektir. Hatim ve namazda tedvir -hızlı okuma- yapılır. Çok hızlı okumaya hadr denir.
  Fakat hızlı okuma veya yavaş okuma, tecvid kurallarını kusursuz yerine getirmekle yapılır. Hızlı okunduğunda tecvid kurallarında eksiklik olmamalıdır.
  Türkiye'de okutulan en meşhur tecvid kitabı Karabaş Tecvidi'dir.


+ Yorum Gönder
karabaş tecvidi,  tecvit nedir,  karabaş tecvidi nedir,  teçvid nedir,  karabaş tecvid