Konusunu Oylayın.: İlmin şehri benim kapısı ali bu söz hadismidir yoksa uydurma mı ?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
İlmin şehri benim kapısı ali bu söz hadismidir yoksa uydurma mı ?
 1. 29.Ocak.2011, 22:43
  1
  Misafir

  İlmin şehri benim kapısı ali bu söz hadismidir yoksa uydurma mı ?

 2. 29.Ocak.2011, 22:43
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  ilmin şehri benim kapısı ali bu söz hadismidir yoksa uydurma mı ?

 3. 30.Ocak.2011, 10:31
  2
  Muhammed
  الله اكبر

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Haziran.2010
  Üye No: 76755
  Mesaj Sayısı: 7,668
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Yaş: 28
  Bulunduğu yer: Türkiye

  Cevap: ilmin şehri benim kapısı ali bu söz hadismidir yoksa uydurma mı ?
  7- Hz. Resulullah (saa) şöyle buyurmuştur: “İlmin şehri benim, kapısı ise Ali’dir. İlmi arzulayan varsa kapıya gelsin.”(7)
  8- Hz. Resulullah (saa) şöyle buyurmuştur: “Ali, ilmimin kapısıdır, risaletimin içeriğini o benden sonra ümmetime açıklayacaktır. Onu sevmek iman, ona buğzetmek ise nifaktır.”( 8 )
  9- Hz. Resulullah (saa) şöyle buyurmuştur: “Ali bin Ebu Talib Hıtte kapısıdır, o kapıdan giren mü’min, çıkan ise kafir olur.”(9)


  kaynak:
  7- Cami-üs Sağir Suyuti’nin s. 107, Müstedrek-üs Sahiheyn c. 3 s. 226, Tarih-i Dimeşk Ali bin Ebu Talib bölümü c. 2 s. 464, Şevahit-üt Tenzil Haskani Hanefi’nin c. 1 s. 334, Üsd-ül Ğabe c. 4 s. 22, vs.
  8- Kenz-ül Ümmal c. 6 s. 156
  9- Kenz-ül Ümmal c. 6 s. 153, Yenabi-ül Meveddet s. 185, 247, Cami-üs Sağir Suyuti’nin c. 2 s. 56 vs.

 4. 30.Ocak.2011, 10:31
  2
  الله اكبر  7- Hz. Resulullah (saa) şöyle buyurmuştur: “İlmin şehri benim, kapısı ise Ali’dir. İlmi arzulayan varsa kapıya gelsin.”(7)
  8- Hz. Resulullah (saa) şöyle buyurmuştur: “Ali, ilmimin kapısıdır, risaletimin içeriğini o benden sonra ümmetime açıklayacaktır. Onu sevmek iman, ona buğzetmek ise nifaktır.”( 8 )
  9- Hz. Resulullah (saa) şöyle buyurmuştur: “Ali bin Ebu Talib Hıtte kapısıdır, o kapıdan giren mü’min, çıkan ise kafir olur.”(9)


  kaynak:
  7- Cami-üs Sağir Suyuti’nin s. 107, Müstedrek-üs Sahiheyn c. 3 s. 226, Tarih-i Dimeşk Ali bin Ebu Talib bölümü c. 2 s. 464, Şevahit-üt Tenzil Haskani Hanefi’nin c. 1 s. 334, Üsd-ül Ğabe c. 4 s. 22, vs.
  8- Kenz-ül Ümmal c. 6 s. 156
  9- Kenz-ül Ümmal c. 6 s. 153, Yenabi-ül Meveddet s. 185, 247, Cami-üs Sağir Suyuti’nin c. 2 s. 56 vs.
 5. 31.Ocak.2011, 15:06
  3
  @mir
  âb ü kil

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Ağustos.2009
  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 3,354
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 36
  Yaş: 43
  Bulunduğu yer: Dârü'l-İmtihân

  Cevap: ilmin şehri benim kapısı ali bu söz hadismidir yoksa uydurma mı ?

  Ben ilmin şehriyim Ali ise onun kapısıdır.Kim ilmi istiyorsa kapıya gelsin.

  Uydurmadır:


  El-Hatib bunu İbn Abbas,tan merfu olarak rivayet etmiştir.et-Taberani,İbn Adiy,el-Ukayli ve İbn Hibban,İbn Abbas,tan merfu olarak rivayet etmişlerdir.el-Hatib,in-rivayetinin- isnadında,Ca,fer İbn Muhammed el-Bağdadi vardır,o suçlanan birisidir. Et-Taberani,nin isnadında,Ebu,s-Salt el-Herevi (Abdusselam İbn Salih) vardır.Onun bu hadisi uydurduğu söylenir.


  İbn Adiy,in isnadında Ahmed İbn Seleme el-Cürcani vardır.Güvenilir kimselerin adını kullanarak batıl olan hadisler rivayet eder.el-Ukayli,nin isnadında ise Ömer İbn İsmail İbn Mücalid vardır yalancıdır.İbn Hibban,ın isnadında da İsmail İbn Muhammed İbn Yusuf vardır hadisleri delil olarak alınmaz.İbn Merdeveyhi bunu Ali,den merfu olarak rivayet etmiştir.İsnadında hadisi alınmayan kimse(ler) vardır.(İmam Şevkani el-Fevaid El-Mecmua Fi,l-Ehadis el-Mevdua.s.445)

  İbn Teymiyye Rahımullah bu hadis hakkında şöyle der :Ben ilmin şehriyim Ali de onun kapısıdır hadisi zayıftır.Hatta hadis alimlerine göre uydurmadır.Ancak bunu Tirmizi ve başkaları rivayet etmiştir.Bu sözün Peygamber (s a v),e nispet edilmesi yanlıştır.(İbn Teymiyye Külliyatı 9 cilt.s.119)

  Elbani Rahımullah hadisin uydurma olduğunu söylemiştir.Sahıhu ve Zaifu,l-Camii,s-Sağır,VIII.185) Ayrıca Suyuti bunu el-Le,ali,l-masnü,a fi,l-ahadisi,l-mevzu,a.s.I/329 zikretmiştir.Mevzu ve uydurma hadisin tarifi –Hadis tarihi Talat Köçyiğit.s.112)

  Yine İbn Adiy bunu Cabir,den merfu olarak şu lafızla rivayet etmiştir.Ali hayırlıların emiri facirlerin katili kendisine yardım edenin yardımcısı kendisini yalnız bırakanı yalnız bırakıcıdır.Ben ilmin şehriyim Ali onun kapısıdır.Kim ilmi diliyorsa kapıya gelsin….

  Denildi ki: Bu hadis sahih değildir.aslı yoktur.İbnü,l-Cevzi bunu el-Mevduat isimli kitabında çok farklı yollardan rivayet etmiştir ve bütün yolların hepsinin de batıl olduğuna hükmetmiştir.ez-Zehebi ve diğer birçok alim de-onu izlemişlerdir.

  Buna cevap olarak denildi ki: Muhammed İbn Cafer el-Bağdadi el-Feydi,yi Yahya İbn Main güvenilir görmüştür.Ebu,s-Salt el-Herevi ise İbn Main ve el-Hakim tarafından güvenilir görülmüştür.Yahya,ya bu hadis hakkında sorulduğunda sahih tir dedi.et-Tirmizi bunu Ahmed,den merfu olarak rivayet etmiştir.


  El-Hakim bunu el-Müstedrek,te İbn Abbas,tan merfu olarak rivayet etmiştir ve isnadı sahihtir demiştir.

  İbn Hacer dedi ki: Doğrusu o ikisinin de aksidir.(İbnü,l-Cevzi ve el-Hakim) hadis hasen olan kısma giren bir hadistir.Hiçbir zaman sahih derecesine yükselmediği gibi yalan hadis derecesine de inmez.Doğru olan da budur.Çünkü Yahya İbn Main ve el-Hakim,e Ebu,s-Salt ve onun rivayet yolunu izleyenler hakkında muhalefet edilmiştir.Bu muhalefete rağmen bu hadis sahih olamaz.Aksine hasen li-ğayrihi olur.Bunun sebebi de söylediğimiz gibi yollarının çok olmasındandır.Bunun diğer birçok yolları vardır.es-Suyuti ve diğerleri bunu zikretmişlerdir.

  Dipnot : Ben önceleri bu haberin kuvvetli bir haber olduğu inancına sahiptim Bu haber,in iki lafzı vardır.

  Birincisi: Ben ilmin şehri Ali onun kapısıdır.


  İkincisi: Ben hikmetin eviyim Ali onun kapısıdır.

  Bu iki lafzında hadis olamayacak kadar düşük olan lafızlarına bakmanın hiçbir gereği yoktur.Bunun dışındaki haberlere üç makamda bakarım:

  Birinci makam: Birincisi haberin senedi Ebu Muaviye,ye kadar uzanır.İkincisinin ki Şerik,e kadar.Birincisini Ebu,s-Salt Abdüsselam İbn Salih Ebu Muaviye,den rivayet etmiştir.İkincisini ise Muhammed İbn Ömer İbnu,r-Rumi Şerik,ten rivayet etmiştir.İbnu,r-Rumi,yi Ebu Zur,a ve Ebu Davud zayıf görmüşlerdir.Ebu Hatim dedi ki: O eski bir doğru sözlü bir insandır.Şerik,ten münker olan bir hadis rivayet etmiştir.

  İbn Hibban onu es-Sikat adlı kitabında zikretmiştir.İbn Hacer et-Takrib,de ona hadisi gevşek birisidir demiştir.Buhari ve Müslim,in ondan hadis rivayet ettiğini sanan vehme kapılmıştır.et-Tirmizi,de onun yoluyla rivayet etmiştir.Sonrada kendisine garip münker demiştir.

  İkinci makam: Farz edelim ki Ebu Muaviye bunu rivayet etmiştir.Şerik,in de bundan bahsettiğini düşünelim.Ancak Ebu Muaviye,den el-Ameş,ten Şerik,ten gelmektedir.Hepside müdellis (tedlis yapan) Şiilerdir.Bunun yanında Şerik,in çok hatası vardır.(…)

  Üçüncü makam:Haberin metnine bakın bu haberin mantukunu düşünen ve onu gerçeğe arz eden herkes durumunun hakikatini bilir.(İmam Şevkani el-Fevaid el-Mecmua Fi,l-Ehadis el-Mevdua.s.445-446)

  Alıntıdır


 6. 31.Ocak.2011, 15:06
  3
  âb ü kil
  Ben ilmin şehriyim Ali ise onun kapısıdır.Kim ilmi istiyorsa kapıya gelsin.

  Uydurmadır:


  El-Hatib bunu İbn Abbas,tan merfu olarak rivayet etmiştir.et-Taberani,İbn Adiy,el-Ukayli ve İbn Hibban,İbn Abbas,tan merfu olarak rivayet etmişlerdir.el-Hatib,in-rivayetinin- isnadında,Ca,fer İbn Muhammed el-Bağdadi vardır,o suçlanan birisidir. Et-Taberani,nin isnadında,Ebu,s-Salt el-Herevi (Abdusselam İbn Salih) vardır.Onun bu hadisi uydurduğu söylenir.


  İbn Adiy,in isnadında Ahmed İbn Seleme el-Cürcani vardır.Güvenilir kimselerin adını kullanarak batıl olan hadisler rivayet eder.el-Ukayli,nin isnadında ise Ömer İbn İsmail İbn Mücalid vardır yalancıdır.İbn Hibban,ın isnadında da İsmail İbn Muhammed İbn Yusuf vardır hadisleri delil olarak alınmaz.İbn Merdeveyhi bunu Ali,den merfu olarak rivayet etmiştir.İsnadında hadisi alınmayan kimse(ler) vardır.(İmam Şevkani el-Fevaid El-Mecmua Fi,l-Ehadis el-Mevdua.s.445)

  İbn Teymiyye Rahımullah bu hadis hakkında şöyle der :Ben ilmin şehriyim Ali de onun kapısıdır hadisi zayıftır.Hatta hadis alimlerine göre uydurmadır.Ancak bunu Tirmizi ve başkaları rivayet etmiştir.Bu sözün Peygamber (s a v),e nispet edilmesi yanlıştır.(İbn Teymiyye Külliyatı 9 cilt.s.119)

  Elbani Rahımullah hadisin uydurma olduğunu söylemiştir.Sahıhu ve Zaifu,l-Camii,s-Sağır,VIII.185) Ayrıca Suyuti bunu el-Le,ali,l-masnü,a fi,l-ahadisi,l-mevzu,a.s.I/329 zikretmiştir.Mevzu ve uydurma hadisin tarifi –Hadis tarihi Talat Köçyiğit.s.112)

  Yine İbn Adiy bunu Cabir,den merfu olarak şu lafızla rivayet etmiştir.Ali hayırlıların emiri facirlerin katili kendisine yardım edenin yardımcısı kendisini yalnız bırakanı yalnız bırakıcıdır.Ben ilmin şehriyim Ali onun kapısıdır.Kim ilmi diliyorsa kapıya gelsin….

  Denildi ki: Bu hadis sahih değildir.aslı yoktur.İbnü,l-Cevzi bunu el-Mevduat isimli kitabında çok farklı yollardan rivayet etmiştir ve bütün yolların hepsinin de batıl olduğuna hükmetmiştir.ez-Zehebi ve diğer birçok alim de-onu izlemişlerdir.

  Buna cevap olarak denildi ki: Muhammed İbn Cafer el-Bağdadi el-Feydi,yi Yahya İbn Main güvenilir görmüştür.Ebu,s-Salt el-Herevi ise İbn Main ve el-Hakim tarafından güvenilir görülmüştür.Yahya,ya bu hadis hakkında sorulduğunda sahih tir dedi.et-Tirmizi bunu Ahmed,den merfu olarak rivayet etmiştir.


  El-Hakim bunu el-Müstedrek,te İbn Abbas,tan merfu olarak rivayet etmiştir ve isnadı sahihtir demiştir.

  İbn Hacer dedi ki: Doğrusu o ikisinin de aksidir.(İbnü,l-Cevzi ve el-Hakim) hadis hasen olan kısma giren bir hadistir.Hiçbir zaman sahih derecesine yükselmediği gibi yalan hadis derecesine de inmez.Doğru olan da budur.Çünkü Yahya İbn Main ve el-Hakim,e Ebu,s-Salt ve onun rivayet yolunu izleyenler hakkında muhalefet edilmiştir.Bu muhalefete rağmen bu hadis sahih olamaz.Aksine hasen li-ğayrihi olur.Bunun sebebi de söylediğimiz gibi yollarının çok olmasındandır.Bunun diğer birçok yolları vardır.es-Suyuti ve diğerleri bunu zikretmişlerdir.

  Dipnot : Ben önceleri bu haberin kuvvetli bir haber olduğu inancına sahiptim Bu haber,in iki lafzı vardır.

  Birincisi: Ben ilmin şehri Ali onun kapısıdır.


  İkincisi: Ben hikmetin eviyim Ali onun kapısıdır.

  Bu iki lafzında hadis olamayacak kadar düşük olan lafızlarına bakmanın hiçbir gereği yoktur.Bunun dışındaki haberlere üç makamda bakarım:

  Birinci makam: Birincisi haberin senedi Ebu Muaviye,ye kadar uzanır.İkincisinin ki Şerik,e kadar.Birincisini Ebu,s-Salt Abdüsselam İbn Salih Ebu Muaviye,den rivayet etmiştir.İkincisini ise Muhammed İbn Ömer İbnu,r-Rumi Şerik,ten rivayet etmiştir.İbnu,r-Rumi,yi Ebu Zur,a ve Ebu Davud zayıf görmüşlerdir.Ebu Hatim dedi ki: O eski bir doğru sözlü bir insandır.Şerik,ten münker olan bir hadis rivayet etmiştir.

  İbn Hibban onu es-Sikat adlı kitabında zikretmiştir.İbn Hacer et-Takrib,de ona hadisi gevşek birisidir demiştir.Buhari ve Müslim,in ondan hadis rivayet ettiğini sanan vehme kapılmıştır.et-Tirmizi,de onun yoluyla rivayet etmiştir.Sonrada kendisine garip münker demiştir.

  İkinci makam: Farz edelim ki Ebu Muaviye bunu rivayet etmiştir.Şerik,in de bundan bahsettiğini düşünelim.Ancak Ebu Muaviye,den el-Ameş,ten Şerik,ten gelmektedir.Hepside müdellis (tedlis yapan) Şiilerdir.Bunun yanında Şerik,in çok hatası vardır.(…)

  Üçüncü makam:Haberin metnine bakın bu haberin mantukunu düşünen ve onu gerçeğe arz eden herkes durumunun hakikatini bilir.(İmam Şevkani el-Fevaid el-Mecmua Fi,l-Ehadis el-Mevdua.s.445-446)

  Alıntıdır

 7. 03.Ağustos.2015, 10:48
  4
  Misafir

  Cevap: ilmin şehri benim kapısı ali bu söz hadismidir yoksa uydurma mı ?

  @mir adlı kişi en bilinen hadise uydurma diyorsun. sanada güven olmaz


 8. 03.Ağustos.2015, 10:48
  4
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  @mir adlı kişi en bilinen hadise uydurma diyorsun. sanada güven olmaz
+ Yorum Gönder