Konusunu Oylayın.: Allah'ın çocuğa verdiği haklar

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Allah'ın çocuğa verdiği haklar
 1. 27.Ocak.2011, 09:55
  1
  Misafir

  Allah'ın çocuğa verdiği haklar

 2. 27.Ocak.2011, 10:30
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,685
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: allah'ın çocuğa verdiği haklar


  İslâm dininin ortaya koymuş olduğu çocuk hakları incelendiğinde bunların neredeyse tamamının, anne babaları ilgilendiren, onların uygulamaları gereken Kur’ânî ve nebevî ilkeler olduğu görülür. Dolayısıyla çocuğun hayata hazırlanması için gerekli olan pek çok şey ailenin sorumluluğundadır denilebilir.

  Bugün çocuklarımızla ilgili olarak yaşadığımız bütün problemlerin (içki, sigara, uyuşturucu, kötü arkadaş, zararlı akımlar…) temelinde aile ihmalinin yattığı görülmektedir. Kur’ân-ı Kerîm: “Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insan ve taşlar olan ateşten koruyun!” (Tahrim, 66/6) derken anne-babaya bu noktada çok önemli sorumluluklar yüklemektedir.

  Bu eserde Birleşmiş Milletler’in 1959 yılında kabul etmiş olduğu “Çocuk Hakları Beyannamesi” dinimiz açısından tahlil edilerek çocuk haklarının İslâmiyet’teki önemi vurgulanmış, Allah Teâlâ’nın çocuklara bahşettiği haklar üzerinde durulmuş ve

  Tedip (edep verme) maksadıyla çocukların dövülmesi caiz midir?
  Çocuk eğitimi ve terbiyesi açısından çocuk oyunları nasıl olmalıdır?
  Çocukların anne terbiyesinde büyüme hakkı ellerinden alınabilir mi?
  Çocuklarımıza öğretmemiz gereken ilimler nelerdir?
  Çocukların cezaî ehliyeti var mıdır?
  Çocuklar çalıştırılabilir mi?

  gibi pek çok soruya cevap verilmiştir.
  Prof. Dr. İbrahim Canan, Gülyurdu Yayınları, 2010

  Geçen sene Ekim ayında, bir kaza neticesinde vefat eden kıymetli ilim adamı ve hadis profesörü İbrahim Canan Bey'in bu değerli eseri, isminden de anlaşılacağı üzere yegâne hak din olan İslâm'da çocuklara tanınmış olan temel hak ve hürriyetlerden bahsediyor.

  Yazar, bu kıymetli eserinde Batılı hukukçuların, ancak geçen asrın ortalarında keşfedebildiği "çocukların ayrı bir tabiata ve dolayısıyla ayrı haklara sahip olduğu" hakikatini, oldukça ehil bir üslûpla kaleme almış.

  Eserin ilk kısmında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasım 1959 tarihinde kabul etmiş olduğu "Çocuk Hakları Beyannâmesi"ni konu edinen yazar, bu vesîkanın ortaya çıkış sürecini özetleyen kısa bir tarihçenin ardından, on maddeden ibaret olan metnin tercümesine yer vermiş.

  Müellif, eserinin ikinci kısmında Çocuk Hakları Beyannâmesi'nin maddelerini tek tek İslâmî esaslarla karşılaştırarak ele alıp açıklamış. Böylece İslâm'ın ortaya koymuş olduğu hukuk sisteminin her meselede olduğu gibi çocuk hakları meselesinde de aslâ aşılamayacak isâbet ve genişliğini, dirâyetli bir şekilde kaleme almış.


  Eserin üçüncü kısmında, çocuk haklarıyla ilgili İslâm tarihinde kitap te'lifinin başladığı ilk devirlerden itibaren kaleme alınmış müstakil risâlelerden bahsedildiğini görmekteyiz. Fıkıh kitaplarından ayrı olarak sırf çocuklarla ilgili konuların dercedildiği bu eserler, çocuk hakları meselesinin Kitap ve Sünnet'te vurgulanan ehemmiyetine uygun olarak, Müslümanlar tarafından sürekli incelenmiş bir mesele olduğunu göz önüne seriyor. Yine bu kısımdan, İslâm tarihinin, çocuklara yönelik vakıf mâhiyetindeki müesseselerle dolu olduğunu öğrenmekteyiz.

  "Çocuk hakları, İslâm'da, tarih olarak Kur'ân ve hadisle başlar. Hatta insanlığın gündemine çocuk hakları mefhumunu müstakil bir konu olarak İslâm getirmiştir, diyebiliriz. Çünkü bizzat Rasûlullâh'ın hadislerinde (Hakku'l-veled) «çocuğun hakkı» diye başlayan ve bir kısım meseleleri beyân eden açık naslar vardır." ifadeleriyle başlayan dördüncü kısımda ise, Allah Teâlâ tarafından çocuklara bahşedilmiş bulunan hakların maddeler hâlinde sıralanıp açıklandığını görmekteyiz. Çocuk Hakları Beyannâmesi'nde zikredilen haklardan çok daha geniş bir şümûle sahip olan bu hakları maddeler hâlinde zikredelim:

  -Çocuğun ihsân-ı ilâhî bilinme hakkı

  -Hayat hakkı

  -Helâl rızık hakkı

  -Süt emme hakkı

  -Öncelikle anne olmak üzere, kadınlar tarafından terbiye edilme hakkı

  -Âile içinde bakılma hakkı

  -Yerinin güzel olması hakkı

  -Güzel isim hakkı

  -Hitân (sünnet olma) hakkı

  -Temyiz (doğruyu yanlıştan ayırt edebilme) yaşından önce dövülmeme hakkı

  -Velâyet hakkı

  -Neseb hakkı

  -Güzel terbiye edilme hakkı

  -Eşit muâmele hakkı

  -Farz-ı ayn ilimleri öğrenme hakkı

  -Yazı öğrenme hakkı

  -Kur'ân öğrenme hakkı

  -Namaz öğrenme hakkı

  -Sanat (zanaat: meslek) öğrenme hakkı

  -Yüzme öğrenme hakkı

  -Atıcılık öğrenme hakkı

  -Oyun hakkı

  -Evlendirilme hakkı...

  Bu çalışmanın temas etmiş olduğu konunun ehemmiyetini daha iyi anlayabilmek için son sözü, yazarın kendisine bırakalım. Kitabının son paragrafında, merhum yazar diyor ki:

  "Çocukların meselelerine ne kadar eğilir, ne kadar ciddî çözümler getirirsek milletimize o kadar emin bir gelecek, istikrarlı, huzurlu, problemsiz bir yarın bırakırız. Bu telakki ile hareket ederek, çocukların meselelerine müteveccih faaliyetlerimize ara vermeden devam etmeli, her doğan günü bir «çocuk günü» olarak değerlendirmeli, çocuklarımızın problemleri, terbiyeleri, hayata hazırlanmaları ile gittikçe artan bir ciddiyet, ilmin ve tecrübenin emrettiği bir kesâfetle meşgul olmalıyız. Aksi takdirde yarınlarımızı daha korkunç anarşilerin beklediğini unutmamalıyız."
 3. 27.Ocak.2011, 10:30
  2
  Silent and lonely rains

  İslâm dininin ortaya koymuş olduğu çocuk hakları incelendiğinde bunların neredeyse tamamının, anne babaları ilgilendiren, onların uygulamaları gereken Kur’ânî ve nebevî ilkeler olduğu görülür. Dolayısıyla çocuğun hayata hazırlanması için gerekli olan pek çok şey ailenin sorumluluğundadır denilebilir.

  Bugün çocuklarımızla ilgili olarak yaşadığımız bütün problemlerin (içki, sigara, uyuşturucu, kötü arkadaş, zararlı akımlar…) temelinde aile ihmalinin yattığı görülmektedir. Kur’ân-ı Kerîm: “Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insan ve taşlar olan ateşten koruyun!” (Tahrim, 66/6) derken anne-babaya bu noktada çok önemli sorumluluklar yüklemektedir.

  Bu eserde Birleşmiş Milletler’in 1959 yılında kabul etmiş olduğu “Çocuk Hakları Beyannamesi” dinimiz açısından tahlil edilerek çocuk haklarının İslâmiyet’teki önemi vurgulanmış, Allah Teâlâ’nın çocuklara bahşettiği haklar üzerinde durulmuş ve

  Tedip (edep verme) maksadıyla çocukların dövülmesi caiz midir?
  Çocuk eğitimi ve terbiyesi açısından çocuk oyunları nasıl olmalıdır?
  Çocukların anne terbiyesinde büyüme hakkı ellerinden alınabilir mi?
  Çocuklarımıza öğretmemiz gereken ilimler nelerdir?
  Çocukların cezaî ehliyeti var mıdır?
  Çocuklar çalıştırılabilir mi?

  gibi pek çok soruya cevap verilmiştir.
  Prof. Dr. İbrahim Canan, Gülyurdu Yayınları, 2010

  Geçen sene Ekim ayında, bir kaza neticesinde vefat eden kıymetli ilim adamı ve hadis profesörü İbrahim Canan Bey'in bu değerli eseri, isminden de anlaşılacağı üzere yegâne hak din olan İslâm'da çocuklara tanınmış olan temel hak ve hürriyetlerden bahsediyor.

  Yazar, bu kıymetli eserinde Batılı hukukçuların, ancak geçen asrın ortalarında keşfedebildiği "çocukların ayrı bir tabiata ve dolayısıyla ayrı haklara sahip olduğu" hakikatini, oldukça ehil bir üslûpla kaleme almış.

  Eserin ilk kısmında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasım 1959 tarihinde kabul etmiş olduğu "Çocuk Hakları Beyannâmesi"ni konu edinen yazar, bu vesîkanın ortaya çıkış sürecini özetleyen kısa bir tarihçenin ardından, on maddeden ibaret olan metnin tercümesine yer vermiş.

  Müellif, eserinin ikinci kısmında Çocuk Hakları Beyannâmesi'nin maddelerini tek tek İslâmî esaslarla karşılaştırarak ele alıp açıklamış. Böylece İslâm'ın ortaya koymuş olduğu hukuk sisteminin her meselede olduğu gibi çocuk hakları meselesinde de aslâ aşılamayacak isâbet ve genişliğini, dirâyetli bir şekilde kaleme almış.


  Eserin üçüncü kısmında, çocuk haklarıyla ilgili İslâm tarihinde kitap te'lifinin başladığı ilk devirlerden itibaren kaleme alınmış müstakil risâlelerden bahsedildiğini görmekteyiz. Fıkıh kitaplarından ayrı olarak sırf çocuklarla ilgili konuların dercedildiği bu eserler, çocuk hakları meselesinin Kitap ve Sünnet'te vurgulanan ehemmiyetine uygun olarak, Müslümanlar tarafından sürekli incelenmiş bir mesele olduğunu göz önüne seriyor. Yine bu kısımdan, İslâm tarihinin, çocuklara yönelik vakıf mâhiyetindeki müesseselerle dolu olduğunu öğrenmekteyiz.

  "Çocuk hakları, İslâm'da, tarih olarak Kur'ân ve hadisle başlar. Hatta insanlığın gündemine çocuk hakları mefhumunu müstakil bir konu olarak İslâm getirmiştir, diyebiliriz. Çünkü bizzat Rasûlullâh'ın hadislerinde (Hakku'l-veled) «çocuğun hakkı» diye başlayan ve bir kısım meseleleri beyân eden açık naslar vardır." ifadeleriyle başlayan dördüncü kısımda ise, Allah Teâlâ tarafından çocuklara bahşedilmiş bulunan hakların maddeler hâlinde sıralanıp açıklandığını görmekteyiz. Çocuk Hakları Beyannâmesi'nde zikredilen haklardan çok daha geniş bir şümûle sahip olan bu hakları maddeler hâlinde zikredelim:

  -Çocuğun ihsân-ı ilâhî bilinme hakkı

  -Hayat hakkı

  -Helâl rızık hakkı

  -Süt emme hakkı

  -Öncelikle anne olmak üzere, kadınlar tarafından terbiye edilme hakkı

  -Âile içinde bakılma hakkı

  -Yerinin güzel olması hakkı

  -Güzel isim hakkı

  -Hitân (sünnet olma) hakkı

  -Temyiz (doğruyu yanlıştan ayırt edebilme) yaşından önce dövülmeme hakkı

  -Velâyet hakkı

  -Neseb hakkı

  -Güzel terbiye edilme hakkı

  -Eşit muâmele hakkı

  -Farz-ı ayn ilimleri öğrenme hakkı

  -Yazı öğrenme hakkı

  -Kur'ân öğrenme hakkı

  -Namaz öğrenme hakkı

  -Sanat (zanaat: meslek) öğrenme hakkı

  -Yüzme öğrenme hakkı

  -Atıcılık öğrenme hakkı

  -Oyun hakkı

  -Evlendirilme hakkı...

  Bu çalışmanın temas etmiş olduğu konunun ehemmiyetini daha iyi anlayabilmek için son sözü, yazarın kendisine bırakalım. Kitabının son paragrafında, merhum yazar diyor ki:

  "Çocukların meselelerine ne kadar eğilir, ne kadar ciddî çözümler getirirsek milletimize o kadar emin bir gelecek, istikrarlı, huzurlu, problemsiz bir yarın bırakırız. Bu telakki ile hareket ederek, çocukların meselelerine müteveccih faaliyetlerimize ara vermeden devam etmeli, her doğan günü bir «çocuk günü» olarak değerlendirmeli, çocuklarımızın problemleri, terbiyeleri, hayata hazırlanmaları ile gittikçe artan bir ciddiyet, ilmin ve tecrübenin emrettiği bir kesâfetle meşgul olmalıyız. Aksi takdirde yarınlarımızı daha korkunç anarşilerin beklediğini unutmamalıyız."
 4. 27.Ocak.2011, 10:54
  3
  BİRDÜNYAUMUT
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 25.Mayıs.2010
  Üye No: 76324
  Mesaj Sayısı: 80
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 47
  Bulunduğu yer: Çanakkale

  Cevap: allah'ın çocuğa verdiği haklar

  Allah (C.C.) Razı olsun. İbrahim hocamızın bu konuda çok değerli çalışmaları var. Bende daha eski bir kitabı vardı. ;İnşallah bu kitabı da alıp okumaya gayret edeceğim. Rabbim bizleri dinde fakih kıl ve bizlere rahmetinle muamele eyle. Amin.


 5. 27.Ocak.2011, 10:54
  3
  Devamlı Üye
  Allah (C.C.) Razı olsun. İbrahim hocamızın bu konuda çok değerli çalışmaları var. Bende daha eski bir kitabı vardı. ;İnşallah bu kitabı da alıp okumaya gayret edeceğim. Rabbim bizleri dinde fakih kıl ve bizlere rahmetinle muamele eyle. Amin.


 6. 27.Ocak.2011, 11:10
  4
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,685
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: allah'ın çocuğa verdiği haklar

  Alıntı
  Rabbim bizleri dinde fakih kıl ve bizlere rahmetinle muamele eyle. Amin.
  amin....İbrahim Canan hoca nın ruhu şad,mekanı cennet olsun,
  Allah c.c Rahim ismiyle muamele etsin...


 7. 27.Ocak.2011, 11:10
  4
  Silent and lonely rains
  Alıntı
  Rabbim bizleri dinde fakih kıl ve bizlere rahmetinle muamele eyle. Amin.
  amin....İbrahim Canan hoca nın ruhu şad,mekanı cennet olsun,
  Allah c.c Rahim ismiyle muamele etsin...

+ Yorum Gönder