+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Beni Allaha ulaştıracak zikirler nelerdir?sayılar önemlimidir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Beni Allaha ulaştıracak zikirler nelerdir?sayılar önemlimidir?


 2. mumsema
  aydınlatmaya devam...

  Cevap: beni Allaha ulaştıracak zikirler nelerdir?sayılar önemlimidir?


  Reklam  Cevap:
  beni allaha ulaştıracak zikirler nelerdir?sayılar önemlimidir?
  En iyi yol / en iyi ezkar Rasulullah (sav)'in yaptığıdır.
  Allah Rasulunun ezkarını öğrenmek için:
  -El-Ezkar imam nevevi
  -Riyadüssalihin(zilirler dualar bölümü) imam nevevi
  kitaplarını tavsiye ederiz.

  Sayı konusunuda sorularına bu iki kitapta cevap bulacaksın inşallah.

 3. ehli-sunnet
  Feseyekfikehumullah
  Aşk yolu, acz-fakr yoluna biraz muhalif gibidir. İnsan, perde halinde açılan menfezden Allah'a bakabilir. Aşk'ta, acz u fakrın insan ruhuna kazandırdığı hiç olma haletini kaybetme söz konusu olabilir. Aşkta ikilik vardır fakat, varlığı nefyetme yoktur.
  Tabii ki bütün bunlar, vicdanlarında Allah'a kurbiyete erememişler için tantanalı sözler. Bence insan Allah'a aşk, şevk, cezb u incizab ve acz u fakr gibi yüzlerce yolla ulaşabilir. Bazıları vicdanında duyarlar ama, bunu ifade edemezler. Zira o, 'hal' dir ve o hali kelimenin dar kalıpları istiap edemez
  F.Gülen

 4. davetci1
  Emekli
  s.a.
  Allaha ulaşmak için Allah'ın adı ile zikretmek gerekir ve O en büyüktür.
  Sayısı ömemlidir..Ara sıra,çok ve daimi zikir farzdır.

  1-Arasıra zikir farzdır

  73/MUZZEMMİL-8: Vezkurisme rabbike ve tebettel ileyhi tebtîlâ(tebtîlen).

  Ve Rabbinin İsmi'ni zikret ve herşeyden kesilerek O'na ulaş.

  2-Çok zikir farzdır

  33/AHZÂB-41: Yâ eyyuhellezîne âmenûzkûrullâhe zikren kesîrâ(kesîran).

  Ey âmenû olanlar! Allah'ı çok zikirle (günün yarısından fazla) zikredin.

  3-Daimi zikir farzdır

  3/ÂLİ İMRÂN-191: Ellezîne yezkurûnallâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûne fî halkıs semâvâti vel ard(ardı), rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılâ(bâtılan), subhâneke fekınâ azâben nâr(nârı).

  Onlar (ulûl elbab, lüblerin, Allah'ın sır hazinelerinin sahipleri), ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken (daima) Allah'ı zikrederler. Ve göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler (ve derler ki): "Ey Rabbimiz! Sen bunları bâtıl olarak (boşuna) yaratmadın. Sen Subhan'sın, artık bizi ateşin azabından koru.

  4/NİSÂ-103: Fe izâ kadaytumus salâte fezkurûllâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbikum, fe izatma’nentum fe ekîmus salât(salâte), innes salâte kânet alel mu’minîne kitâben mevkûtâ(mevkûten).

  Böylece namazı bitirdiğiniz zaman, artık ayaktayken, otururken ve yan üstü iken (yatarken), (devamlı) Allah'ı zikredin! Daha sonra güvenliğe kavuştuğunuz zaman, namazı erkânıyla kılın. Muhakkak ki namaz, mü'minlerin üzerine, “vakitleri belirlenmiş bir farz “ olmuştur.

  4-Zikrullah en büyüktür.


  29/ANKEBÛT-45: Utlu mâ ûhıye ileyke minel kitâbi ve ekımıs salât(salâte), innes salâte tenhâ anil fahşâi vel munker(munkeri), ve le zikrullâhi ekber(ekberu), vallâhu ya’lemu mâ tasneûn(tasneûne).

  Kitaptan sana vahyedilen şeyi oku ve salâtı ikâme et (namazı kıl). Muhakkak ki salât (namaz), fuhuştan ve münkerden nehyeder (men eder). Ve Allah'ı zikretmek mutlaka en büyüktür. Ve Allah, yaptığınız şeyleri bilir.

  18/KEHF-28: Vasbır nefseke meallezîne yed'ûne rabbehum bil gadâti vel aşiyyi yurîdûne vechehu ve lâ ta'du aynâke anhum, turîdu zînetel hayâtid dunyâ ve lâ tutı' men agfelnâ kalbehu an zikrinâ vettebea hevâhu ve kâne emruhu furutâ(furutan).

  Sabah akşam, O'nun Vechi'ni (Zat'ını) isteyerek Rabbine dua edenlerle beraber nefsini sabırlı tut. Dünya hayatının ziynetini dileyerek gözünü onlardan çevirme! Kalbini zikrimizden gâfil kıldığımız ve hevasına (heveslerine) tâbî olan kimselere isteyerek, işinde haddi aşmış olanlara itaat etme!

+ Yorum Gönder
zikirler nelerdir,  allah'a ulaştıran zikirler