+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kaşlarımın alt kısmından hafifçe alsam günah mı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kaşlarımın alt kısmından hafifçe alsam günah mı?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Kaşlarımın alt kısmından hafifçe alsam günah mı?


  Reklam  Cevap: kadınlar için kaş almak, kaşları yolmak, yüzdeki kılları gidermek, kaşların arasında ve kenarlarında biten kılları almak?


  Cenab-ı Hak her insanı ayrı bir güzellikte yaratmıştır. Birlik mührünün açıkça okunduğu insan simasındaki güzellik, fıtrî ve tabiî olanıdır. Bunu muhafaza etmek, sahip olduğu özellik ve güzelliklere şükredip, Allah'ın uygun görüp ihsan ettiği kadarına razı olmak kulluğun bir derecesi ve işaretidir.

  Bunun için hayatî ve zarurî bir maslahat yoksa, vücutta bulunan mevcut durumu değiştirmeye gitmemek lâzımdır. Çünkü böyle rast gele yapılan bir tasarruf insanı ağır bir mes'uliyet altına sokabilir.

  Bir zaruret yokken insan bedeni üzerinde yapılan değişiklikleri şiddetle yasaklayan Peygamberimiz (a.s.m.), başına ilâve saç takana, cildine dövme yapana ve yaptırana, güzelleştirmek maksadıyla dişini inceltip seyrekleştirene, kaş ve kirpiklerini yolan kadınlara, Allah'ın yarattıklarını değiştirdikleri için ilahi rahmetten uzak kalmış olacaklarını bildirmiş ve ikazda bulunmuştur.

  Fıkıh alimleri bu hadisten hareket ederek yüzünde sakal ve bıyık biten kadının onları gidermesinin caiz olacağını; ancak kaşları inceltmenin, tabi şeklinden çıkarmanın, kirpikleri düzeltmenin veya takma kirpik kullanmanın caiz olmadığını belirtirler. Çünkü diş, kaş ve kirpik birer aza mesabesindedir. Aslında olmayıp sonradan biten yüzdeki kıllar ise bu sınıfa girmediğinden, kadının bunları gidermesin de bir mahzur görülmemektedir. Aynı şekilde kadının bacağındaki kılları gidermesinde de bir mahzur yoktur. Çünkü bu kaş gibi bir uzuv mesabesin de değildir.

  Fıkıh kitaplarına baktığımızda şu hükmü görmekteyiz:

  – Kadını çirkinleştiren yüzdeki tüyler alınır. Erkeklerde görülen sakal, bıyık gibi şeylerin kadınlarda görülmesi halinde; alınması câizdir.

  “İbn-i Âbidin, sakal ve bıyığın kadında fıtrat olmadığını, bu sebeple (eğer çıkarsa) kesilmesinin (müstehab) olacağını beyan etmiştir!

  Bu kılları gidermenin en uygun yolu tıraş olmak değil, ağda, pudra veya benzeri tıbbî şeylerle yolmaktır.” ( Kadın İlmihali, Mürşide Uysal, s. 370)

  Anlaşılan odur ki, dindar hanımın kendini beyine karşı cazip duruma getirmesi müstehabdır. Beyini yabancıların cazibesinden korumuş olma hikmeti de vardır bunda.

  Kaşların arasında ya da kaşların kenarlarında biten kıllara gelince:

  “Normal kadın kaşının bir şekli (normal sayılan şekilleri) vardır. Bunların dışına çıkan, göze sakil (çirkin) gelen, sahibini çirkin gösteren ve bu yüzden onu rahatsız eden fazla kıllar alınabilir. Normal kaşları, modaya uyarak inceltmek, yerlerini değiştirmek... caiz görülmemiştir.” (Prof. Dr. Hayreddin Karaman)

  Kadınların yüzlerindeki kılları yolması, kaşlarını inceltmesi, kirpiklerini uzatması konusunun şer'i hükmü İslam alimlerini bir hayli meşgul etmiştir. Hz. Peygamber'in (sas) bu konu ile ilgili bir hadisinde; "Allah yüz tüylerini yolan ve yolduran kadına lanet etsin." (Buhari, 'Libas', 84; Müslim, 'Libas', 120) buyurmuş olması, bu ifadenin hangi fiilleri kapsadığı İslam hukukçuları arasında tartışma konusu olmuştur.

  Alimlerin çoğuna göre; kadının kocasına güzel gözükmek için ve onun izni ile yüzünde, kadınlara mahsus olmayan tüylerin (sakal, bıyık tüyleri) bitmesi halinde bunları alması, güzelleşmek için makyaj yapması, kaşlarının etrafındaki dağınık tüyleri (iki kaş arası, etrafı) alması caiz olup, hadisteki yasak, kadının dışarı çıkmak için, yabancılar için yüz kıllarını yolması ve kaşlarını alması ile ilgilidir.

  Malikiler ve bir grup alim ise, bunu yaratılışı değiştirme olarak değerlendirdiğinden hiçbir şekilde caiz görmemekte veya mekruh saymaktadır.

  Sonuç olarak, hadiste yasaklanan kıl koparmayı, herhangi bir hastalık veya illet sebebiyle kadının yüzünde sonradan biten ve yüzünü çirkinleştiren yüz kıllarını (sakal, bıyık kılları) koparma değil de, başkalarına güzel görünmek maksadıyla kaşları inceltmek veya yukarı kaldırmak için kaş kıllarını yolmak, almak olarak anlamak daha doğrudur.

  İnsan, Allah'a inandığı, inanması ölçüsünde Rabb'inin kendisine emanet ettiği vücudundan ötürü saygılı olması, nimetlerine şükürle karşılık vermesi gereğindendir. Bunun için Müslüman hanımın, Allah'ın (cc) yüzüne verdiği güzelliği bozmadan muhafaza etmesi esere olan saygısının, ruh ve gönül huzurunun manevi ışıltısını yüzüne aksettirerek güzelliğine güzellik katabilmesi ise, eserin sahibi Yüce Allah'a olan sevgisinin ifadesidir. (Dr. Jale Şimşek)
  ____________________________

  KAŞ ALDIRMA...Peygamberimiz (s.a.v)kaşını incelttiren kadina ve bu işi yapanada lanet etmistir.Fakat bazi islam alimleri kadının yuzunde anormal olarak (cesitli hormon bozukluklarindan oturu)biten killari kadin kocasinin izni ile koparabilir.Cunku bu fitrati degistirmek degil cesitli hastaliklardan ötürü bozulan kadınlık fıtratını duzeltmek anlamini taşır.Kadın boylece kocasının suslenme arzusunu da karşılamis olur.Ibni abidin bu maksatla yapilirsa mustehaptir der.Ayaklardaki anormal kılları yolmak icinde aynı şey söylenir.Fakat imami taberi yüz kıllarını yolmanında yasaklanan ve lanet edilen kas yolma ceşıdine girdigini soylemistir.Kaynak:hanimlara özel ilmihal:Faruk Beşer

  _____________________________________

  Kaş aldırmak, kıllarını yolarak iyice inceltmek ve kaşı yukarıya almak sûretiyle yapılmaktadır. Bu, hilkati değiştirme mahiyetindedir. Ancak kadının yüzünde biten kılları aldırması ve kocasının izniyle normal makyaj yapması bir kısım İslâm ulemasınca caiz görülmüştür. Cenabı Hak her insanı ayrı bir güzellikte yaratmıştır. Birlik mührünün açıkça okunduğu insan simasındaki güzellik, fıtrî ve tabiî olanıdır. Bunu muhafaza etmek, sahip olduğu özellik ve güzelliklere şükredip, Allahın uygun görüp ihsan ettiği kadarına razı olmak kulluğun bir derecesi ve işaretidir.Bunun için hayatî ve zarurî bir maslahat yoksa, vücutta bulunan mevcut durumu değiştirmeye gitmemek lâzımdır. Çünkü böyle rast gele yapılan bir tasarruf insanı ağır bir mesuliyet altına sokabilir.Bir zaruret yokken insan bedeni üzerinde yapılan değişiklikleri şiddetle yasaklayan
  * Peygamberimiz başına ilâve saç takana, cildine dövme yapana ve yaptırana, güzelleştirmek maksadıyla dişini inceltip seyrekleştirene, kaş ve kirpiklerini yolan kadınlara, Allahın yarattıklarını değiştirdikleri için ilahi rahmetten uzak kalmış olacaklarını bildirmiş ve ikazda bulunmuştur *
  Fıkıh alimleri bu hadisten hareket ederek yüzünde sakal ve bıyık biten kadının onları gidermesinin caiz olacağını ancak kaşları inceltmenin, tabi şeklinden çıkarmanın, kirpikleri düzeltmenin veya takma kirpik kullanmanın caiz olmadığını belirtirler. Çünkü diş, kaş ve kirpik birer aza mesabesindedir. Aslında olmayıp sonradan biten yüzdeki kıllar ise bu sınıfa girmediğinden, kadının bunları gidermesin de bir mahzur görülmemektedir. Aynı şekilde kadının bacağındaki kılları gidermesinde de bir mahzur yoktur. Çünkü bu kaş gibi bir uzuv mesabesin de değildir.Fıkıh kitaplarına baktığımızda şu hükmü görmekteyiz
  * Kadını çirkinleştiren yüzdeki tüyler alınır. Erkeklerde görülen sakal, bıyık gibi şeylerin kadınlarda görülmesi halinde alınması câizdir *
  İbni Âbidin, sakal ve bıyığın kadında fıtrat olmadığını, bu sebeple eğer çıkarsa kesilmesinin müstehab olacağını beyan etmiştir.
  * Bu kılları gidermenin en uygun yolu tıraş olmak değil, ağda, pudra veya benzeri tıbbî şeylerle yolmaktır *
  * Rasûli Ekremin lânetine kaş aldıran ve alanlar da dahildir *
  Anlaşılan odur ki, dindar hanımın kendini beyine karşı cazip duruma getirmesi müstehabdır. Beyini yabancıların cazibesinden korumuş olma hikmeti de vardır bunda.

  Kaynak :
  * İslam Ansiklopedisi
  * İmam Nevevi
  * Fethul Bârî XII 500
  * Kadın İlmihali. 370
  * Ebû-Dâvûd, Teraccul, 5
  * Buhâri, Libâs, 82, 84
  * Müslim, Libâs, 120
  Alıntı:
  Soru:
  Bayanların kaşların aldırması mahzurlu mudur? Veya kaşlarının hepsini düzelttirmek değil de sadece iki kaşın arasın aldırabilirler mi?

  Cevap:
  Normal kadın kaşının bir şekli (normal sayılan şekilleri) vardır. Bunların dışına çıkan, göze sakil gelen, sahibini çirkin gösteren ve bu yüzden onu rahatsız eden fazla kıllar alınabilir. Normal kaşları, modaya uyarak inceltmek, yerlerini değiştirmek... caiz görülmemiştir.
  Kaynak : Hayrettin Karaman
  ---------------------------------------------------------------------

  Rasûl-i Ekrem (s.a.v.)'in lânetine kaş aldıran ve alanlar da dahildir.1 Kaş aldırmak, kaşın kıllarını yolarak iyice inceltmek ve kaşı yukarıya almak sûretiyle yapılmaktadır. Bu, hilkati değiştirme mahiyetindedir.51 Ancak kadının yüzünde biten kılları aldırması ve kocasının izniyle normal makyaj yapması bir kısım İslâm ulemasınca caiz görülmüştür.2
  1. Ebû-Dâvûd, K. et-Teraccul, 5; Buhâri, K. el-Libâs, 82, 84; Müslim, K.el-Libâs, 120.
  2. İmam Nevevi de caiz görenler arasındadır. İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, Kahire, 1959, C. XII, s. 500.
  Kaynak : Hayrettin Karaman
  -------------------------------------------
  Soru
  Kadının kaşlarını düzeltmesi caiz mi. Kaşları aldırmak ve yüzdeki tüyleri koparmak abdesti bozar mı?

  Cevap

  Değerli Kardeşimiz;

  Kadının kaşlarını alması ve yüzündeki tüyleri koparması abdesti bozmaz. Ayrıca kadının kaşlarına ait olan kılları koparması caiz değildir.

  Kaynak: Sorularla İslamiyet

  ------------------------------------------------

  Sonuç Olarak Keyfi Kaş Almak Kesinlikle Caiz Değildir. Allah Rasulünün laneti onun üzerinedir. Hadisde böyle belirtiliyor.
  (Rasûl-i Ekrem (s.a.v.)'in lânetine kaş aldıran ve alanlar da dahildir - Ebû-Dâvûd, K. et-Teraccul, 5; Buhâri, K. el-Libâs, 82, 84; Müslim, K.el-Libâs, 120.)
  mum hocadan alıntı...

 3. Misafir
  Evli degilim. Kaşlarımın normal seklini doğal halini bozmadan etrafinda cikan tuyleri ve iki kasin arasini alsak bir mahsuru olur mu ?

 4. mum
  Administrator
  i ve iki kasin arasini alsak bir mahsuru olur mu ?
  Önemli bir sebep olmadan kaşları almak günahtır ama çirkin görünme, alay konusu olma gibi durumlar varsa alınabilir.

 5. Misafir
  Annemler beni güzel kültürü iyi olan bir gelin olarak görmek istiyorlar ama ben neysem oyum

+ Yorum Gönder
kaş düzeltme,  kaş toplatmak günah mı,  kaşları düzeltmek günah mı,  kaş almadan düzeltme,  kaşları almadan düzeltmek,  kalın kaşları inceltmek,  kaş toplatmak