+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hasta bakmanın sevabı hakkında Ayet ve Hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hasta bakmanın sevabı hakkında Ayet ve Hadisler


 2. Efdal
  Kıdemli Üye

  hastaya bakmanın fazileti


  Reklam  Cevap: Ayet ve hadislerle hastaya bakmanın sevabı

  "... Kim bir cana kıymamış veya yeryüzünde fesat çıkarmamış birisini öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de onu diriltirse (ölümden kurtarırsa) bütün insanları diriltmiş gibi olur."(Mâide Sûresi, 5/32) mealindeki ayet, bir insanı yaşatmaya vesile olmanın, bütün insanları yaşatmak gibi kıymetli ve değerli bir görev olduğunu bildirmektedir. Elbette bu hayata hizmet edenlerin de ona göre sevabı olacaktır.

  Evet, hastalara bakmanın müminler için büyük sevabı vardır. Hatta hastaların keyfini sormak, fakat hastayı sıkmamak şartıyla ziyaret etmek, sünnet olduğu gibi, günahlara da kefaret olur, onları siler. (bk. Riyazü's salihin, s.368-370, no: 895-902)

  Ayrıca hastaların duasını almak da son derece önemlidir. Çünkü “Hastaların duasını alınız; onların duası makbuldür.” anlamında hadisler vardır. (İbni Mace, Cenâiz 1;Müsnedü'l-Firdevs, 1/1280; Feyzü'l Kadir, 1/341)

  Hasta, akrabadan olursa, özellikle de soruda geçtiği gibi eşiyse veya annesi babasıysa, onlara hizmet önemli bir ibadet olur. Hatta sadece ahiret açısından değil, dünya nimetleri açısından da büyük faydaları vardır.

  Nitekim Hz. Osman, eşi ve Rasûlullah´ın (asm) kızı Rukiyye´nin hasta bakıcılığını yaptığı için Bedir savaşına katılamadığında Peygamberimiz ona: “Senin için, Bedir’e katılan bir kişinin aldığı ecir ve pay vardır.” demiştir. (bk. Buhârî, Fezâilu’s-sahâbe 7; Müsned, 2/101; Tirmizî, Menâkıb 19)

+ Yorum Gönder
hastaya bakmanın sevabı,  hasta bakmanın sevabı,  hasta anneye bakmanın sevabı,  yatalak hastaya bakmanın sevabı nedir,  hastaya bakmanın fazileti,  yaşlıya bakmanın sevabı,  hasta bakmak