+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Sünnet'e uygun saç nasıl olmalıdır ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Sünnet'e uygun saç nasıl olmalıdır ?

  Sual: Sünnet'e uygun saç nasıl olmalıdır ? Dinimizde bir Müslümanın sünnete göre nasıl olmalıdır kısaca açıklar mısınız ?


  Peygamber efendimizin saçı uzun muydu ? ? 2. arifselim
  Yönetici

  Yorum: Sünnet'e uygun saç nasıl olmalıdır ?


  Reklam  Cevap: Erkeklerin saç kesimi süresi için bir süre yoktur. Saçların temiz olması, düzenli, taranmış ve kadınların saçlarına benzememesi esastır. Peygamber aleyhisselam saçlarını hem uzatmış hemde kısaltmıştır. Rivayetler bize bunları göstermektedir.

 3. Hoca
  erimeye devam...
  Hz. Peygamber (asv) saç ve sakal bakımına itina gösterirdi. Zaman zaman traş olur ve uzayan kısımları kısaltır, boy ve yanından biraz alırdı. Sık sık yıkayıp tarardı. Bazen de zevcelerine taratırdı. Buna dayanan İslâm âlimleri erkeğin, mahremine saç ve sakal taratmasının caiz olduğunu, hatta karı-koca arasındaki sevginin kuvvetlenmesine sebeb olabileceğini ifade ederler.

  Hz. Peygamber (asv)'in istirahat ettiği, uyuduğu yerlerde sürekli misvak, abdest suyu ve tarak tedarik edilmiş olması diş bakımı ile birlikte saç-sakal bakımına da özen gösterdiğine işarettir. Yine ashabın rivayetine göre Hz. Peygamber (asv) genellikle üzerinde ayna ve tarak taşırdı. Ara sıra saçını gül yağı ile yağlardı. Böyle zamanlarda, sürdüğü yağ, sarığına bulaşmasın diye sarığın içine bir tülbent koyardı. Söz konusu yağ çıktıktan sonra tülbenti çekip alırdı.

  Hz. Âişe (r.anha)'nin bildirdiğine göre Resulü Ekrem (asv), abdest, gusül, ayakkabı giyme, saç-sakal tarama gibi hususlarda sağ taraftan başlardı. Hz. Peygamber (asv)'in saç-sakal bakımı için ayna ve taraktan başka gül yağı şişesi, makas ve saç ayırma kemiğine de sahip olduğunu ashabın nakillerinden anlıyoruz.

  Peygamber (s.a.s), saç-sakal bakımına sadece kendisi dikkat etmekle kalmaz, ashabına da ısrarla tavsiye ederdi. Bir gün bir sahabinin mescide, saçı-sakalı karışık olarak girdiğini görünce, ona hemen dışarı çıkarak saçını-sakalını düzeltmesini işaret etmiş, adam öyle yapıp gelince Hz. Peygamber (asv): "Böyle gelmeniz mi, yoksa şeytan gibi karma karışık gelmeniz mi daha iyidir?" buyurmuştu.

  İlave bilgi için bakınız: LİHYE-İ SAADET.

  (Bu konularda ayrıntılı bilgi için bk. Tirmizî, Şemâil; İbn Kesîr, Şemâilü'r-Resûl, s. 19-24; Şîfa-i Şerif Tercümesi, İstanbul 1314, s. 174; Aliyyül-Karî, Şerh-i Şifâ, İstanbul 1307, ilgili bölüm; Hüsameddin Nakşibendî, s. 6-15; M. Raif Efendi, Muhtasar Şemâil-i Şerîf Tercümesi, İstanbul 1304, s. 5-7, 31 vd., 97 vd.; Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercümesi, I, 149-150; M. Âsım Köksal, İslâm Tarihi, XI, 162 vd.; Hüseyin ALGÜL)

 4. Misafir
  Peygamber efendimiz saç kesmenin zamanlamasi hakkında ne söylemiştir

 5. arifselim
  Yönetici
  Peygamber aleyhisselam erkeklerin saçları hakkında şu sürede kesilsin şeklinde bir emri yoktur. Ama saçları kadın saçına benzetmemek, gayri müslimlere ait bir şekle sokmamak, düzgün, temiz ve bakımlı olmasını istemiştir. Bu konuda her zaman kendisi örnek olmuştur. Peygamber aleyhisselamın özel bir berberi vardı ve saçlarını o keserdi.

+ Yorum Gönder
peygamber efendimizin saçı uzun muydu,  peygamberimizin saçları uzun muydu,  peygamberimiz saçını nasıl tarardı,  peygamber efendimizin saçları uzun muydu,  peygamber efendimiz saçını ne tarafa tarardı,  peygamber efendimiz saçını nasıl tarardı,  peygamber efendimizin saçı uzunmuydu