+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Elmas, pırlanta gibi kıymetli taşlar, takılar zekâta tabi midir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Elmas, pırlanta gibi kıymetli taşlar, takılar zekâta tabi midir?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Elmas, pırlanta gibi kıymetli taşlar, takılar zekâta tabi midir?


  Reklam  Cevap: Elmas, yakut, zümrüt gibi zinet eşyalarına zekât düşer mi?
  Elmas, yakut, zümrüt gibi zinet eşyaları ticaret maksadıyla bulunduruluyorsa bunlara zekât düşer. Ancak ticaret kastı olmadan kadınların bulundurduğu bu tür zinet eşyaları zekâta tabi değildir.

  Kıymetli Taşlar - Mücevheratın Zekâtı :

  Evde süs ve zînet olarak bulundurulan elmas, zümrüt, yakut, inci ve benzeri kıymetli taşların da zekâtı verilmez. Ama zînet eşya-sı da olsa altın ve gümüşün -nisaba ulaşırsa- zekâtını vermek ge-rekir. Bu, Hanefî mezhebine göredir. Şafii mezhebine göre, kadının süs ve zinet eşyasından zekât verilmez. (El-Ayni Şerh-i Hidâye.)

  Mücevherattan altın ve gümüşün dışında kalan ne varsa -ticaret için bulundurulmadığı takdirde- hiç birinin zekâtı verilmez. O halde kadınların zînet olarak bulundurdukları pırlanta, yakut, elmas, inci ve benzeri eşya zekâta tabi değildir. (El-Cevheretü'n-Neyyire.)

  (Celal Yıldırım, Kanaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 2/116-142.)
  arşivden...

+ Yorum Gönder