+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Dinimizde kullar eşit ise hutbe neden cemaate tepeden bakarcasına verilir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Dinimizde kullar eşit ise hutbe neden cemaate tepeden bakarcasına verilir?


 2. mumsema
  aydınlatmaya devam...

  Cevap: dinimizde kullar eşit ise hutbe neden cemaate tepeden bakarcasına verilir?


  Reklam  Cevap:
  dinimizde kullar eşit ise hutbe neden cemaate tepeden bakarcasına verilir
  Kardeşim güldürdün
  Hatip yüksek yere çıkmazsa ona değil biz cemaate eziyet olur...
  Çünkü bir konuşmayı dinleyen herkes, konuşmacıyı görmek ister

 3. Muhammed
  الله اكبر
  Neden Minber? Neden yüksektir?
  Minber, camide hatibin hutbe okumasına mahsus olan kürsüye verilen isimdir. Arapça, yüksek olmak, anlamındaki “nebr” kökünden ism-i âlettir. Minber genellikle mihrâbın hemen sağında bulunan merdivenli yapının adıdır.
  Hz. Peygamber’in Medine’de inşa ettirdiği Mescid-i Nebevi’de, önceleri bir minber bulunmuyordu. Cemaatin çoğalması nedeniyle Hz. Peygamber (s.a.s)’in ders ve hutbelerinin daha rahat duyulabilmesi için, Hicretten yedi yıl kadar sonra üç basamaklı ilk minber yapıldı. Ahşap olan bu ilk minber ılgın ağacından yapılmıştır. Hz. Peygamber’in hayatında bir ilim kürsüsü ve bir idare makamı özelliği olan minberin bazı hadislerde Havz’ın üzerinde olduğu ve cennet kapılarından biri bulunduğu bildirilmektedir. Hutbeler dışında halifelerin üzerinde bey’at aldıkları ve göreve başlarken çıkmayı mutad hale getirdikleri bir yer olarak fonksiyonunu sürdürmüş olan minber daha sonraları hakimiyetin sembolü haline gelmiş ve valilerin göreve başlarken ve ondan ayrılırken çıktıkları hükümdarın temsilcisi olarak oturdukları bir makam olmuştur. Günümüzde minberler beş, yedi, dokuz veya daha fazla basamaklı ölur. İmam, genellikle yedinci basamakta durur. Ancak bu durum, câmiîn ve dolayısıyla minberin büyüklüğüne göre değişir.

 4. Şema
  el-âsa limen âsa
  Hutbenin yüksekte okunmasıyla, eşitlikle ne alakası var?

+ Yorum Gönder