+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Dul kadının imam nikahında veli mecburiyeti var mı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Dul kadının imam nikahında veli mecburiyeti var mı?


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Dul kadının imam nikahında veli mecburiyeti var mı?


  Reklam  Cevap: Hanefi mezhebine göre şart değil,
  Şafi mezhebine göre şarttır.
  Velisi yoksa dedesi amcası dayısı gibi akrabasının olması şarttır...

 3. imam
  Üye
  Nikahta Veli ve önemi

  Veli, isteyip istemediğine bakmaksızın, bir başkasını bağlayıcı karar alma ve uygulama yetkisini elinde bulunduran kişidir. Bu yetkiye velâyet denir[1].
  Daha önce görüldüğü gibi âyetler nikâhın, marufa uygunluk açısından denetlenmesini öngörmektedir. Hz. Peygamberin sözleri, bu denetimi velinin yapacağını gösterir. O, şöyle demiştir:
  Velisiz nikâh olmaz[2].”
  Hangi kadın, velisinin izni olmadan nikâhlanırsa onun nikâhı batıldır, onun nikâhı batıldır, onun nikâhı batıldır. .[3].”
  _________________
  [1]- Şemsuddin es-Serahsî, el- Mebsût, XVI/124, Babü men la tecuzü şehadetühü; Kasım b. Abdullah Ali, Enîs’ul-fukahâ, s. 148.
  [2]- Et -Tirmîzî, Nikâh, bab 14, hadis no 1101; İbn Mâce, Nikâh, bab 15, hadis no 1880; Ahmed b. Hanbel, Müsned c. VI, s. 260.
  [3] – Ebû Dâvûd, Nikâh, bab 20, Hadis no 2083; Tirmîzî, Nikâh, bab 14, hadis no 1102; İbn Mâce, Nikâh, bab 15, hadis no 1879; Ahmed b. Hanbel, Müsned c. VI, s. 66.

+ Yorum Gönder
islamda imam nikahi varmi,  dul kadının velisi kimdir