+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kadın imam nikahını bozabilirmi? bozabiliyorsa hükümleri nelerdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kadın imam nikahını bozabilirmi? bozabiliyorsa hükümleri nelerdir?


 2. arifselim
  Yönetici

  Reklam  Cevap: Boşama hakkının öncelikli olarak erkeğe verilmesinin nedenleri vardır. Bazı durumlarda özellikle erkeğin kadına karşı görevlerini yerine getirmemesi gibi durumlarda kadın hakime başvurur ve boşamayı hakim gerçekleştirebilir. Bu hak bu şekilde kadınında bir hakkıdır ve bu hakkını mahkemeden talep edebilir.

 3. Misafir
  Peki koca o hakkı vermemiş se ve her gün karısını öldüresiye döverse ve kadın baba evine kaçarak canını zor kurtarmışsa ve mahkemece boşanmış kocasının tehditlerinden dolayı yaşadığı yeri değiştirmişse nasıl olacak...

 4. arifselim
  Yönetici
  Bu durumlarda mahkemede hakimin vereceği boşama kararı ile kadın eşinden boşanmış olur. Allah zulmü koca bile olsa haram kılmıştır.

 5. Misafir
  Eşimden ayrı yaşıyorum eşim dini nikahta beni boşamıyor ben dini nikahımı nası bozarım

 6. mum
  Administrator
  kadın dini nikahı bozabilir mi
  eşim dini nikahta beni boşamıyor ben dini nikahımı nası bozarım
  İslamda kadının boşama hakkını doğuran bazı sebepler var eğer bunlar gerçekleşmiş ise bir müftünün ya da bir alimin yanına gidin ve kocanızı çağırısın konuşsun, şartları yerine getirmrezse hoca seni BİR TALAK İLE BOŞAR
  Bu bir talaktan sonra iddet süresi içinde sen razı olup dönmezsen artık nikah biter.
  Tek çare budur.

 7. Misafir
  Bir an önce boşanmam gerekiyor. Psikolojik baskı sözlü şiddet aileme küfür ediyor. Artık katlanamıyorum. Kadına boşanma hakkı verilmemiş fakat erkek boşamıyorsa sürekli acı çekmemi isterse ne yapmam lazım.

 8. Şema
  el-âsa limen âsa
  Kadına boşanma hakkı verilmemiş
  Kadına boşma hakkı bazı durumlarda vardır.
  Şiddet görüyor, nafakası verilmiyor ve bakılmıyorsa hakime başvurur, kocası istemese bile hakim boşar onu

 9. Misafir
  - Kadına dini nikahı boşama hakkı verilseydi şuan boşayabilirdim. Ama Allah'ın helal sayıpta hoşlanmadığı bir fiildir. Boşanma

 10. Misafir
  İslâm boşama hakkını erkeğe vermiştir. Zira boşama gibi yuvayı bir anda yıkma selâhiyeti, çoğu zaman hissî hareket edebilen kadına verilemezdi. Şayet erkeğe ait bu hak aynı şekilde kadına da verilmiş olsaydı, yuva yıkımı sık sık vaki olur, her öfke ve hiddet zamanında boşama kelimesini kullanacak kadın yuvayı ayakta tutamaz, yıkıverirdi. Kadının bu hissiliğindendir ki, ata sözlerinde “her zaman kadında his, erkekte akıl hâkimdir” denmiş, hissîliği fazla olan tarafa boşama hakkı ilk anda verilmemiştir.  Bununla beraber kadın, bu haktan büsbütün mahrum da bırakılmamıştır. Nikâh sırasında kadın isterse boşama hakkının kendisine de verilmesi şartıyla nikâha evet diyebilir. Bu hak, ömür boyu olabileceği gibi, belli bir müddet için de olabilir. Bu müddet zarfında erkeğinden emin olan kadın, boşama hakkını gününden önce de terkedebilir. Erkek nikâh esnasında verdiği bu boşama hakkını sonradan pişmanlık eseri gösterip de geri alamaz. Ne söz vermişse ona sadık kalmaya mecbur ve mahkûmdur.  İslâm Hukukunda tahyir aslında boşanma hakkının devredilmesi anlamına gelir. Koca, karısına boşanma veya kendisi ile birlikte kalma seçeneği verir. Bu konuda fakihlerin kitap ve sünnetten çıkardıkları hükümler şunlardır:

  1) Koca, karısına bu hakkı bir kez verdi mi, onu geri alamaz ve karısının bu hakkı kullanmasını engelleyemez. Fakat kadın mutlaka bu hakkı kullanmak zorunda değildir. Kocası ile evli kalmaya veya boşamaya, ya da hiçbir şeyi tercih etmeyip tahyir hakkının iptaline karar verebilir.

  2) Bu hakkın kadına aktarılacağı iki durum vardır: a) Koca, boşanma hakkını karısına verdiğini açıkça ifade etmelidir. Eğer açıkça bu boşanmadan bahsetmezse, bu niyete sahip olmalıdır. Mesela: "Seçim senin" veya "Sen bilirsin" derse, bu dolaylı ifadeler eğer kocanın niyeti sabit değilse, boşanma hakkının kadına geçmesine neden olmaz. Eğer kadın hak iddia eder, kocası da bunu kastetmediğine dair yemin ederse, kadın bu sözlerin bir kavga sırasında veya boşanma ile ilgili olarak söylendiğini ispat etmedikçe kocanın sözüne itibar edilir. Kavga sırasında bu sözler sarfedildiğinde, bunlar boşanma kastı ile söylenmiş ve tahyire niyet edilmiş olur. b) Kadın boşanma hakının kendisine verilmiş olduğunu bilir. Eğer söylendiği sırada orada yoksa, başkalarından öğrenir, eğer orda bulunduysa kendisi duyar. Kadın bu sözleri duymadıkça veya bunun haberini almadıkça boşanma hakkı kadına geçmez.

  3) Kadının bu hakkının kullanacağı sürenin sınırlarına gelince, eğer kocası boşanma hakkını herhangi bir süre belirmeksizin vermişse bu konuda fakihler farklı görüşlere sahiptirler. Bazı fakihler kocasının kendisine bu hakkı verdiği mecliste hakkını kullanması gerektiği görüşündedirler. Eğer kadın, meclisi herhangi bir cevap vermemeksizin terkederse veya cevap vermek istemediğini gösterircesine dikkatini başka bir şeye çevirirse kendisine verilen haktan vazgeçmiş olur ve artık onun için muhayyerlik sözkonusu değildir. Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. İbn Mes'ud, Hz. Cabir b. Abdullah, Atâ, Cabir bin Zeyd, Mücahid, Şa'bi, Naha'i, İmam Malik, İmam Ebu Hanife, İmam Şafî, İmam Evzâi, Süfyan-ı Sevri ve Ebu Sevr'in görüşü budur. Diğer görüşü ise, seçim kararının o meclisle sınırlı olmadığı, bilakis kadının daha sonra da kararını verebileceğini söyler. Hz. Hasan Basrî, Kadade ve Zührî bu görüştedir.

  4) Eğer koca verdiği hak için bir süre belirler ve mesela: "Bir ay veya bir yıl seçme süren var, ya da şu süre içinde muhayyersin" derse, kadın bu hakkı ancak o süre içinde kullanabilir. Fakat, eğer: "Bu hakkı istediğin zaman kullanabilirsin" derse, kadın bu hakkını süresiz kullanabilir.

  5) Eğer kadın boşanmaya karar verirse, bu niyetini açıkça ve kararlı bir şekilde ifade etmelidir. Niyeti tam olarak ortaya çıkarmayan belirsiz ve kaypak sözler bir hüküm ifade etmez.

  6) Kanunî olarak koca, karısına bu hakkı üç şekilde verebilir: a) "Senin işin senin elindedir" diyebilir veya b) "Kendini ihtiyar et" (seçimini kendin yap) veya c) "Dilersen kendini boşa" diyebilir. Bu sözlerin her birinin hukukî sonuçları farklıdır:

  a) Eğer koca "senin işin elindedir" derse ve kadın da açıkca boşanma kararında olduğunu söylerse, Hanefilere göre bu, bâyin (geri dönülmeyen) talâk olur. Yani bundan sonra kocanın karı-koca eğer isterlerse tekrar nikahlanabilirler. Eğer koca "Senin işin senin elindedir, ama sadece bir talak için" derse, bu, bir talâk (ric'i) sayılır, yani koca iddet süresi içinde karısına dönebilir. Fakat koca muhayyerlik hakkını kadına verdiği sırada üç talakın hepsine birden niyet etmişse veya bunu bizzat ifade etmişse, o zaman kadının bu hakkı kullanması, kadın üç kez boşandığını söylese de söylemese de, geri dönülmesi mümkün olmayan talâk anlamına gelir. (üç bâyin talak)

  b) Eğer koca karısına bu hakkı "kendini ihtiyar et" (seçimini kendin yap) sözleriyle verirse, kadın da bu hakkı açık bir ifadeyle kullanırsa, Hanefilere göre, koca üç-tabaka niyet etmiş olsa bile geri dönülebilen talak (ric'i) anlamına gelir.

  Fakat koca açık bir ifadeyle üç talak için muhayyerlik vermişse, kadının bu hakkı kullanmasıyla üç talâk gerçekleşmiş olur. İmam Şafii'ye göre, koca muhayyerliği verdiği sırada boşama niyeti taşıyorsa ve kadın da bu hakkı kullanırsa bu geri dönülebilir bir boşama (bir ric'i talak) olur. İmam Malik'e göre, eğer medhule-zifaf görmüş kadına bu hak verilmişse üç talak anlamına gelir, eğer gayrı medhule-zifaf görmemiş kadına bu hak verilmişse kocanın bir talaka niyet etmiş olduğu iddiası kabul edilir.

  c) "Dilersen kendini boşa" sözleri kullanıldığında, kadın da bu hakkı kullanır ve boşanmayı seçerse, bu bâyin (nikahsız geri dönülemeyen) değil, bir ric'î (kocanın iddet süresi içinde karısına dönme hakkının varolduğu) talâk anlamına gelir.

  7) Eğer koca muhayyerlik hakkını verdikten sonra kadın nikahlı kalmayı seçerse, boşanma vuku bulmaz. Hz. Ömer, Hz. Abdullah bin Mes'ud, Hz. Aişe, Hz. Ebu'd-Derda, İbn Abbas ve İbn Ömer bu görüştedirler. Daha birçok fakih de bu görüşü kabul etmişlerdir. Mesrûk, bu konuda Hz. Aişe'ye (ra) sorduğunda şu cevabı vermiştir: "Hz. Peygamber (s.a) eşlerini muhayyer bıraktı, onlar da onun nikahı altında yaşamayı seçtiler. Öyleyse bu talak sayılabilir mi?" Bu konuda gelen rivayetlere göre, Hz. Ali ve Hz. Zeyd (r.a) böyle bir durumda bir ric'i talakın meydana geldiği görüşündedirler. Fakat başka bir rivayete göre, bu iki sahabî de talakın meydana gelmeyeceği görüşündedirler.


 11. Misafir
  Ben kaçarak evlendim. Ama artık katlanamıyorum resmi nikahım var fakat artık evli kalmak istemiyorum. Bit an önce boşanmam gerekiyor. Bir an önce kadın dini nikahı bozamaz., fakat boşanmam gerekiyor. Kendi de inat etti boşamam diyor. Sözlü şiddet psikolojik baskı. Ondan birsey de istemiyorum. Lütfen bana yardım edin.

 12. arifselim
  Yönetici
  Kadının bazı durumlarda boşanma hakkı vardır ama bir anda bu boşama olmaz. Hakime başvurulmalıdır ve eş boşamasa bile hakimin kararı ile boşama gerçekleşebilir.

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
kadın imam nikahını bozabilir mi,  kadın dini nikahı bozabilir mi,  imam nikahını kadın bozabilir mi,  dini nikahı kadın bozabilirmi,  kadin dini nikahi bozabilirmi,  kadin imam nikahini bozabilirmi,  kadın dini nikahı bozabilirmi