+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İslamiyet nedir müslüman kime denir ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İslamiyet nedir müslüman kime denir ?


 2. VanLi*
  Devamlı Üye

  Yanıt: İslamiyet nedir müslüman kime denir ?


  Reklam
 3. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  İslamiyet Nedir

  İslam sözcüğü Arapça "se-le-me" kökünden türemiştir ve anlamı "barış"tır.[6][7] Bununla birlikte kökün etken ortaç şekli eslemedir ve "teslimiyet" anlamına gelir. Sonuçta İslam, "teslimiyet"[6] anlamına gelirken, Müslüman da "teslim olan" anlamına gelir; burada teslim olunan tek Tanrı olduğu kabul edilen Allah'tır[8][7][9][10].
  İslam dinine mensup kişileri adlandırmakta kullanılan Müslüman kelimesi ise sözlükte "bağlanan", "teslim olan", Mümin ise "şüphesiz inanan" anlamlarına gelir.[11]
  İslam dinine göre Allah insanları İslam inancına çağırmak için birçok peygamber göndermiştir. Bunlardan bazıları ismen Kur'an'da zikredilir.[12] Hristiyanlık ve Musevilik'ten farklı olarak, Kur'an'a göre Allah insanlığa son bir peygamber göndermiştir ve bu peygamber Muhammed Mustafa'dır.(s.a.v)
  İslam'a göre kaç peygamber olduğu tartışma konusu olmuştur. Kur'an'da sadece 25 tane peygamber ismen anılır. Bununla birlikte, Mü'min suresi'nin 78. ayeti gerek İslam'daki peygamber anlayışı gerekse peygamberlerin sadece Kur'an'da adı geçenler olup olmadığı üzerinedir:
  "Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız da var. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadan bir mûcize getiremez. Allah'ın emri gelince de hak yerine getirilir. İşte o zaman bunu batıl sayanlar hüsrana uğrarlar."[13] Çeşitli hadislerde kaç tane peygamber olduğuna dair bazı sayılar verilmiştir ve sonr


  Müslüman kime Denir

  Müslüman Allah c.c. hakıyla iman eden yani Allah c.c. rububiyetiyle uluhiyetiyle isim ve sıfatlarında tatil teşbih ve sapık teviler yapmadan birlemek . Bütün şirk ve şirk ehlinden beri olup onları redetmekle tağutları ve tağutu destekleyen onu ayakta tutan onu yüceltenleri tekfir etmekle
  Ve yalnız rasulullah s.a.s. ın takip etiği yolu ve metodu takip etmekle Müslüman olur. Allah c.c. bildirdiği yol kuran'da ve sunnette dinini açıklamıştır
  Ve bu yollu Allah rasulu bize acık bir şekilde bırakmıştır
  Aslında günümüzde her kendine müslümanım diyen Müslüman mıdır?
  Nuh aleyhisselam’dan Rasulullah sallAllahu aleyhi ve sellem’e kadar insanların çoğu Allah-u Teâlâ'ya inandıklarını ve O’na ibadet ettiklerini iddia etmişlerdir. Fakat Allah onların ne ibadetlerini ne de imanlarını kabul etmiştir. Onların yaptıkları ibadetleri geçersiz saymış ve onlara gerçek imanı ve ibadeti öğretmek için rasuller göndermiştir.
  İnsanların Allah katındaki değeri ibadetlerinin çokluğuyla değil de yaptıkları ibadetlerin Allah’ın razı olduğu ve istediği şekilde olmasıyla ölçülür.
  Nitekim Rasulullah sallAllahu aleyhi ve sellem zamanındaki ehli kitap Allah-u Teâlâ'ya çokça ibadet etmelerine ve O’na iman ettiklerini iddia etmelerine rağmen Allah-u Teâlâ onların ne imanını ne de ibadetini kabul etti. Hatta onları müşrik ve kafir olarak isimlendirdi.
  Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
  "De ki: "Ey kitap ehli! Siz Tevrat’ı, İncil’i ve Rabbinizden size indirileni (Kur’an’ı) uygulamadıkça bir esas üzerinde değilsiniz." (Maide: 68)
  Gerek Rasulullah sallAllahu aleyhi ve sellem zamanındaki müşrikler, gerek Rasulullah’tan önceki müşrikler Allah’ın yaratıcı olduğunu, her şeyi yoktan varettiğini ve rızık verici olduğunu kabul ediyorlardı. Fakat Allah-u Teâlâ onların bu inançlarına rağmen müslüman olmadıklarını, bilakis müşrik olduklarını ve sonsuza kadar da cehennemde kalacaklarını bildirmiştir.
  Allah-u Teâlâ ancak istediği şekilde olan imanı, istediği şekilde olan İslamı, istediği şekilde olan ibadeti kabul eder.
  Allah c.c. iman etmek sadece sözle olacak bir şey değildir. Allah a iman etmek Allah c.c. emretiğini yapmak yasaklarından kaçmakla olur.
  Allah c.c. şirki kitabında şidetle yasaklamıştır ve şirk işleyenleri ebedi azaba uğrayacaklarını bildirmiştir. Her kim Allah c.c. bu emrini yerine getirmeyip Allah şirk koşarsa Allah iman etmiş sayılmaz ne kadar namaz kılsa oruç tutsa haca gitsede Allah c.c. onun bu amellerini boşa çıkaracaktır.
  Günümüzdeki tağutlar Allah ait olan hak sıfat ve yetkileri kendilerine vererek kendilerini ilah ilan etmişlerdir herkim bu kimseleri destekler onlar yüceltir onlara Müslüman hükmünü verirse oda onları desteklediği ve müslüman hükmü verdiği için dolayısıyla müşrik olmuştur
  Günümüzde ki kendine ben Müslümanım diyenler namaz kılanlar oruç tutanlar hac edenler bu fiilleri işleyip yani şirk işledikleri için Müslüman olmayıp müşrüktürler. Bu insanları Müslüman görmek Allah c.c. hükmün kaldırıp kendi hükmünü uygulamaktır çünkü Allah c.c. kendisine şirk koşanları müşrik olduklarını bildirmiştir. Ve bu konu hakında sabit naslar mevcuttur.
  Müslüman Allah emretiği şekilde iman eden yasakları şeylerden kacınan ve ibadete hiçbir şekilde ortak koşmayan kişidir.

+ Yorum Gönder