Konusunu Oylayın.: Muhammed Ali es-Sabûnî,

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Muhammed Ali es-Sabûnî,
 1. 18.Ocak.2011, 20:31
  1
  Misafir

  Muhammed Ali es-Sabûnî,

 2. 18.Ocak.2011, 20:31
  1
  yok yook - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  yok yook
  Misafir  Muhammed Ali es-Sabûnî

 3. 21.Temmuz.2013, 17:38
  2
  jerusselam
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 25.Şubat.2013
  Üye No: 100353
  Mesaj Sayısı: 4,148
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 42

  Cevap: Muhammed Ali es-Sabûnî,
  Muhammed Ali es-Sâbûnî kimdir?


  Dubai Uluslararası Kur'ân-ı Kerim ödülü organizasyonu Komisyon başkanı Müsteşar İbrahim Bû Milha Şeyh Sâbûnî ile ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

  Şeyh Muhammed Ali es-Sâbûnî, şer'î ilimlerin birçok alanında ve Kur'ân ilimlerinde kendisini ispat etmiş yetkin bir ilmî şahsiyettir. Şeyh Sâbûnî'nin çalışmalarına örnek olarak Safvetü't-Tefâsîr, Min Kunûzi's-Sünne, Ravâ'i'u'l-Beyân fî Tefsîri Âyâti'l-Ahkâm ve diğer eserlerini sayabiliriz.

  Şeyh Sâbunî kırkı aşkın eser yazmıştır. O asrımızın bilinen meşhur âlimlerindendir. Eserleri İslami ilimlerde, araştırmacıların, entelektüellerin ve ilim talebelerinin müracaat ettiği önemli kaynaklardan olup Türkçe, Malayca ve Urduca başta olmak üzere bir çok dile çevirilmiştir.

  Ödül komisyonu başkanı İbrahim Bû Milha sözlerini şöyle sürdürdü; "Şeyh Muhammed es-Sâbunî yaptığı çalışmalar ve İslâm dinine hizmet yolundaki gayreti sebebiyle bu ödüle layık görülmüştür. Temennimiz odur ki inşallah bu ödül onu daha birçok çalışmaya ve eserler vermeye teşvik edecektir. Şeyh es-Sâbûnî, İslam âleminden bu ödül için aday gösterilen birçok isim arasından seçilmiştir. Bu ödül Şeyh Muhammed es-Sâbunî'nin yaptığı çalışmalar ve verdiği eserler karşısında pek bir şey sayılmaz".

  Bu ödül 11 yıldır düzenlenmekte olup, İslam aleminin meşhur alimleri olan Şeyh Eş-Şa'râvî, Dr. Zeğlul en-Necâr, Dr. Yusuf el-Karadavî ve Dr. İzzet Aliya Begoviç gibi şahsiyetlere verilmiştir.

  Şeyh Ali Sabuni 1930 yılında Suriye'nin ilim ve âlimler şehri olan Halep'te ilim ile meşhur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Halep şehrinin büyük âlimlerindendir. Şeyh Muhammed Ali es-Sâbûnî, Arapça ilimlerini, faraiz(miras) ilmini ve diğer dinî ilimleri babası Şeyh Cemil'den okudu. Diğer yandan Suriye'nin ileri gelen âlimlerinden dersler aldı.

  Hocalarından bazıları şunlardır: Şeyh Muhammed Necip Sirâc, Şeyh Ahmed eş-Şemmâ' Şeyh Muhammed Said el-İdlibî, Şeyh Rağıb et-Tabbâh, Şeyh Muhammed Necip Hiyata.

  Şeyh Sâbûnî 1952 senesinde Ezher Üniversitesi, eş-Şerî'a fakültesini bitirdi. Daha sonra Şerî kadâ (yargı) bölümündeki tahassus eğitimini de tamamlayarak 1954 yılında Ezher'den mezun oldu ve el-Âlimiyye diplomasını almaya hak kazandı. el-Âlimiyye, o dönemin en yüksek ilmî kariyeri olup günümüzdeki doktoranın muadilidir. Daha sonra ülkesi Suriye'ye dönerek sekiz yıl sürecek olan tedris faaliyetlerinde bulundu.

  Daha sonra Suudi Arabistan'a göç etmek durumunda kaldı ve burada Mekke-i Mükkerreme Üniversitesi Eğitim Fakültesinde ve eş-Şerîa fakültesinde dersler vermeye başladı. Buradaki tedris hizmeti yaklaşık yirmi sekiz yıl devam etti. Bu uzun süre boyunca üniversite hocaları yetiştirdi ve Ümmü'l-Kurâ Üniversitesi'nde birçok klasik eserin tahkikini yaptı. İmam Ebû Cafer en-Nahhâs (v.338h.)'ın "Me'âni'l-Kur'ân adlı tefsirinin tahkiki bunlardan sadece biridir.

  Eserleri:

  Safvetü't-Tefâsîr
  El-Mevârîs fi'ş-Şerîati'l-İslâmiyye
  Min Künûzi's-Sünne
  Ravâ'i'u'l-Beyân fî Tefsîri Âyâti'l-Ahkâm
  Kubes min Nûri'l-Kur'âni'l-Kerîm
  Es-Sünnetü'n-Nebeviyye Kismün mine'l-Vahyi'l-İlâhî el-Münezzel
  Mevsû'atü'l-Fikhi'ş-Şer'î el-Muyesser
  Ez-Zevâcü'l-İslâmî el-Mübekkir Seâdetün ve Hisânetün
  Et-Tefsîru'l-Vâdıh el-Müyesser
  El-Hedyü'n-Nebeviyyü's-Sahîh fî Salâti't-Terâvîh
  Îcâzü'l-Beyân fî Süveri'l-Kur'ân
  Mevkifü'ş-Şerîati'l-Garrâ' min Nikâhi'l-Müt'ati
  Haraketü'l-Ardi ve Deverânühâ Hakîkatün İlmiyyetün Eşbetehâ'l-Kur'ân
  Et-Tibyân fî Ulûmi'l-Kur'ân
  Akîdetü Ehli's-Sünneti fî Mîzâni'ş-Şer'i
  En-Nübüvvetü ve'l-Enbiyâ'
  Risâletü's-Salâti
  El-Mehdiyyü ve Eşrâtü's-Sâ'ati
  El-Müktetaf min 'Uyûni'ş-Şi'r
  Keşfü'l-İftirâ'ât fî Risâleti't-Tenbîhât Havle Safveti't-Tefâsîr
  Dürratü't-Tefâsîr
  Cerîmetü'r-Ribâ Ahtaru'l-Cerâ'imi'd-Dîniyyeti ve'l-İctimâ'iyyeti
  Et-Tebsîr bimâ fî Rasâ'ili Bekr Ebû Zeyd mine't-Tezvîr
  Şerhu Riyâdi's-Sâlihîn
  Şübehât ve Ebâtîl Havle teaddüdi Zevcâti'r-Rasûl
  Risâletün fî Hukmî't-Tasvîr
  Me'âni'l-Kur'ân
  El-Muktetaf min 'Uyûni't-Tefâsîr
  Muhtasaru Tefsîri İbn Kesîr
  Muhtasaru Tefsîri't-Taberî
  Tenvîru'l-Ezhân min Tefsîri Rûhi'l-Beyân
  El-Müntekâ'l-Muhtâr min Kitâbi'l-Ezkâr
  Fethu'r-Rahmân bi Keşfi mâ Yeltebisü fi'l-Kur'ân


 4. 21.Temmuz.2013, 17:38
  2
  Devamlı Üye  Muhammed Ali es-Sâbûnî kimdir?


  Dubai Uluslararası Kur'ân-ı Kerim ödülü organizasyonu Komisyon başkanı Müsteşar İbrahim Bû Milha Şeyh Sâbûnî ile ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

  Şeyh Muhammed Ali es-Sâbûnî, şer'î ilimlerin birçok alanında ve Kur'ân ilimlerinde kendisini ispat etmiş yetkin bir ilmî şahsiyettir. Şeyh Sâbûnî'nin çalışmalarına örnek olarak Safvetü't-Tefâsîr, Min Kunûzi's-Sünne, Ravâ'i'u'l-Beyân fî Tefsîri Âyâti'l-Ahkâm ve diğer eserlerini sayabiliriz.

  Şeyh Sâbunî kırkı aşkın eser yazmıştır. O asrımızın bilinen meşhur âlimlerindendir. Eserleri İslami ilimlerde, araştırmacıların, entelektüellerin ve ilim talebelerinin müracaat ettiği önemli kaynaklardan olup Türkçe, Malayca ve Urduca başta olmak üzere bir çok dile çevirilmiştir.

  Ödül komisyonu başkanı İbrahim Bû Milha sözlerini şöyle sürdürdü; "Şeyh Muhammed es-Sâbunî yaptığı çalışmalar ve İslâm dinine hizmet yolundaki gayreti sebebiyle bu ödüle layık görülmüştür. Temennimiz odur ki inşallah bu ödül onu daha birçok çalışmaya ve eserler vermeye teşvik edecektir. Şeyh es-Sâbûnî, İslam âleminden bu ödül için aday gösterilen birçok isim arasından seçilmiştir. Bu ödül Şeyh Muhammed es-Sâbunî'nin yaptığı çalışmalar ve verdiği eserler karşısında pek bir şey sayılmaz".

  Bu ödül 11 yıldır düzenlenmekte olup, İslam aleminin meşhur alimleri olan Şeyh Eş-Şa'râvî, Dr. Zeğlul en-Necâr, Dr. Yusuf el-Karadavî ve Dr. İzzet Aliya Begoviç gibi şahsiyetlere verilmiştir.

  Şeyh Ali Sabuni 1930 yılında Suriye'nin ilim ve âlimler şehri olan Halep'te ilim ile meşhur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Halep şehrinin büyük âlimlerindendir. Şeyh Muhammed Ali es-Sâbûnî, Arapça ilimlerini, faraiz(miras) ilmini ve diğer dinî ilimleri babası Şeyh Cemil'den okudu. Diğer yandan Suriye'nin ileri gelen âlimlerinden dersler aldı.

  Hocalarından bazıları şunlardır: Şeyh Muhammed Necip Sirâc, Şeyh Ahmed eş-Şemmâ' Şeyh Muhammed Said el-İdlibî, Şeyh Rağıb et-Tabbâh, Şeyh Muhammed Necip Hiyata.

  Şeyh Sâbûnî 1952 senesinde Ezher Üniversitesi, eş-Şerî'a fakültesini bitirdi. Daha sonra Şerî kadâ (yargı) bölümündeki tahassus eğitimini de tamamlayarak 1954 yılında Ezher'den mezun oldu ve el-Âlimiyye diplomasını almaya hak kazandı. el-Âlimiyye, o dönemin en yüksek ilmî kariyeri olup günümüzdeki doktoranın muadilidir. Daha sonra ülkesi Suriye'ye dönerek sekiz yıl sürecek olan tedris faaliyetlerinde bulundu.

  Daha sonra Suudi Arabistan'a göç etmek durumunda kaldı ve burada Mekke-i Mükkerreme Üniversitesi Eğitim Fakültesinde ve eş-Şerîa fakültesinde dersler vermeye başladı. Buradaki tedris hizmeti yaklaşık yirmi sekiz yıl devam etti. Bu uzun süre boyunca üniversite hocaları yetiştirdi ve Ümmü'l-Kurâ Üniversitesi'nde birçok klasik eserin tahkikini yaptı. İmam Ebû Cafer en-Nahhâs (v.338h.)'ın "Me'âni'l-Kur'ân adlı tefsirinin tahkiki bunlardan sadece biridir.

  Eserleri:

  Safvetü't-Tefâsîr
  El-Mevârîs fi'ş-Şerîati'l-İslâmiyye
  Min Künûzi's-Sünne
  Ravâ'i'u'l-Beyân fî Tefsîri Âyâti'l-Ahkâm
  Kubes min Nûri'l-Kur'âni'l-Kerîm
  Es-Sünnetü'n-Nebeviyye Kismün mine'l-Vahyi'l-İlâhî el-Münezzel
  Mevsû'atü'l-Fikhi'ş-Şer'î el-Muyesser
  Ez-Zevâcü'l-İslâmî el-Mübekkir Seâdetün ve Hisânetün
  Et-Tefsîru'l-Vâdıh el-Müyesser
  El-Hedyü'n-Nebeviyyü's-Sahîh fî Salâti't-Terâvîh
  Îcâzü'l-Beyân fî Süveri'l-Kur'ân
  Mevkifü'ş-Şerîati'l-Garrâ' min Nikâhi'l-Müt'ati
  Haraketü'l-Ardi ve Deverânühâ Hakîkatün İlmiyyetün Eşbetehâ'l-Kur'ân
  Et-Tibyân fî Ulûmi'l-Kur'ân
  Akîdetü Ehli's-Sünneti fî Mîzâni'ş-Şer'i
  En-Nübüvvetü ve'l-Enbiyâ'
  Risâletü's-Salâti
  El-Mehdiyyü ve Eşrâtü's-Sâ'ati
  El-Müktetaf min 'Uyûni'ş-Şi'r
  Keşfü'l-İftirâ'ât fî Risâleti't-Tenbîhât Havle Safveti't-Tefâsîr
  Dürratü't-Tefâsîr
  Cerîmetü'r-Ribâ Ahtaru'l-Cerâ'imi'd-Dîniyyeti ve'l-İctimâ'iyyeti
  Et-Tebsîr bimâ fî Rasâ'ili Bekr Ebû Zeyd mine't-Tezvîr
  Şerhu Riyâdi's-Sâlihîn
  Şübehât ve Ebâtîl Havle teaddüdi Zevcâti'r-Rasûl
  Risâletün fî Hukmî't-Tasvîr
  Me'âni'l-Kur'ân
  El-Muktetaf min 'Uyûni't-Tefâsîr
  Muhtasaru Tefsîri İbn Kesîr
  Muhtasaru Tefsîri't-Taberî
  Tenvîru'l-Ezhân min Tefsîri Rûhi'l-Beyân
  El-Müntekâ'l-Muhtâr min Kitâbi'l-Ezkâr
  Fethu'r-Rahmân bi Keşfi mâ Yeltebisü fi'l-Kur'ân
+ Yorum Gönder