+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Aleviler Hz.Muhammed (sav)e inanıyolar mı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Aleviler Hz.Muhammed (sav)e inanıyolar mı?


 2. jerusselam
  Devamlı Üye

  Cevap: Aleviler Hz.Muhammed (sav)e inanıyolar mı?


  Reklam  Cevap:
  Aleviler h.z.muhammed(s.a.v)e inanıyolar mı?
  Aleviler kime inanırlar?


  Alevîlik, (Arapça: ) Türkiye’de Sünnîlik’ten sonra en fazla mensûba sahip olan İslâmî bir i’tikadî düşünce ekolü (mezhebi) ve tarikâtıdır. Bu inancın temsil ettiği tarîkat (yol) mensûpları "Alevîler" olarak adlandırılır. Alevîlik’te, Muhammed’in son peygamber olduğu, Ali’nin ise Velî’liği (İmam’lığı) esastır. Sünnîlik’teki “Allah-Muhammed-Dört Büyük Halife” tamamlamasından farklı olarak, Onikicilik i’tikadının da temelini teşkil eden "Hâkk-Muhammed-Ali" tanımlaması ile, Ehl-i Beyt ve On iki İmamlar sevgisini esas alan inançtır.
  Alevîlik, Hâkk-Muhammed-Ali üçlemesiyle Ehl-i Beyt, ve Oniki İmamları önemseyen Câferiyye Şiîliği ile ortak noktalara sahip olan bir yoldur.[kaynak belirtilmeli] Alevîlik’te incelenmesi gereken asıl inanç Vahdet-i Vücud veya Varlık birliği’dir. Ayrıca, Hurûfîlik’te de mevcut olan tanrının insan dâhil evrendeki her şeyin içinde olduğu inancı da vardır. (Kamusaltanrıcılık)
  Siyâseten İslâmiyet’in “İmamiye-i İsnâ‘aşer’îyye / Onikicilik” fıkhî mezhebinden olan Alevîler,[1] i’tikaden Horasan Melametîliği’nden köken alan Hoca Ahmed Yesevî’in kurduğu “Sünnîliğin Tasavvufî–Yesev’îyye Tarikâtı”[2] ile Fâtımîler Halifeliği devrinde Orta Asya ve Türkistan’da çok önemli fa’aliyetlerde bulunan Nâsır Hüsrev’in kurucusu olduğu Pamir Alevîliği’nin de altyapısını oluşturan “Şiîliğin Bâtınî–İsmâilîyye” fıkhî mezhebinin tesirleriyle gelişimini tamamlayarak ortaya çıkan “Tasavvufî-Bâtın’îyye” i’tikadî mezhebi mensûplarıdır. Alevîlik içerisinde Kızılbaş, Dazalak, Kalender’îyye, Bedr’îyye, Bekt⺒îyye, Câm’îyye, Şems’îyye, Edhem’îyye gibi farklı birçok bâtınî tarîkat (yol) yer almaktadır. 13. asırda Babâîlik’ten ve 14. asrın sonlarından itibaren de yoğun olarak Hurûfîlik’ten etkilenen Anadolu kaynaklı Bektaşilik Tarikatı bunların içlerinde en meşhur olanıdır. 14. ve 15. asırlarda “Fadl’Allah Ester-Âbâdî” tarafından Şiîlikten ayrılarak zuhur eden “Hurûfîlik” mezhebinin tesirleri altında kendisini yeniden yapılandırmış olan Bektâşîlik, Alevîliğin içinde yer aldığı varsayılan bir tarîkat (yol) olması itibâriyle Anadolu Alevîliği’nin tamamını tanımlamamaktadır.


+ Yorum Gönder
aleviler hz muhammede inanır mı,  aleviler hz muhammed,  hz muhammed alevi mi,  hz muhammed ve alevilik,  alevilerin hz. muhammede bakışı,  alevilik ve hz muhammed,  alevilikte hz muhammed