+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Peygamber Efendimizin Yemesi İçmesi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygamber Efendimizin Yemesi İçmesi


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Yanıt: Peygamber Efendimizin Yemesi Içmesi


  Reklam  Cevap: PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN YEME-İÇMESİ

  Peygamber Efendimiz (S.A.V), kabak'ı (79) ve koyunun ön kolunu (80) severlerdi.

  [Peygamber Efendimiz (S.A.V) zeytinyağını yer ve onu sürünürlerdi] Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmuşlardır: "Zeytinyağını yiyiniz ve sürününüz çünkü bu yağ mübarek bir ağaçtandır". (81)
  Peygamber Efendimiz (S.A.V) üç parmaklarıyla yemek yer ve mübarek parmaklarını yalarlardı. (82)
  Resulullah Efendimiz (S.A.V) arpa ekmeğini kuru hurma ile (83), kavunu yaş hurma (84), salatalığı yaş hurma ile (85) ve yine kuru hurmayı, kaymak-tereyağı ile yerlerdi (86) ve helva ile balı da severlerdi. (87)

  79) Buhari (2092) ve Müslim (2041) tahriç etmişlerdir. Eddübba' : Kabak
  (80) Buhari (3340) ve Müslim (194) tahriç etmişlerdir.
  (81) Hakim (122/4) , Tirmizi (962), İbni Mace (3319) ve Ahmed (497/3) tahriç etmişlerdir.
  (82) Darimi (2076) ve "Elevsat"ta Taberani (1670) tahriç etmişlerdir.
  (83) Ebu Davud (3254) ve Beyhaki (63/10) tahriç etmişlerdir.
  (84) İbni Hibban (5246), Ebu Davud (3832), Tirmizi (1843), "Kübra"da Nesai (6687) ve diğerleri tahriç etmişlerdir.
  (85) Buhari (5440) ve Müslim (2043) tahriç etmişlerdir.
  (86) Ebu Davud (3831), İbni Mace (3334), "Şuab"da Beyhaki (6001), "Müsnedü'ş Şamiyyin"de Taberani (576) ve diğerleri tahriç etmişlerdir. (87) Buhari (5268) ve Müslim (1474) tahriç etmişlerdir.
  alıntı...

+ Yorum Gönder