+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Erkek Bulüğ Çağına Ne zaman Kaç Yaşta Girer? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Erkek Bulüğ Çağına Ne zaman Kaç Yaşta Girer?


 2. ehli-sunnet
  Feseyekfikehumullah

  Yanıt: Erkek Bulüğ Çağına Ne zaman Kaç Yaşta Girer?


  Reklam  Cevap: Fizyolojik belirtilerde gecikme olursa, erginlik, takdir yoluyla belirlenir. İslâm hukukçularının çoğunluğuna göre erginlik çağının başlangıcı, erkek çocuklarda 12, kız çocuklarında 9 yaş; sonu ise, her iki cins için 15 yaştır.

  Ebû Hânîfe, erginlik çağının sonunu erkek çocukları için 18, kız çocukları için 17 yaş olarak kabul eder. Ebû Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Şafiî'ye göre ise fizyolojik belirtiler gecikse de her iki cins 15 yaşına girince hükmen ergin sayılırlar (el-Kâsânî, Bedâyiu's-Sanâyi', Mısır 1327/1909, VII, 172; el-Cezîrî, el-Fıkh alel-Mezâhibil-Erbaa, Kahire 1392, II, 350 vd.; Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslâm Hukuku, İstanbul 1983, s. 125, 126).

 3. VanLi*
  Devamlı Üye
  ortalama 15 yaşlarında.Tabi iklim ve coğrafi durumlara göre değişiklik gösterebilir.

+ Yorum Gönder
erkekler buluğ çağına nasıl girer,  erkekler buluğ çağına ne zaman girer,  erkekler kaç yaşında buluğ çağına girer,  erkekler buluğ çağına kaç,  buluğ çağı,  erkekler buluğ çağına kaç yaşında girer,  buluğ çağı kaç yaştır