+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Yunus emre evliyamıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Yunus emre evliyamıdır?


 2. mumsema
  aydınlatmaya devam...

  Cevap: Yunus emre evliyamıdır?


  Reklam  Cevap: Velinin kim olduğunu Allah bize bildirmiş:

  62. Bilesiniz ki, Allah'ın dostlarına korku yoktur; onlar üzülmeyecekler de.
  63. Onlar, iman edip de takvâya ermiş olanlardır.
  Yunus süresi.

  Bu ayet, bir önceki ayette geçen “Allah dostları”nın (evliyaullahın), Allah’ın kendilerine böylesine mukaddes bir unvan vermesini sağlayan özelliklerini iki kelimede özetlemiştir: İman ve takva. Çünkü iman, bütün batıl ve yanlış inançlardan sıyrılarak gerçeğe, hakka ulaşmış olmanın, takva ise her türlü sapık ve kötü yollardan, başıboş ve hayvani yaşama tarzından arınarak, kalbi Allah’a teslim etmenin, hayatı O’nun kanunlarına göre düzenlemenin ve böylece bir ahlak disiplinine girmenin ifadesidir.İşte Allah dostları, iman ile ma’rifetullaha ve takva ile de üstün ahlaka ulaşmış olduklarından, 62. Ayette de buyurulduğu gibi, her türlü korkudan, kederden ve yeisten kurtulmuşlardır. Çünkü onlar, en üstün kudret olan Allah’ın dostluğunu ve himayesini kazanmışlardır.

  Ama bu zahire göredir. Nice veli diye bildiklerimiz veli olmayabilirler ve yine nice veli olmadığını sandığımız kişiler veli olabilirler.

+ Yorum Gönder
yunus emre evliyamıdır