+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hz. Ali'ye ait olduğu söylenen Şıkşıkiyye hutbesi gerçek midir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz. Ali'ye ait olduğu söylenen Şıkşıkiyye hutbesi gerçek midir?


 2. ehli-sunnet
  Feseyekfikehumullah

  Yanıt: Hz. Ali'ye ait olduğu söylenen Şıkşıkiyye hutbesi gerçek midir?


  Reklam  Cevap: Değildir Nehçül belağa H.4 Asırda yazılmıştır bir kaç hutbe dışında diğer hutbelerin hepsini sonradan Kitabın yazarı eklemiştir Özellikle Şıkşıkiye hutbesi asla ve katta doğru değildir

  Nehcü'l-Belağa isimli eserde geçen Şıkşıkıyye hutbesiyle ilgili olarak İmam Zehebî, bu hutbede bazı sahabelerin lanetlenmesi ve onların şahsiyetlerini zedeleyen ifadelerin bulunması, bir çok yerinde edebî üsluba uymayan ifadelerin bulunmasından dolayı bu hutbenin Hz Alinin belagat ve fesahatiyle çelişki arzettiğini dolayısıyla bu hutbenin Hz Ali'ye nispet edilemeyeceğini söylemektedir. (Mizanü'l-i'tidal, 3/124)
  Aynı tespitleri İbn Hacer (Lisanü'l-mizan, 4/223) Katip Çelebi (Keşfüz-Zünun, 2/1991) ve Carl Brockelmann (GAL, 1/1511; Suppl. 1/704) gibi müellifler de dile getirmektedir. (bk. TDV İslam Ansiklopedisi, Nehcü'l-Belağa md.)
  Nehcü'l-Belağa, H. 4. Asırda yazılmıştır. Hz. Ali'nin yazdığı bir eser değildir. Ona ait olduğu söylenen bazı rivayetleri almıştır. Bu eserde ehl-i sünnete uymayan bazı fikirler vardır. Hz. Alinin dilinden ilk halifeler dahil sahabiler tenkit ve hatta onlara hakaretler ve lanetler ettirilmektedir. Bu açıdan ehl-i sünnete uymayan fikir ve düşüneceler alınamaz.

  Bununla beraber ehl-i sünnete aykırı olmayan rivayetlerden istifade edilebilir. 3. Misafir
  Sayenizde ne olduğunu öğrendim Allah sizden razı olsun

 4. Misafir
  Evet dogrudur bu memlekette gerceklerı ogrenmek ıstemeyeerceklerı kabul etmek lazım butun ımamlara bakın hepsı ezıyet cekerek oldurulmusturrve halende devam edılmektedır ehlıbeytler oldurulmektedır .bu kıyameter kadar devam edecektır.alevılerde boyle ezıyet edılıyorlar yaktılar bıctıler

 5. Misafir
  bugün bircok ilahiyat profesoru dogrulugu ve yanlışlıgı bılınmemektedır diyorken siz nasıl asla dogru degıldır dıyebiliyorsunuz..sünni devletiz diyede insanları kandırmanın manası yok ayıp.

 6. Misafir
  Şıkşıkıye Hutbesinin Seyyid Razi’den Önceki Senetleri

  Seyyid Razi’den önce Şıkşıkiyye hutbesini eserlerinde senetli bir şekilde İmam Ali’den (aleyhi selam) nakleden alimlerden birisi de Şeyh Saduk’tur (ö. 381). Bir kere “İlelu’ş Şerai” kitabında(13) bir kere de “Maaniu’l Ahbar” kitabında(14) bu hutbeyi iki senetle nakletmekte ve hutbenin sonunda hutbedeki zor ve manası ağır olan kelimelerin açıklamasını yapmıştır.

 7. Misafir
  siz bunu inkar ettikten sonra daha neleride inkar edersiniz.
  imam ALİ bu hutbeyi onca insanın önünde ve anca ravilerie bize ulaşmasına ragmen sırf birilerini aklamak için inkar ettiginizi açıkça söylüyemiyecek kadar cesaretiniz yok.hiç kimse ALLAH'ın dinini kendi kafasına ve işine gelecek şekilde yorumlayanmaz.Kaldı ki ALLAH resulu ve masum imamlardan ALLAH'ın sözüne muhalif bir söz varsa getirin

 8. Misafir
  zekeriya beyaz
  yaşar nuri öztürk
  abdulaziz bayındır
  bunlarda ilahiyat profesörü. prof.ların her dediği doğrudur diye bi kaide yok.
  4 büyük halife diğer ismiyle Çihâr Yâr-i Güzîn isimli kitabı okursanız orada gerek hz. ali efendimizin, gerek hz.ömer ve hz. ebu bekir efendimizin birbirlerine karşı son derece sevgili, muhabbetli ve birbirlerinin üstünlşüklerini kabul eder olduğunu görürsünüz. dünyaya değer vermeyen bu zatların hilafet uğruna birbirlerine düştüğünü söylemek çok büyük bi cehalet olsa gerek.

  4 halifenin 4ü de ben halife olayım sevdasında değillerdi.
  yazdığım kitabı okursanız ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız.

+ Yorum Gönder
şıkşıkiye hutbesi,  şıkşıkıyye hutbesi,  şıkşıkiye hutbesi nedir,  şikşikiye hutbesi