+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Türkler müslümanlarla ilk kez nerde tanıştı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Türkler müslümanlarla ilk kez nerde tanıştı?


 2. @mir
  âb ü kil

  Yanıt: Türkler müslümanlarla ilk kez nerde tanıştı?


  Reklam  Cevap: ilginçtir
  Buhari ya da Müslimdeki bir hadiste
  Bedir Savaşı sırasında Resulullah'ın Türk çadırında dua ettiği yazar

  bazıları da Sasanilere esir düşen bazı Türklerin Araplara köle olarak satıldığını
  hatta Yasir ya da eşi Sümeyye (ra) aslen Türk olduğunu iddia eder

  topluca tanışmaya gelince
  halife Ömer zamanında iran'ın alınması ile Türkler ve Müslümanlar komşu oldular
  halife Osman zamanında da kafkaslarda hazar Türkleri ile Ashab arasında çok kanlı savaşlar oldu
  maalesef bu savaşlarda Müslümanlar zafer kazanamadıkları için
  İslam Doğu Avrupada yayılamadı
  Allahu Alem bu savaşlar hiç olmasaydı ya da hazarlar yenilse idi
  bugün tüm dünya Müslüman olabilirdi

+ Yorum Gönder