Konusunu Oylayın.: Hamdele ve salvele ne demek ve nasıl okunur

5 üzerinden 4.42 | Toplam : 36 kişi
Hamdele ve salvele ne demek ve nasıl okunur
 1. 10.Ocak.2011, 00:38
  1
  Misafir

  Hamdele ve salvele ne demek ve nasıl okunur


  Hamdele ve salvele ne demek ve nasıl okunur Mumsema hamdele ve salvele nedemek ve nasıl okunur açıklayabilirmisiniz. ben ilk defa duydum bu iki kelimeyi.vereceğiniz cevap için teşekkür ederim.


 2. 10.Ocak.2011, 00:38
  1
  yagmur 3438 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  yagmur 3438
  Misafir  hamdele ve salvele nedemek ve nasıl okunur açıklayabilirmisiniz. ben ilk defa duydum bu iki kelimeyi.vereceğiniz cevap için teşekkür ederim.

 3. 10.Ocak.2011, 13:43
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,647
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Yanıt: hamdele ve salvele nedemek ve nasıl okunur açıklayabilirmisiniz?
  Salvele

  Peygamber -Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem-buyurmuşlardır ki:
  Salvele.gif"
  Cenâb-ı Hakk'a rızâya ermiş olarak mülâki olmak arzusunda bulunanlar bana çokça salât göndersinler. " (1)

  Salvele2.gif
  "Tahkîkan sizden bana en yakın olan kimse beni çokça salât ve selâmla yâd edenlerdir. " (2)

  Salvele3.gif
  "İhtiyâcı bulunan bir şeyi te'minde zorluğa düşen bir kimse bana çokça salât ve selâm göndersin. Tahkîkan salât ve selâm gam ve kederleri izâle eyler, rızıkları bollaşdırır, ve müşkilleri hall etmek için yegâne bir vesiledir." (3)
  Salvele4.gif
  "Muhakkak ki insanların en ziyâde cimri olanı yanında ismim anılıp da bana salavât ve selâm göndermeyen kimsedir. " (4)
  Salvele5.gif
  "Bir kimse yanında ismim zikrolunur da bana salât ve selâm göndermezse o kimse şakîdir." (5)
  Salvele6.gif
  Bize olan muhabbetinden dolayı: "Allah Teâlâ Muhammed - aleyhi's-salâtü ve's-selâm-ı lâyık olduğu şekilde mükâfatlandırsın." diyen kimse yetmiş kâtibi bin sabah yormuş olur. (6) Yâni bundan hâsıl olacak sevâbı yetmiş kâtib bin gün müddette yazmakla zor bitirirler, demektir.

  Peygamber -aleyhisselâm-a salât edilinceye kadar her duâ yolda bekler, gitmez, kalır."

  "Allah'ın ismi zikrolunmaksızın ve bana salavât gönderilmeksizin başlanan bir iş kesilir kalır, batar. Bütün bereketlerden mahrum olur" (7)

  "Allah Teâlâ bana ümmetim için iki emân indirdi. Bunlar:

  Salvele7.gif
  "Sen onların içinde bulunduğun müddetçe Allah onlara azâb edecek değildir. Onlar istiğfara devâm etdik-leri müddetçe de Allah onlara azâb edici değildir. " (8) Ben gidince onların arasında kıyamete kadar istiğfarı bırakdım." (9)

  (1) bk. Tuhfetü'z-zâkirîn, 29.
  (2) Tirmizî, Ebû Dâvûd.
  (3) Kenzü'l-irfân, 5.
  (4) Tirmizî.
  (5) el-Ezkâr, 107; Tuhfetû'z-zâkirîn, 25 vd.
  (6) Râmûzû'l ehâdis.
  (7) Ebû Dâvud.
  (8) Enfâl Sûresi, 33.
  (9) el-Câmiûs-Sağir.

  Hamdele

  Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:
  Hamdele.gif
  "Meşru' işlere Allah'a hamd ile başlanmazsa hayır ve bereketi kesilir." (1)
  Hamdele2.gif
  "Cenâb-ı Hakk'ın ni'metlerine hamd ü senâ, insanı ni'metin zevalinden emîn kılar." (2)
  "Allah'a hamdetmek şükrün başıdır. Allah'a hamdetmeyen bir kul O'na şükür etmemiştir." (3)
  Hamdele3.gif
  "Cenâb-ı Hakk'ı senâ için elhamdülillah demek, yahud Allah'a hamd etmek zikirlerin efdalidir." (4)
  Hamdele4.gif
  "Cenâb-ı Hakk'a en çok şükür edeniniz, insanlara teşekkürde kusur etmeyeninizdir." (5)

  "Allah'a hamd ile başlanmayan her bir söz kesiktir. " (6)

  "Sözlerin Allah'a en sevimlisi, kulun:
  Hamdele5.gif demesidir." (7)
  "Hiç bir tarafı müstesnâ olmamak üzere bütün dünyâ ümmetten sâdece bir adama verilse ve sonra bu kimse "Elhamdülillah" dese, muhakkak ki bu "Elhamdülillah" bütün hepsinden daha kıymetli, daha efdal olurdu." (8)

  "Her gün bir def'a"

  Hamdele6.gif
  derse cennetteki makamını görmedikçe ölmez, yahud ona gösterilmedikçe ölmez." (9)
  Hamdele7.gif
  Kim Hamd ederim Allah'a ki, her şey O'nun azameti önünde küçük kalmıştır. Hamdederim Allah'a ki her şey O'nun izzeti karşısında zelîldir.Hamd ederim Allah'a ki her şey O'nun mülk ü saltanatına boyun eğmiştir. Hamd ederim Allah'a ki, her şey O'nun kudretine teslîm olmuştur," derse ve bunu ancak Allah'ın indindekini taleb ederek söylerse Allah ona milyon hasene yazar, derecesini bin kat yüceltir, kıyamet gününe kadar ona istiğfar etmeleri için yetmiş bin melek vazifelendirir." (10)

  "Ibrâhîm -aleyhisselâm- Rabbıne suâl edip: Ey Rab-bim, sana hamdedenin mükâfatı nedir? Allah Teâlâ Cevaben buyurdu ki: Hamd, şükrün anahtarıdır, şükür onunla beraber Rabbü'l-âlemînin Arşına yükselir." İb-râhîm tekrar suâl edip: Ey Rabbim! Seni tesbîh edenin mükâfatı nedir? Allah Teâlâ Cevaben: "Tesbîhin aslının ne demek olduğunu âlemlerin Rabbi Allah bilir." (11)


  (1) İbn Mâce, Nikâh, 19; Ebû Dâvûd, Edeb, 18.
  (2) Râmûzü'l-ehâdis.
  (3) a.e.
  (4) İbn Mâce, Edeb, 55.
  (5) Ebû Dâvud, Edeb, II; Tirmizî, Birr, 35; İbn Hanbel,
  (6) Ebû Dâvud Edeb, 18.
  (7) Buharî, Tevhîd, 58; Müslim, Salât, 220; Ebû Dâvud, Edeb, 101, Tirmizî, Mevakît 79.
  (8) Râmûzü'l-ehâdis.
  (9) el-Câmiu's-Sağir.
  (10)a.e.
  (11)a.e. 4. 10.Ocak.2011, 13:43
  2
  Silent and lonely rains  Salvele

  Peygamber -Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem-buyurmuşlardır ki:
  Salvele.gif"
  Cenâb-ı Hakk'a rızâya ermiş olarak mülâki olmak arzusunda bulunanlar bana çokça salât göndersinler. " (1)

  Salvele2.gif
  "Tahkîkan sizden bana en yakın olan kimse beni çokça salât ve selâmla yâd edenlerdir. " (2)

  Salvele3.gif
  "İhtiyâcı bulunan bir şeyi te'minde zorluğa düşen bir kimse bana çokça salât ve selâm göndersin. Tahkîkan salât ve selâm gam ve kederleri izâle eyler, rızıkları bollaşdırır, ve müşkilleri hall etmek için yegâne bir vesiledir." (3)
  Salvele4.gif
  "Muhakkak ki insanların en ziyâde cimri olanı yanında ismim anılıp da bana salavât ve selâm göndermeyen kimsedir. " (4)
  Salvele5.gif
  "Bir kimse yanında ismim zikrolunur da bana salât ve selâm göndermezse o kimse şakîdir." (5)
  Salvele6.gif
  Bize olan muhabbetinden dolayı: "Allah Teâlâ Muhammed - aleyhi's-salâtü ve's-selâm-ı lâyık olduğu şekilde mükâfatlandırsın." diyen kimse yetmiş kâtibi bin sabah yormuş olur. (6) Yâni bundan hâsıl olacak sevâbı yetmiş kâtib bin gün müddette yazmakla zor bitirirler, demektir.

  Peygamber -aleyhisselâm-a salât edilinceye kadar her duâ yolda bekler, gitmez, kalır."

  "Allah'ın ismi zikrolunmaksızın ve bana salavât gönderilmeksizin başlanan bir iş kesilir kalır, batar. Bütün bereketlerden mahrum olur" (7)

  "Allah Teâlâ bana ümmetim için iki emân indirdi. Bunlar:

  Salvele7.gif
  "Sen onların içinde bulunduğun müddetçe Allah onlara azâb edecek değildir. Onlar istiğfara devâm etdik-leri müddetçe de Allah onlara azâb edici değildir. " (8) Ben gidince onların arasında kıyamete kadar istiğfarı bırakdım." (9)

  (1) bk. Tuhfetü'z-zâkirîn, 29.
  (2) Tirmizî, Ebû Dâvûd.
  (3) Kenzü'l-irfân, 5.
  (4) Tirmizî.
  (5) el-Ezkâr, 107; Tuhfetû'z-zâkirîn, 25 vd.
  (6) Râmûzû'l ehâdis.
  (7) Ebû Dâvud.
  (8) Enfâl Sûresi, 33.
  (9) el-Câmiûs-Sağir.

  Hamdele

  Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:
  Hamdele.gif
  "Meşru' işlere Allah'a hamd ile başlanmazsa hayır ve bereketi kesilir." (1)
  Hamdele2.gif
  "Cenâb-ı Hakk'ın ni'metlerine hamd ü senâ, insanı ni'metin zevalinden emîn kılar." (2)
  "Allah'a hamdetmek şükrün başıdır. Allah'a hamdetmeyen bir kul O'na şükür etmemiştir." (3)
  Hamdele3.gif
  "Cenâb-ı Hakk'ı senâ için elhamdülillah demek, yahud Allah'a hamd etmek zikirlerin efdalidir." (4)
  Hamdele4.gif
  "Cenâb-ı Hakk'a en çok şükür edeniniz, insanlara teşekkürde kusur etmeyeninizdir." (5)

  "Allah'a hamd ile başlanmayan her bir söz kesiktir. " (6)

  "Sözlerin Allah'a en sevimlisi, kulun:
  Hamdele5.gif demesidir." (7)
  "Hiç bir tarafı müstesnâ olmamak üzere bütün dünyâ ümmetten sâdece bir adama verilse ve sonra bu kimse "Elhamdülillah" dese, muhakkak ki bu "Elhamdülillah" bütün hepsinden daha kıymetli, daha efdal olurdu." (8)

  "Her gün bir def'a"

  Hamdele6.gif
  derse cennetteki makamını görmedikçe ölmez, yahud ona gösterilmedikçe ölmez." (9)
  Hamdele7.gif
  Kim Hamd ederim Allah'a ki, her şey O'nun azameti önünde küçük kalmıştır. Hamdederim Allah'a ki her şey O'nun izzeti karşısında zelîldir.Hamd ederim Allah'a ki her şey O'nun mülk ü saltanatına boyun eğmiştir. Hamd ederim Allah'a ki, her şey O'nun kudretine teslîm olmuştur," derse ve bunu ancak Allah'ın indindekini taleb ederek söylerse Allah ona milyon hasene yazar, derecesini bin kat yüceltir, kıyamet gününe kadar ona istiğfar etmeleri için yetmiş bin melek vazifelendirir." (10)

  "Ibrâhîm -aleyhisselâm- Rabbıne suâl edip: Ey Rab-bim, sana hamdedenin mükâfatı nedir? Allah Teâlâ Cevaben buyurdu ki: Hamd, şükrün anahtarıdır, şükür onunla beraber Rabbü'l-âlemînin Arşına yükselir." İb-râhîm tekrar suâl edip: Ey Rabbim! Seni tesbîh edenin mükâfatı nedir? Allah Teâlâ Cevaben: "Tesbîhin aslının ne demek olduğunu âlemlerin Rabbi Allah bilir." (11)


  (1) İbn Mâce, Nikâh, 19; Ebû Dâvûd, Edeb, 18.
  (2) Râmûzü'l-ehâdis.
  (3) a.e.
  (4) İbn Mâce, Edeb, 55.
  (5) Ebû Dâvud, Edeb, II; Tirmizî, Birr, 35; İbn Hanbel,
  (6) Ebû Dâvud Edeb, 18.
  (7) Buharî, Tevhîd, 58; Müslim, Salât, 220; Ebû Dâvud, Edeb, 101, Tirmizî, Mevakît 79.
  (8) Râmûzü'l-ehâdis.
  (9) el-Câmiu's-Sağir.
  (10)a.e.
  (11)a.e.


 5. 10.Ocak.2011, 13:46
  3
  ehli-sunnet
  Feseyekfikehumullah

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 19.Eylül.2010
  Üye No: 79032
  Mesaj Sayısı: 2,013
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 21
  Bulunduğu yer: Uzaklardan..

  Yanıt: hamdele ve salvele nedemek ve nasıl okunur açıklayabilirmisiniz?

  Kısaca


  Hamdele: El-Hamdü Lillahi Rabbi'l-Âlemin (Hamd, alemlerin Rabbına mahsustur) cümlesinin kısaltılmış şekli

  Salvele :Allahümme salli alâ Muhammed ve benzeri salât u selâm denilen ve Peygamber efendimize okunan hayır duâlarının kısaltılmış şeklidir


 6. 10.Ocak.2011, 13:46
  3
  Feseyekfikehumullah
  Kısaca


  Hamdele: El-Hamdü Lillahi Rabbi'l-Âlemin (Hamd, alemlerin Rabbına mahsustur) cümlesinin kısaltılmış şekli

  Salvele :Allahümme salli alâ Muhammed ve benzeri salât u selâm denilen ve Peygamber efendimize okunan hayır duâlarının kısaltılmış şeklidir

 7. 25.Ocak.2016, 07:49
  4
  Misafir

  Cevap: Hamdele ve salvele ne demek ve nasıl okunur

  Bu bilmediklerimi ogrettiginiz icin allah razi olsun sizlerden


 8. 25.Ocak.2016, 07:49
  4
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Bu bilmediklerimi ogrettiginiz icin allah razi olsun sizlerden

 9. 02.Nisan.2016, 21:16
  5
  Misafir

  Cevap: Hamdele ve salvele ne demek ve nasıl okunur

  Hamdele genellikle Allaha sukurdur hamd olsun deriz salvele ise salavattir Allahummesallialaseyidina Muhammed tir


 10. 02.Nisan.2016, 21:16
  5
  admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  admin
  Misafir
  Hamdele genellikle Allaha sukurdur hamd olsun deriz salvele ise salavattir Allahummesallialaseyidina Muhammed tir

 11. 07.Nisan.2016, 04:20
  6
  Misafir

  Cevap: Hamdele ve salvele ne demek ve nasıl okunur

  Allah sizlerede bilmediğinizi öğretecek alimler vesile kılsın


 12. 07.Nisan.2016, 04:20
  6
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Allah sizlerede bilmediğinizi öğretecek alimler vesile kılsın

 13. 07.Nisan.2016, 07:59
  7
  Şema
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Mart.2007
  Üye No: 123
  Mesaj Sayısı: 9,328
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 103

  Cevap: Hamdele ve salvele ne demek ve nasıl okunur

  Her söze duaya ve sohbete başladığımız zaman hamdele ve salvele okumak sünnettir


 14. 07.Nisan.2016, 07:59
  7
  Moderatör
  Her söze duaya ve sohbete başladığımız zaman hamdele ve salvele okumak sünnettir

 15. 11.Temmuz.2016, 05:26
  8
  Misafir

  Cevap: Hamdele ve salvele ne demek ve nasıl okunur

  Bilmediğimiz çok şey var.bu iki kelimeyi ben de ilk kez duydum.aciklamaniz için teşekkürler Allah razı olsun..


 16. 11.Temmuz.2016, 05:26
  8
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Bilmediğimiz çok şey var.bu iki kelimeyi ben de ilk kez duydum.aciklamaniz için teşekkürler Allah razı olsun..

 17. 09.Ağustos.2016, 15:12
  9
  Misafir

  Yorum: Hamdele ve salvele ne demek ve nasıl okunur

  Mrb ben sahmarann duasini okucam aciklamasinda selve besmele hamdele kaç kez okumam gerekiyor diye sordum da aciklamalari beni çok etkiledi


 18. 09.Ağustos.2016, 15:12
  9
  meriç - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  meriç
  Misafir
  Mrb ben sahmarann duasini okucam aciklamasinda selve besmele hamdele kaç kez okumam gerekiyor diye sordum da aciklamalari beni çok etkiledi

 19. 01.Ekim.2016, 23:25
  10
  Misafir

  Yorum: Hamdele ve salvele ne demek ve nasıl okunur

  Allahu teala razı olsun güzel anlatmışınız


 20. 01.Ekim.2016, 23:25
  10
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Allahu teala razı olsun güzel anlatmışınız
+ Yorum Gönder