+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Bir kişi şiir yazsa veya söylese karşılığında para alması haram olur mu? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Bir kişi şiir yazsa veya söylese karşılığında para alması haram olur mu?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Yanıt: bir kişi şiir yazsa veya söylese karşılığında para alması haram olur mu?


  Reklam  Cevap: Şiir ve Şarkı Yazıp Söylemenin Hükmü:
  Şiir ve şarkı yazıp söylemek, konuşmak gibidir. Yani sözün iyisi ve kötüsü olduğu gibi, şiir ve şarkının da iyisi ve kötüsü vardır. Resûlullah (sav) şöyle buyurmaktadır:
  "O, yani şiir bir sözdür; güzeli güzel, çirkini çirkindir." (1)
  Resûlüllah (asv)'ın Hassan ve Abdullah bin Revaha gibi şairleri vardı. Resûlullah (asv) bu şairlerini camide dinlerdi. Yine meşhur şairlerinden Ka'b kendisi kadar şöhreti olan kasidesi "Banet Suadu'"yı Resûlullah (asv) huzurunda okumuştu. Resûlullah (asv) da seslerini çıkarmadan dinlemişlerdi. Söz konusu şiirde bir çok teşbih ve istiare bulunduğu, hatta şiirde sözünü ettiği sevgilisinin ağzındaki tükürüğü şaraba benzettiği halde Resûlullah (asv) onu okumaktan alıkoymadı. Rüya, Bahr isimli kitabında şöyle diyor:
  "Kasidede adı geçen Suad, Ka'b*in zevcesi ve amcası kızıydı. Peygamber (asv)'e kötü anlatıldığında Suad Resûlüllah (asv)'dan korkup kaçmış, böylece de Ka'b Suad'dan uzun zaman ayrı kalmıştı; şiirin yazılış sebebi de bu ayrılıktır.
  Ashabı Kiram ile büyük İslâm âlimlerinden şiir ve kaside yazmamış (söylememiş) olanı hemen hemen yok gibidir.
  Binaenaleyh şiir ve şarkı söyleyip yazmakta herhangi bir sakınca yoktur, yeter ki İslâm'ın getirdiği ölçüler dahilinde olsun. Bu daireyi aşan ve hesaba katmayan her türlü tasarruf haramdır.
  Mesela İslâm dini içkiyi, zulmü ve iffetsizliği yasaklamıştır. Dolayısıyla bu gibi şeyleri öven ve insanlara menhiyatı tavsiye eden şiir ve şarkılar, dinen haramdır. Yine aynı şekilde muayyen bir kadını vasfeden, bir zalimi öven şiir ve şarkılar da yasaklanmıştır.
  1. Darekutni. Hakîm ve Beyhâkî

  Halil GÜNENÇ,
  Günümüz Meselelerine Fetvalar II.204

+ Yorum Gönder