+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Haza Duai Şerh-i Kadeh Duası Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Haza Duai Şerh-i Kadeh Duası


 2. Ramadan
  Devamlı Üye

  Cevap: Haza Duai Şerh-i Kadeh Duası


  Reklam  Cevap: Şerh-i Du’â-yı Kadeh ve Kadeh Duası Mazmunu

  Yazar : Suat DONUK
  Özet
  Divan edebiyatının temel unsurlarından biri mazmundur. Mazmunun tanımı hakkında cumhuriyetten günümüze kadar değişik fikirler ileri sürülmüştür. Genel kanı, mazmunun; bir olay, olgu veya durumun doğrudan değil de bazı ilgili kelimelerle şiire yerleştirilip, bu kelimelerin anlam katmanları yardımıyla sezdirilmesi, buldurulmaya çalışılmasıdır. Divan şiirinde geçen mazmunları sezmek, bulmak için Osmanlı toplumundaki bir aydının sahip olduğu bilimsel ve kültürel bilgilere vakıf olmak gerekir. Osmanlıların kültürel hayatlarındaki bilgilerden hareketle divan şiirinde geçen mazmunları açıklamak amacıyla Ahmet Talat Onay tarafından “Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı” isimli bir eser kaleme alınmıştır. Bu eserde yazar, “Kadeh Duası” maddesinde, Şiirlerimizde geçen “kadeh duası” tabirinin delalet ettiği mazmun tamamıyla anlaşılamamıştır. demektedir. Mazmunların izahı, divan şiirinin anlaşılması bakımından hayati önem arz ettiği için, bu çalışmada A. Talat Onay’ın “Anlaşılamamıştır.” dediği kadeh duası mazmununun açıklanması amaçlanmıştır. Çalışmanın başında mazmun kavramı üzerinde durulmuş, Şerh-i Du’â-yı Kadeh isimli konuyla alakalı eserin nüshalarının içeriği ve tahlili verilmiş, 142 divanın taranması neticesinde tespit edilen kadeh duası mazmununu içeren beyitler izah edilmiştir.
  ALINTIDIR

 3. Misafir
  Arkadaşlar ben başlıkta yazan dua yı arıyorum yardımcı olursanız sevinirim.

  Hatırladığım kadarı ile başlandıcı şöyle idi.

  Lâ ilahe illâllah lâ ilâhe illallahü biadedi tehliylin hellelehül mühellilûne.
  Allahü ekberü Allahü ekberü biadedi külli tekbiyrin kebberehül mükebbirûne.
  Sübhânallahi. ?

 4. Misafir
  Bu dua bende var yanlız veren kişi büyük yemin verirdi kimseye verme diye.

+ Yorum Gönder
haza duai kadeh,  haza duai kadehi mübarek,  şerh duası,  haza duası,  haza i dua i kadeh i mübarek