+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Denize Bakmak , Seyretmenin Sevap Olduğu Ile Ilgili Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Denize Bakmak , Seyretmenin Sevap Olduğu Ile Ilgili


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Yanıt: Denize Bakmak , Seyretmenin Sevap Olduğu Ile Ilgili


  Reklam  Cevap: Buyur kardeşim Deniz ile ilgili Ayet ve Hadisler...
  Sorduğun sorunun doğrultusunda bir Hadis kaynağına rastlanmadı...

  __________________________________________________ _

  Birinin suyu tatlı ve kolay içimli, diğerininki tuzlu ve acı olan iki denizi salıverip aralarına da karışmalarına engel olan bir sınır koyan Allah'tır.
  [Furkan Suresi: 53]  Yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde size yolu bulduran, rahmetinin (yağmurun) önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderen mi? Allah'tan başka bir tanrı mı? Allah onların koştukları ortaklardan münezzehtir, yücedir.
  [Neml Suresi: 63]


  Yoksa yeryüzünü oturmaya elverişli kılan, aralarından nehirler akıtan, arz için sabit dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan mı? Allah'tan başka bir tanrı mı? Doğrusu onların çoğu gerçeği bilmiyorlar.
  [Neml Suresi: 61]


  İçinden taze et (balık) yemeniz ve takacağınız bir süs çıkarmanız için denizi emrinize veren O'dur. Gemilerin denizde suları yara yara gittiklerini görürsün. Bütün bunlar O'nun lütfunu aramanız ve nimetlerine şükretmeniz içindir.
  [Nahl Suresi: 14]


  De ki: "Karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır?" O zaman O'na gizli gizli yalvararak: "Eğer bizi bundan kurtarırsan andolsun ki şükredenlerden olacağız." diye dua edersiniz. De ki: "O'ndan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine O'na ortak koşarsınız."
  [En'am Suresi: 63-64]


  O öyle bir Allah'tır ki gökleri ve yeri yarattı, gökten suyu indirip onunla rızık olarak size türlü türlü meyveler çıkardı. İzni ile denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize verdi. Nehirleri de sizin için akıttı. Düzenli seyreden güneşi ve ayı size faydalı kıldı. Geceyi ve gündüzü de istifadenize verdi. Allah'ın nimetlerini sayacak olsanız bitiremezsiniz. Doğrusu insan çok zalim ve çok nankördür.
  [İbrahim Suresi: 32-34]


  İki deniz bir değildir. Birinin suyu tatlı ve kolay içimlidir; diğeri tuzlu ve acıdır. Herbirinden taze balık eti yersiniz, takındığınız süsler çıkarırsınız. Allah'ın lutfuyla rızık aramanız için gemilerin onu yararak gittiğini görürsün. Belki artık şükredersiniz.
  [Fâtır Suresi: 12]


  “Deniz avı ve deniz yiyeceği size helâl kılındı.”(Maide, 5/97),
  O iki doğunun ve iki batının Rabbi'dir. Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? (Tatlı ve tuzlu sulu) iki denizi birbirine karışmamak üzere salıvermiştir. Aralarında karışmalarını engelleyecek bir sınır vardır. Öyleyken
  Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, insanlara faydalı şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için bir çok deliller vardır.
  [Bakara Suresi: 164]

  Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? İkisinden de inci ve mercan çıkar. Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Denizde yüce dağlar gibi yükselen gemiler O'nundur. Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?
  [Rahman Suresi: 17-25]

  “Denizin suyu temizdir ve temizleyicidir, ölüsü de helaldir.”(Neylu’l-Evtar, 8/149),

  “Allah Adem oğulları için denizdeki ürünleri boğazladı (yani boğazlamaya gerek olmadan yenmeleri helaldir).”(Neylu’l-Evtar, 8/150).

  Deniz Şehidi iki kara savaşı şehidine bedeldir. Deniz savaşında başı dönen, yüce Allah katında kan içinde kıvranan kimse gibidir. Denizin iki dalgası arasında mesafeyi kateden kimse de Allah'a ibadet yolunda dünyayı baştanbaşa kateden kimse gibidir. Şüphesiz Allah kulları alma görevini ölüm meleğine vermiştir. Ancak deniz şehitlerinin ruhlarını bizzat Allah kendisi alır..
  [İbn Mâce]

  Hz.Ömer, Habeşistan'dan gemiyle hicret edip Medine'ye gelenlerden olan Hz. Esma'ya: "Hicret faziletinde biz sizi geçtik. Biz Allah Resulü'ne sizden daha layık ve daha yakın bulunuyoruz" dedi. Bunun üzerine Esma öfkelendi ve durumu Allah Resulüne bildirdi. Bunun üzerine Allah Resulü (s.a.v.) : "Bu hususta Ömer bana sizden daha layık ve yakın değildir. Onun ve arkadaşlarının "bir" hicreti; ey gemi ahalisi, sizin ise "iki" hicretiniz vardır" buyurdu.
  Esma dedi ki: "Bir de gördüm ki bunu işiten Ebu Musa ve bütün "gemi arkadaşları" birbiri ardınca bana geliyorlar ve bu hadisi benden soruyorlardı. Onların gönüllerinde, Resulullah'ın onlar için söylediklerinden daha büyük ve sevindirici dünyada hiçbir şey yoktu"
  [Sahih-i Müslim Hadis No: [Arapça]: 4558]

  Bir adam Resulullah'a (s.a.v.) gelip "Ey Allah'ın Resulü biz gemiye binip beraberimizde az bir su alabiliyoruz. Abdestlerimizi bu su ile alsak susuz kalacağız. Deniz suyu ile abdest alabilir miyiz?" diye sordu. Resulullah (s.a.v.) "Evet denizin suyu temiz, meytesi de helaldir" diye cevap verdi.
  [Ebu Davud, Tirmizi]

 3. ehli-sunnet
  Feseyekfikehumullah
  Öyle bir hadis bulamadım ama Bakmak yerine Yüzmenin sünnet olduğunu biliyorum

  Bulan kardeşler yazarlar inşAllah..

 4. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  Bende bulamadım ama yeryüzünün karalardan çok denizlere ait olduğunu biliyorum.
  Ne zaman denize baksam o gemileri görsem hep aklıma Rahman suresi gelir...
  denizlerin üzerinde o kocaman gemilerin nasıl yüzdürüldüğü ve deniz çerisindeki
  yüzlerce çeşit canlıların varlığını düşünüp devamlı tefekkür halinde olmalıyız....
  Rahman olan Allah c.c karalar gibi denizleride kullarına rızık vesilesi kılarak
  Mü'min ve Mücrim kullarına rahmetinin en büyük delilidir.

 5. r1dv4n06
  (Cezalı)
  (Üç şeye bakmak ibadettir: Ana babanın yüzüne, Mushaf’a ve denize bakmak.) [Ebu Nuaym]

+ Yorum Gönder
denize bakmak ibadettir,  denizi izlemek ibadet midir