+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kuran öyküleri kitabı dr salah abdulfettah halidi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kuran öyküleri kitabı dr salah abdulfettah halidi


 2. Muhasibi
  Editör

  Yanıt: kuran öyküleri kitabı dr salah abdulfettah halidi


  Reklam  Cevap:
  1. CİLT


  KUR’AN ÖYKÜLERİ5
  Yazarın Önsözü. 5
  Kur'an Öyküleri İki Çeşittir; a-Peygamber Öyküler6
  b-Peygamber Olmayanların Öyküleri6
  a-İsrailoğullan Öyküleri,6
  b-Başkaların Öyküleri6
  Kur'an, Öykülerini Nasıl Tanıtıyor?. 8
  Kur'an'da "Kasasa" Kelimesi:8
  O Gerçek Haberdir:8
  O, En Güzel Anlatımdır:8
  Allah Öncekilerin Haberlerini Anlatıyor:9
  Öyküleri Anlat:9
  Belki Düşünürler:10
  Kalbini Pekiştirecek Şeyler:10
  Akıl Sahipleri İçin Ders:11
  Kur'anın Öyküleri Neden İbrettir?. 11
  Kur'an Öykülerine Nasıl Bakmalı?. 12
  1- Öncekilerin Öyküleri, Geçmişin Bilinmeyen (Gayb) Haberleridir:12
  2- Sen Yanlarında Değildin:13
  3- Onları Allahtan Başkası Bilmez.13
  4- Onlar Hakkında Onlardan Bilgi Sorma:14
  5- Bihnediğin Şeyin Peşine Düşme:15
  6- Bir Fâsık Size Bir Haber Getirirse, Onu Araştırın:15
  7- Onlar Bilmiyorlar:16
  İsrailiyyatı/Kitap Ehli Bilgilerini Rivayet Etmenin Hükmü:17
  İsrailiyyatın Kısımları:17
  Doğru Olup Olmaması Bakımından İki Kısma Ayrılır:17
  Dinimize Uygun Olup Olmaması Yönünden De Üç Kısma Ayrılır:18
  İsrailiyyat, Konusu Bakımından Da Üç Kısma Ayrılır:18
  Îsrailiyyat Haberleri Nakletmenin Yasak Olduğunu Gösteren Deliller:19
  "İsrailoğullarından Nakledin, Hiçbir Sakıncası Yoktur" Sözünün Anlamı:20
  I- HZ.MUSA'NIN ANNESİNİN ÖYKÜSÜ.. 22
  Kur'an'da Hz.Nıusa'nın Annesinin Öyküsü. 22
  Öyküyü Olduğu Gibi/Gerçek Olarak Okumak:22
  Hz.Musa'nın Doğduğu Ortam:22
  Allahın İradesi ve Firavun'ın İstemesi:23
  Musa'nın Annesine Allanın Vahyetmesi Ne Demektir?. 23
  Allah, Musa'nın Annesine Ne Bildirdi?. 23
  Asmai'nin Aktardığı Bir Nükte!24
  Tâ Hâ Süresindeki Âyete Bir Bakış:24
  Musa, Firavun'un Evinde:24
  Musa'nın Annesinin Tedirginliği, Sonra Rahatlaması:24
  Firavun'un Karısının Rolü:25
  Musa'nın Kız Kardeşi İzini Sürüyor:26
  Musa'nın Dudakları Süt Annelerinin Memesini Tutmuyor:26
  Musa Niçin Memeleri Red Etti?. 26
  Allah, Musa'yı Annesine Geri Getiriyor:27
  Musa'nın Annesi, Oğlunu Firavun'ın Hesabına Emziriyor:27
  Musa'nın Düşündürücü Yolculuğunun Hikmeti:28
  Bu Yolculukta Allanın Erleri:28
  Musa'nın Annesine Sonra Ne Oldu?. 28
  Sınama Hadisi, Ateş ve Hurma Hikayesi:29
  Hz.Musa'nın Annesi Öyküsünden Çıkarılan Dersler30
  II- FİRAVUN AİLESİNDEN MÜMİN ADAMIN ÖYKÜSÜ.. 31
  Kur'an'da Mümin Adamın Öyküsü. 31
  Firavun Ailesinden Mümin Olan Bu Adam Kimdir?. 32
  Doğrusu, Hakkında Bilgi Verilmeyen Kişilerdendir:32
  Bu Adam, Firavun Ailesindendir:32
  Öykünün Sahneleri:33
  Birinci Sahne: Musa Allanın Davetini Tebliğ Ediyor, Firavun İse, Komplo Kuruyor:33
  Sahnenin Görüntülerine Sanat Açısından Bir Bakış:33
  Tağutiann Hakka Karşı Koyma Yolları:34
  Firavun, Musa'yı Öldürmek İçin Neden Halktan İzin İstiyor?. 34
  "Musa, Rabbini Çağırsın" Diyen Firavun'ın Küstahlığı:35
  Firavun, Bunları Dini ve Güvenliği Korumak İçin Yaptığını İddia Ediyor:35
  Musa, Rabbine Sığınıyor:36
  Hz. Musa, Tağutların Ruhsal Yapısını Ortaya Koyuyor:36
  Mümin Adamın Uygun Zamanda Ortaya Çıkması:36
  İkinci Sahne: Mümin Adamın Musa'yı Savunması Ve Halka Başarıyla Seslenmesi:37
  İkinci Sahneden Görüntüler:38
  Mümin Adamın Davet Konuşmasına Bir Bakış:38
  Üçüncü Sahne: Firavun, Halkı Mahsus Oyalıyor:40
  Hâmân ve Kulesi:40
  Firavun, Kuleyi Niçin Yaptırmıştır?. 40
  Mümin Adamın Mantığı Karşısında Firavun'ın Geri Adını Atması:41
  Dördüncü Sahne: Mümin Adanı, Halkı Kendisine Uymaya Çağırıyor:42
  Davetçi, İki Çağrıyı Karşılaştırıyor:42
  Öykünün Son Perdesi: Mümin Adam İşlerini Allaha Havale Ederek Sahneden Çekiliyor:44
  Size Söylediklerimi Hatırlayacaksınız:44
  İşimi Allaha Havale Ediyorum:45
  Allah, Onu Tuzaklarının Zararından Korudu:46
  Firavundun Adanılan En Kötü Azaba Uğradılar:46
  Hz.Ebu Bekir ve Firavun Ailesinden Olan Mümin Adam:47
  Öyküden Çıkan Dersler ve Anlamlar:47
  III- KARUN ÖYKÜSÜ.. 49
  Kuranda Kârûn Öyküsü. 49
  Kârûn Öyküsüne Genel Bakış:50
  Kârûn Öyküsü İle İlgili İsrailiyyat Haberber:50
  İsrailoğullarmdan Olan Kârûn Neden Fîravun'la Beraber Anılıyor?. 51
  Karun'un Hazineleri:52
  Anahtarlar:52
  Güçlü Kuvvetli Bir Gruba Ağır Gelir:53
  İsrailoğulları Kârûn Konusunda İkiye Ayrılmışlardır:54
  Sevinme! Şüphesiz Allah Sevinenleri Sevmez:54
  Kur'an, Allahın Nimetlerini Kullanmak İçin Kurallar Koymuştur:55
  Birinci Kural: Mal ve Nimetlerde Ahiret Yurdunu Kazanmaya Çalışmak:55
  İkinci Kural: Dünyadan Da Payını Unutmamak:56
  Üçüncü Kural: Allah Sana Verdiği Gibi, Sen De Ver:57
  Dördüncü Kural: Yeryüzünde Bozgunculuk Çıkarmamak:57
  Beşinci Kural: Şüphesiz Allah Bozguncuları Sevmez:58
  Onu Bilgimle Kazandım:58
  İhtişamı İçinde Halkın Karşısına Çıktı:59
  Karun'a Aldananlar:60
  Kim Çok Şanslıdır?. 60
  Bilgi Sahibi Olanlar Ne Dediler?. 61
  Allahın Vereceği Mükafat Daha İyidir" Dediler.62
  Ona Da Ancak Sabredenler Kavuşur:62
  Karun'un Sonu:62
  Daha Dün Onun Yerinde Olmak İsteyenler, Gerçeği Gördüler:64
  Kârûn Öyküsü Hakkında Kur'anın Değerlendirmesi:65
  Karun Öyküsünden Alınacak Dersler:66
  IV- İSRAÎLOĞULLARININ ÇÖL HAYATI67
  Kuranda, İsrailoğullarının Çöl Hayatı:67
  Öykünün Özeti:68
  Çöl Hayatı İle İlgili İsrailiyyat Haberler:68
  İbn Kesir Bu İsrailiyyatı Red Ediyor:69
  Başka Bir Millete Vermediğini Size Verdi:69
  Allahın Size Yazdığı Kutsal Yer:70
  Orada Zorba Bir Millet Vardır:70
  Onlar Çıkmadıkça Oraya Girmeyeceğiz:71
  Kapıdan Onlara Saldmn-Savaş Taarruzdur:72
  Onlar Orada Bulundukça, Biz Girmeyeceğiz:72
  Git, Sen ve Rabbin Savaşın, Biz Burada Oturacağız:73
  Ancak Kendime ve Kardeşime Söz Geçire Biliyorum:73
  O Yer Onlara Haramdır:74
  Yer Yüzünde Kırk Yıl Dolaşmaları:75
  Yoldan Çıkmış Bir Millet İçin Üzülmeğe Değmez:76
  Öyküden Alınacak Dersler:76
  V- İSRAÎLOĞULLARININ İNEK KESME ÖYKÜSÜ.. 77
  Kuranda, İsrailoğullarının İnek Kesme Öyküsü. 77
  Âyetlerde Anlatılan Öykünün Özeti:77
  Öykü Hakkında İsrailiyyat Haberler:77
  Allah, Bîr İnek Kesmenizi Emrediyor:78
  Bizi Alaya Mı Alıyorsun?. 78
  Cahillerden Olmaktan Allaha Sığınırım, Dedi:79
  Bizim İçin Rabbine Yalvar, Dediler;79
  İneğin Yaşını Sordular:79
  Size Emredileni Yapınız:80
  İneğin Rengini Sordular:80
  İnekler Birbirine Benzer, Dediler:80
  Şimdi Gerçeği Bildirdin, Dediler:81
  İneği Boğazladılar, Az Kalsın Bunu Yapmayacaklardı:81
  İneğin Boğazlanmasının Sebebi:82
  Allah, Ölüyü Bu Şekilde Diriltir:83
  Ondan Sonra Kalpleriniz Katılaştı:83
  Yahudilerin Kalplerinden Daha Yumuşak Taşlar:84
  İnek Kesme Öyküsünün Canlandırdığı Yahudi Lerin Huyu:84
  İnek Kesme Öyküsü ve Yahudilerin Görüşme Terde İzlediği Yol:85
  İnek Öyküsünden Alınacak Dersler:86
  VI- CUMARTESİ ADAMLARI ÖYKÜSÜ.. 87
  Kur'an'da, Cumartesi Adamları Öyküsü:87
  Öykünün Özeti:87
  Öykü Hakkında İsrailiyat Haberler:87
  Deniz Kıyısındaki Kasaba:88
  Yahudiler ve Cumartesi Günü:88
  Yüce Allahın Kasabanın Yahudi Halkını Sınaması:89
  Yahudilerin Sınavı İle Müslümanların Sınavı:90
  Büyük Balıklar Yahudileri Baştan Çıkarıyor:90
  Yahudilerin, Allahın Yasağına Karşı Hile Yapması:91
  Kasaba Halkı Üç Grup Olmuştur:91
  Bir Millete Niçin Öğüt Veriyorsunuz?. 92
  Rabbinize Karşı Görevimizi Yapmak İçin, Dediler:92
  Belki Allaha Karşı Gelmekten Sakınırlar:93
  Hükümlerin Unutulması Azabın Sebebidir:94
  Davetçilerin Kurtulması:95
  Yasağı Çiğneyenler Niçin Maymuna Dönüştüler?. 95
  Maymuna Dönüşme Gerçekten Olmuştur;95
  Yasağın Çiğnenmesine Ses Çıkarmayanlar Ne Oldu?. 96
  Öyküden Çıkarılacak Dersler:97
  VII- TÂLÛT ÖYKÜSÜ.. 98
  Kuranda Tâlût Öyküsü. 98
  Öykünün Özeti:99
  İsrailiyatta Tâlût Öyküsü:100
  Öyküde Kur'anın Belirtmediği Şeyler;101
  Öykü, İbret ve Derslerle Doludur:102
  Seyyid Kutub'un Öyküyü Değerlendirmesi:103
  Muhammed Reşid Rıza'nın Öyküyü Değerlendirmesi:104
  Öyküyü Anlatan Âyetlerden Bazı Tespitler:106
  SON SÖZ.. 110
  KAYNAKLAR.. 111


 3. Muhasibi
  Editör
  2. CİLT

  KURAN ÖYKÜLERİ5
  Önsöz. 5
  Kehf Suresine Bakış. 6
  Surenin İndiği Ortam:6
  Nüzul Sebebinden Çıkan Sonuçlar:7
  Sure,İ Man İle İmansızlık/Materyalizm Arasındaki Savaşı Anlatır:8
  Surenin Ruhu ve Anahtarı:8
  Seyyid Kutub'un Kehf Suresine Bakışı:8
  a- İnancı Düzeltmek:9
  b- Düşünce ve Bakış Yöntemini Düzeltmek:9
  c- İnanç Ölçüsüyle Değerleri Düzeltmek:10
  I- ASHABI KEHF ÖYKÜSÜ.. 11
  Kuranda Ashabı Kehf Öyküsü:11
  Ashab-ı Kehf Öyküsünün Özeti:11
  Öyküde Belirtilmeyen Şeyler:12
  Öyküde Allahin Bazı Ayetleri/Delilleri:13
  Sayıları ve Kaldıkları Süre:13
  Öykü Önce Toplu, Sonra Ayrıntılı Olarak Verilmiştir:14
  Rabbimiz! Katından Bize Bir Rahmet Ver:14
  Onların Haberini Sana Gerçek/Doğru Olarak Anlatıyoruz:15
  Gençlerdir:16
  Kalplerini Pekiştirdik:16
  Kıyam Ederek Dediler:17
  Tanrıları İçin Açık Bir Delil Getirsinler:18
  Onlardan Ayrıldığınız Zaman:19
  Milletlerinden Ne Zaman Ayrıldılar?. 19
  Onlar Gibi Uzleti/Toplumdan Ayrılmayı Seçebilir Miyiz?. 19
  Fiziki Uzlet İle Zihinsel Uzlet:20
  Dünyanın Darlığı ve Mağaranın Genişliği:20
  Seyyid Kutup, Allahın Rahmetinin Etkilerini Anlatıyor:21
  Rahmeti Nasıl Bulduğunu Kutup Şöyle Anlatır:21
  Mağaranın Yeri:22
  Bunlar Allah'ın Ayetlerindendir:22
  Mağaradaki Durumları:22
  Mağaranın İcanlı Tasviri ve İçindeki Gençlerin Durumu, Kur'anın İlahi Kaynağının Da Delilidir:23
  Bereketleri, Köpeklerini De Kapsamıştır:23
  Uyandıktan Sonra Gençler Ne Yaptılar?. 24
  Şehre Gönderdikleri Kişiye Yaptıkları Tavsiyeler:24
  a- Vekil Tayin Etmek Caizdir:24
  b- Ortakhk Caizdir:25
  c- Temiz ve Helal Yiyecek Aramak:25
  d- Kur'an ve Yemek Zevki:25
  e- Zarif ol:26
  f- Durumlarım Halktan Gizlemek:26
  ğ- Diriltme ve Durumlarının Açığa Vurulmasının Amacı:27
  Halk Onlar Hakkında İki Gruba Ayrıldı:27
  Sayıları Hakkında Üç Görüş:28
  Sekiz'in Başındaki Vav:29
  Onları Az Kişiden Başkası Bilmez:29
  Sekiz Vav'ının Başka Bir Espirisi:30
  Onlar Hakkında Onların Hiçbirinden Bir Şey Sorma:30
  Rasulullahın Unutması:31
  Peygamber Unutur Mu?. 31
  Herşey Allahın İradesiyled Olur:32
  Unutacak Olursan, Rabbini An:33
  "Mağarada Üçyüz Dokuz Yıl Kaldılar" Sözünü Kim Söylemiş?. 34
  Dokuz Yıl, İki Hesap Arasındaki Fark Mıdır?. 35
  Doğrusu, Allahın Bildirmesidir:35
  Ne Kadar Kaldıklarını Allah Daha İyi Bilir,Demenin Anlamı:36
  "Dokuz Yıl Daha"Sözü, Kur'anın Kaynağını Gösterir:36
  Öyküde Kur'anın İlahi Kaynağını Kanıtlayan Başka Deliller:37
  Öykülerin Ardında Kur'anın Değerlendirme Yapmasının Amacı:37
  Ashab-ı Kehf Öyküsünden Sonra Kur'anın Değerlendirme Yapması:37
  Bu Notlardan Çıkan Dersler ve Anlamlar:38
  Öyküden Çıkarılan Dersler:39
  II- İKİ BAHÇE SAHİBİNİN ÖYKÜSÜ.. 40
  Kuranda İki Bahçe Sahibinin Öyküsü:41
  Öykünün Özeti:41
  Kurgulama Değil, Gerçek Bir Öykü:42
  Öykünün Belirtilmeyen Ayrıntıları:42
  Onlara İki Adam Örneğini Ver:43
  Allah, Kafire De Dünya Malını Verir:43
  İşlerin Allaha İsnad Edilmesi:43
  İki Bahçenin Ahengi İle İlgili Tarımsal Bir Tespit:44
  Sahibi Zulmettiği Halde, İki Bahçe Zulmetmedi:44
  Aldanmış Gururlu Kişinin Anlayışı:45
  Mümin Arkadaşın Konuşmasındaki İmanlı Mantık:45
  Maşaallah, Güç ve Kuvvet Ancak Allahtandır!46
  Ürünleri Yok Edildi:46
  Pişmanlığı ve Kayıpları:47
  İşte Orada Güç ve Egemenlik, Gerçek Olan Allahındır:47
  Dünya Hayatı Neye Benzer?. 48
  Dünya Hayatının Süsü:49
  Kalıcı Güzel İşler Daha İyidir:49
  Öyküden Çıkarılan Dersler:50
  III- HZ.MUSA ve HIZIR ÖYKÜSÜ.. 51
  Kuranda Hz.Musa ve Hızır Öyküsü:51
  Hadislerde Hz. Musa Ve Hızır Öyküsü:52
  Hadislerden Çıkan Bazı Sonuçlar:53
  Hz. Musa'nın Beraberindeki Genç,Yûşa' İbn Nun'dur:54
  Yûşa' İbn Nûn Peygamber Midir?. 55
  İsrailoğularımn Hayatında Yuşa İbn Nun'un Rolü:55
  Nevf el-Bikali Kimdir?. 55
  Musa'nın Arkadaşı, Hızır'dır:56
  Hızır'ın Hayatında Belirsizlikler:56
  Tercih Edilen Görüşe Göre Hızır, Peygamberdir:57
  Hızır'ın Peygamber Olduğunun Delilleri:57
  Hızır'ın Peygamber Olmadığını Söyleyen, Kafir Olmaz:57
  Hızır'ın Şu Anda Yaşadığını Söyleyenlerin Yanılgısı:58
  Hızır,Hz.Muhammed Peygamber Olmadan Önce Ölmüştür:58
  Ledunniî İlim Masalı:60
  Muhayimî'nin Tefsirinden Bir Örnek:60
  Bursalı İsmail Hakki'nin Tefsirinden Bir Örnek:60
  "Ledunni İlim" İddiasının Yanlışlığı:61
  Hz.Musa ve Hızır Öyküsünde Belirsizlikler:62
  Hz.Musa ve Hızır Öyküsünde Sürprizler:62
  İlim Öğrenmek İçin Yolculuk:63
  Balığı Unuttular:64
  Yemeğimizi Getir:64
  Onu Ancak Şeytan Bana Unutturdu:64
  Yolun Açılması ve Hayret Verici Olması:65
  Selam Vermeyi Nereden Öğrendin?. 65
  Kullarımızdan Biri:66
  Rahmet ve İlim Arasında:66
  İlim Öğrenmenin Şekli:67
  Yaptıklarım Karşısında Dayanamazsın:68
  Arkadaşlık ve Yolculuk Âdabı:68
  Hızır Ve Geminin Delinmesi:69
  Hızır ve Çocuğun Öldürülmesi:70
  Hızır, Duvar ve Define:72
  Rabbinden Bir Rahmet Olarak:73
  Onu Kendiliğimden Yapmadım:73
  Öyküde Tevil:73
  "Testi'" ve "Testati" Sözcükleri:74
  İstedim, İstedik, Rabbin İstedi, Fiilleri:74
  IV- ZULKARNEYN ÖYKÜSÜ.. 75
  Kuranda Zulkarneyn Öyküsü:75
  Zulkarneyn Öyküsünde Belirsizlikler:76
  Zulkarneyn Öyküsünün Ayrıntıları, Şaşırtıcı Bir Bilmecedir:76
  Sahih Hadislerde Zulkarneyn:76
  Buhari ve İbn Hacer Askalani:77
  Sahih Hadislerde Zulkarneyn Şeddi:77
  Bu Hadislerden Anladıklarımız:78
  Sahih Hadislerde Yecuc ve Mecuc'un Çıkması:78
  Zulkarneyn Kimdir?. 78
  Seyyid Kutup Bu Konuda Ne Diyor?:79
  Zulkarneyn'in Kimliğini Belirlemeye Çalışan En Meşhur Görüşler:80
  1- Hz.Ibrahim'in Çağdaşı Mıdır?. 80
  2- Mekadonya'lı Büyük İskender Midir?. 80
  3- Himyer'li Midir?. 81
  4- Doğrusu,İran/Pers Kralı Kuruş'tur.81
  İran'lı Kuruş Olduğunu Söyleyen Ebu'l-Kelam Azad'in Delilleri:81
  Zulkarneyn'in Kimliğini Belirlemeye Çalışanların Söylediklerini Özetlemesi:81
  Zulkarneyn, İranlı Kûruş'tur:82
  a- Kûruş'un Batı Seferi:82
  b- Kûruş'un Doğu Seferi:82
  c- Kûruş'un Kuzey Seferi ve Yecuc İle Mecuc Şeddi:82
  Zulkarneyn Şeddi, Daryal Geçidinde Yapılan Seddir:83
  O Bölgede Madenlerin Çokluğu:83
  Kûruş'un Anıt Heykeli:84
  Kuruş ve İmparatorluğunun Sonu:84
  Kûruş'in ve Zulkarneyn'in Ahlakı:85
  Kuruş, Allaha İnanıyordu:85
  Yecûc ve Mecûc:85
  Kuranda Yecûc ve Mecûc:86
  Yecuc ve Mecuc Kelimeleri Arapça Mıdır?. 86
  Moğolistan, Yecuc ve Mecuc'un Yurdudur:87
  Yecuc ve Mecuc'un Çıkışı İle İlgili Yedi Devir:87
  Cengiz Han ve Hulagu Yecuc ve Mecuc'tandır:88
  Tarihçi İbnu'1-Esir ve Moğol saldırıları:88
  Cengiz Han'ın Çıkışı ve İslam Alemine Saldırması:88
  Bağdad'ın İşgal Edilmesi ve Halifenin Öldürülmesi:88
  Ayn Calut Savaşında Yecuc ve Mecuc'un Yenilmesi:89
  Yecuc ve Mecuc Tehlikesini Anlatan Îbnu'1-Esir Islama ve Müslümanlara Ağıt Yakıyor:89
  Cengiz Han ve Hulagu Hakkında Seyyid Kutub'un Görüşü:90
  Yecuc ve Mecuc Sarı Irktır:91
  Kiyamet Saatinin Öncesinde Çıkacaklar:91
  Yecuc ve Mecuc'Ia İlgili Mitolojik Görüşler:92
  Öyküyü Anlatan Ayetlere Bir Daha Bakalım:92
  Yüce Allahın Zulkarneyn'e İmkan Vermesi:93
  Kur'anda Yeryüzüne Yerleştirmek/İmkan Vermek:94
  Allahın Zulkarneyn'e Verdiği İmkanlar:94
  Zulkameyn'in Sebeplere Sarılması:95
  Güneşin Kara Balçıklı Bir Gözde Batması:95
  Zulkarneyn Peygamber Midir?. 96
  Zulkarneyn'in Adalet İlkesi:96
  Ödüllendirme ve Cezalandırma İle Eğitmek:97
  Onları Güneşten Korumadık:97
  Onun Bütün Yaptıklarını Biliyorduk:98
  "Haber" ve "Hubr" Kelimeleri:98
  Geri Kalmış Âciz Millet:99
  Zulkarneyn'in Mala İltifat Etmemesi:100
  Gücünüzle Yardım Ediniz:100
  Set Hangi Malzemeden Yapıldı?. 101
  Mühendis Zulkarneyn!101
  Yecuc ve Mecuc'un Şeddin Karşısında Aciz Kalması:102
  "İstâû" ve "İstetâû" Fiilleri:102
  Seddin Yapılması Allahtan Bir Rahmettir:103
  Seddin Yapılmasından Alacağımız Ders:103
  Allahın Verdiği Söz ve Şeddin Yıkılması:104
  Tefsirci Kasımı İle Beraber Öyküden Şu Dersleri Çıkarıyoruz:104
  Zukarneyn Öyküsü Hakkında Son Sözü Seyyid Kutub'a Bırakıyoruz:105
  SON SÖZ.. 105
  KAYNAKLAR.. 105

 4. Muhasibi
  Editör
  3. CİLT

  KURAN ÖYKÜLERİ5
  Giriş. 5
  I- HÂRÛT ve MÂRÛT ÖYKÜSÜ.. 6
  Kuranda Harut ve Marut Öyküsü. 6
  Öykü Île İlgili İsrailiyyat Haberler:6
  Sorgulayıcı/Muhakkik Alimler Bu İsrailiyyat Haberleri Reddeder:7
  O Halde Nedir Hârût ve Mârufun Öyküsü?. 8
  Yahudiler, Hak Yerine Batılı Seçiyolar:8
  Şeytanlar, Büyü ve Hz.Süleyman:9
  İbn Abbas Rivayetinin Değerlendirilmesi:9
  Kimdir Bu Şeytanlar?. 9
  Süleyman'ın Hükümdarlığı Hakkında Şeytanların Konuşması:10
  Büyü Yapmak Küfürdür ve Büyücü Kâfirdir:10
  "Mâ" Kelimesi, Olumsuzluk Harfi Midir, İlgi Zamiri Midir?. 11
  Melekler Nasıl Büyü Öğretir?. 12
  Âyetlerde "Mâ" Kelimesinin Geçmesi:12
  Büyü Çeşitleri:12
  Büyü Etkiler Mi, Yoksa Gözbağcılık Mıdır?. 13
  Hz.Peygamber'in Büyülenmesi Konusu:14
  Biz İmtihan Ediyoruz:16
  Karı Koca Birbirinin Eşidir:16
  Büyücü, Eşleri Birbirinden Ayırır:17
  Büyü, Ancak Allah'ın İzni İle Zarar Verir:18
  Zararlı Bilgi:19
  Keşke Bilselerdi!". 19
  II- BİR KASABAYA UĞRAYAN ADAMIN ÖYKÜSÜ.. 20
  Kur'anda Bir Kasabaya Uğrayan Adamın Öyküsü:20
  Öykünün Ayrıntıları İsrailiyattır:20
  Bu Ayrıntılar İçin İsabetli Bir Eleştiri Yapmakta Ve Şöyle Der:21
  Seyyid Kutub'un Görüşü:21
  Öykü Hangi Bağlamda Anlatılmıştır?. 21
  Öldükten Sonra Bunu Allah Nasıl Diriltir?. 22
  Kasabaya Uğrayan Adamın Öyküsündeki Âyetler/Mucizeler:23
  Adamın Ölümü, Özel Bir Ölümdür:23
  Kur'an’da Ölümden Sonra Dirilişin Delilleri:24
  Hangi Kemiklere Bakacaktır?. 25
  Araştırmadan Sonra Öğrenmek:26
  Seyyid Kutup, Materyalist Düşünceyi Tartışıyor:26
  III- ÂDEMİN İKİ OĞLUNUN ÖYKÜSÜ.. 27
  Kuranda Âdem'in İki Oğlunun Öyküsü:27
  Adem'in Oğlunu Şeytanın Baştan Çıkarması:28
  İsrailiyat Haberler Öyküyü Nasıl Anlatıyor?. 28
  Bu Haberlerin Tümü Uydunu Adır ve Kabul Edilemez:29
  Hâbil ve Kabil, Adem'in İki Oğludur.30
  Öyküyü Gerçek/Doğru Olarak Anlatması:31
  Adaklardan Birinin Kabul Edilmesi:31
  "Seni Mutlaka Öldüreceğim" Diyen Kişinin Beslediği Kin:31
  Kardeşi Tehditlere Nasıl Karşılık Verdi?. 32
  Allah, Ancak Kendisinden Sakınanlardan Kabul Eder:32
  Mümin, Mümin Kardeşini Öldürmeyi Düşünmez:33
  Mümin Kardeş, Kardeşini Niçin Öldürmedi?. 33
  İki Günahı Yüklenmek Ne Demektir?. 34
  Âyetin Psikolojik Yorumu:34
  Ve Öldürdü:35
  Kardeşi Öldürmek Tümden Zarardır:35
  Zavallı Katile Karga Yol Gösteriyor:36
  Katil, Yaptığına Pişman Oldu, Ama Tevbe Etmedi:37
  İnsanların Tümünü Öldürmek ve Yaşatmak:37
  Niçin İsrailoğullanna Yazdık?. 38
  Öyküden Çıkarılacak Dersler:38
  IV- ALLAH'IN ÂYETLERİNDEN SIYRILAN ADAMIN ÖYKÜSÜ.. 39
  Kuranda Allah'ın Âyetlerinden Sıyrılan Adamın Öyküsü. 39
  Öykünün Ayrımlılarını Veren Bilgiler İsrailiyattır.39
  Bütün Bunlar Yalandır:40
  Bu Ayrıntılar İçin Seyid Kutup Ne Diyor?. 40
  Adamın Öyküsünde Belirsizlikler:41
  Öyküdeki Üstün Edebi Tasvir:41
  Seyyid Kutup ve Öykünün Gerçeklik Boyutu:43
  İman ve İnsanın Derisi:44
  Hakkı Bırakmanın ve Hevese Uymanın Sonucu:44
  Alçalmanın ve Yücelmenin Yolu:45
  Köpek Niçin Dilini Sarkıtıp Solumaya Devam Eder?. 45
  Eşek ve Köpeğe Benzetmenin Sebebi:45
  İlim, Ne Zaman Sahibim Al Çalmaktan Korur?. 46
  Sonuç:47
  V- LOKMAN ÖYKÜSÜ.. 47
  Kur'anda Lokman Öyküsü. 47
  Öykü İle İlgili İsrailiyat Bilgiler:48
  Lokman'ın Olduğu Söylenen Bazı Hikmetler:49
  Lokman Öyküsünde Belirsizlikler:50
  Lokman, İnancı Öğretiyor:50
  Hikmet ve Hekim Lokman:50
  Kur'an'da Hikmet:51
  Hikmet ve Şükür:52
  Babanın Oğluna Öğüt Vermesi:52
  Lokman'ın Oğluna Öğütleri:53
  Öyküden Alınacak Dersler:55
  VI- SEBE'LİLER ÖYKÜSÜ.. 58
  Kuranda Sebe'liler Öyküsü:58
  Nemi Suresinde Sebe' Kraliçesi ve Hz.Süleyman:58
  Hz.Süleyman ve Sebe' Liler Kraliçesi Öyküsünün Özeti:58
  Sebe' Suresinde Sebeliler Öyküsü:59
  Öykü İle İlgili Haberler:59
  Sebe' Suresinde Öykü Hangi Bağlamda Anlatılmaktadır?. 60
  Sebe'liler Ülkesi Hakkında Sahih Bîr Hadis:61
  Sebe', Bir Âyet/Delildir:61
  Allah'ın Sebe'lilere Verdiği Nimetler:61
  Kafirlerin Dünya Cenneti Yok Olacaktır:61
  Yiyin Ve Şükredin:62
  Yüz Çevirdiler, Biz De Üzerlerine Sel Gönderdik:63
  Sebe'liler İçin Su Önce Nimet, Sonra Felaket Oldu:63
  Acı Bedel:64
  Azgınlık ve Küfürleri Sebebiyle Cezalandırıldılar:64
  Azılı Kafirden Başkasına Ceza Verir Miyiz?. 65
  Sebe'liler Ders Almazlar:65
  Sebe'liler Efsane Oldular:66
  Sebe'liler Olayı İbretlerle Doludur:67
  Ancak Çok Sabreden ve Şükredenler, Ders Alırlar:67
  İblis, Sebe'lileri Saptırmayı Başarmıştır:68
  Öyküden Çıkarılacak Dersler:69
  VII- KASABALILAR ÖYKÜSÜ.. 73
  Kuranda Kasabalılar Öyküsü. 73
  Öykü İle İlgili İsrailîyat Haberler:73
  Öyküde Belirsizlikler:74
  Yasin Suresi İle Öykü Arasındaki Uyum:75
  Öykü İki Sahneden Oluşur:75
  Elçilerle Kasabalıların Müc Adelesi:75
  1- Üç Elçiyi Allah Mı Gönderdi?. 76
  2- Elçi Göndermeye Idevam Etmek:76
  3- Peygamberlerin İnsan Oluşu ve Açık Tebliğ:77
  4- Peygamberleri ve Davetçileri Uğursuz Görmek:78
  Taşlama ve İşkence Etme Silahı:79
  Mümin Adam Elçileri Destekliyor:79
  Seyyid Kutup Adamın Psikolojisini Analiz Ediyor:80
  Fahreddin Razi'nin Edebi Tespitleri:80
  Bu Adam İle Hz.Musa'mn Arkadaşı:81
  " Adam" Nitelemesi, Övmek ve Yüceltmek İçindir:82
  " Adam'ın Belirtilmemesinin Başka Bir Nüansı:82
  Rabbinize İnandım, Beni Dinleyin:82
  İman Ettikten Sonra Adamın Başına Neler Geldi?. 83
  Ona "Cennete Gir, Denildi":83
  Keşke Halkım Bilseydi!84
  Kasabalıların Yokedilmesi:84
  Yazıklar Olsun İnsanlara!86
  VIII- ASHABI UHDÛD ÖYKÜSÜ.. 86
  Kuranda Ashabı Uhdûd Öyküsü. 86
  Âyetlere Kısa Bir Bakış:86
  Surede Yemin:87
  Tagutların Bazı Nitelikleri:87
  Surede Şahitler:88
  Kafirlere Göre Müminlerin Suçu:88
  Kafirlerin Müminlere Kızmaları:88
  Kızmanın Anlamı ve Sonuçlan:89
  Sonra Tevbe De Etmediler:90
  Dünyada Yakma İle Cehennemde Yakma Bir Midir?. 90
  En Büyük Kurtuluş, Müminlerindir:91
  Hadiste Ashabı Uhdûd Öyküsü:92
  Hendeklerde Yakma Bir Değil, Çok Kez Olmuştur:93
  Müslim Hadisinden Alınacak Dersler:93
  Yol Budur:100
  İşte Seyyid Kutub'un Sözleri:101
  SON SÖZ.. 105
  KAYNAKLAR.. 105

 5. imam
  Üye
  KURAN ÖYKÜLERİ 5

  Giriş. 5

  I- HÂRÛT ve MÂRÛT ÖYKÜSÜ.. 6

  Kuranda Harut ve Marut Öyküsü. 6

  Öykü Île İlgili İsrailiyyat Haberler: 6

  Sorgulayıcı/Muhakkik Alimler Bu İsrailiyyat Haberleri Reddeder: 7

  O Halde Nedir Hârût ve Mârufun Öyküsü?. 8

  Yahudiler, Hak Yerine Batılı Seçiyolar: 8

  Şeytanlar, Büyü ve Hz.Süleyman: 9

  İbn Abbas Rivayetinin Değerlendirilmesi: 9

  Kimdir Bu Şeytanlar?. 9

  Süleyman'ın Hükümdarlığı Hakkında Şeytanların Konuşması: 10

  Büyü Yapmak Küfürdür ve Büyücü Kâfirdir: 10

  "Mâ" Kelimesi, Olumsuzluk Harfi Midir, İlgi Zamiri Midir?. 11

  Melekler Nasıl Büyü Öğretir?. 12

  Âyetlerde "Mâ" Kelimesinin Geçmesi: 12

  Büyü Çeşitleri: 12

  Büyü Etkiler Mi, Yoksa Gözbağcılık Mıdır?. 13

  Hz.Peygamber'in Büyülenmesi Konusu: 14

  Biz İmtihan Ediyoruz: 16

  Karı Koca Birbirinin Eşidir: 16

  Büyücü, Eşleri Birbirinden Ayırır: 17

  Büyü, Ancak Allah'ın İzni İle Zarar Verir: 18

  Zararlı Bilgi: 19

  Keşke Bilselerdi!". 19

  II- BİR KASABAYA UĞRAYAN ADAMIN ÖYKÜSÜ.. 20

  Kur'anda Bir Kasabaya Uğrayan Adamın Öyküsü: 20

  Öykünün Ayrıntıları İsrailiyattır: 20

  Bu Ayrıntılar İçin İsabetli Bir Eleştiri Yapmakta Ve Şöyle Der: 21

  Seyyid Kutub'un Görüşü: 21

  Öykü Hangi Bağlamda Anlatılmıştır?. 21

  Öldükten Sonra Bunu Allah Nasıl Diriltir?. 22

  Kasabaya Uğrayan Adamın Öyküsündeki Âyetler/Mucizeler: 23

  Adamın Ölümü, Özel Bir Ölümdür: 23

  Kur'an’da Ölümden Sonra Dirilişin Delilleri: 24

  Hangi Kemiklere Bakacaktır?. 25

  Araştırmadan Sonra Öğrenmek: 26

  Seyyid Kutup, Materyalist Düşünceyi Tartışıyor: 26

  III- ÂDEMİN İKİ OĞLUNUN ÖYKÜSÜ.. 27

  Kuranda Âdem'in İki Oğlunun Öyküsü: 27

  Adem'in Oğlunu Şeytanın Baştan Çıkarması: 28

  İsrailiyat Haberler Öyküyü Nasıl Anlatıyor?. 28

  Bu Haberlerin Tümü Uydunu Adır ve Kabul Edilemez: 29

  Hâbil ve Kabil, Adem'in İki Oğludur. 30

  Öyküyü Gerçek/Doğru Olarak Anlatması: 31

  Adaklardan Birinin Kabul Edilmesi: 31

  "Seni Mutlaka Öldüreceğim" Diyen Kişinin Beslediği Kin: 31

  Kardeşi Tehditlere Nasıl Karşılık Verdi?. 32

  Allah, Ancak Kendisinden Sakınanlardan Kabul Eder: 32

  Mümin, Mümin Kardeşini Öldürmeyi Düşünmez: 33

  Mümin Kardeş, Kardeşini Niçin Öldürmedi?. 33

  İki Günahı Yüklenmek Ne Demektir?. 34

  Âyetin Psikolojik Yorumu: 34

  Ve Öldürdü: 35

  Kardeşi Öldürmek Tümden Zarardır: 35

  Zavallı Katile Karga Yol Gösteriyor: 36

  Katil, Yaptığına Pişman Oldu, Ama Tevbe Etmedi: 37

  İnsanların Tümünü Öldürmek ve Yaşatmak: 37

  Niçin İsrailoğullanna Yazdık?. 38

  Öyküden Çıkarılacak Dersler: 38

  IV- ALLAH'IN ÂYETLERİNDEN SIYRILAN ADAMIN ÖYKÜSÜ.. 39

  Kuranda Allah'ın Âyetlerinden Sıyrılan Adamın Öyküsü. 39

  Öykünün Ayrımlılarını Veren Bilgiler İsrailiyattır. 39

  Bütün Bunlar Yalandır: 40

  Bu Ayrıntılar İçin Seyid Kutup Ne Diyor?. 40

  Adamın Öyküsünde Belirsizlikler: 41

  Öyküdeki Üstün Edebi Tasvir: 41

  Seyyid Kutup ve Öykünün Gerçeklik Boyutu: 43

  İman ve İnsanın Derisi: 44

  Hakkı Bırakmanın ve Hevese Uymanın Sonucu: 44

  Alçalmanın ve Yücelmenin Yolu: 45

  Köpek Niçin Dilini Sarkıtıp Solumaya Devam Eder?. 45

  Eşek ve Köpeğe Benzetmenin Sebebi: 45

  İlim, Ne Zaman Sahibim Al Çalmaktan Korur?. 46

  Sonuç: 47

  V- LOKMAN ÖYKÜSÜ.. 47

  Kur'anda Lokman Öyküsü. 47

  Öykü İle İlgili İsrailiyat Bilgiler: 48

  Lokman'ın Olduğu Söylenen Bazı Hikmetler: 49

  Lokman Öyküsünde Belirsizlikler: 50

  Lokman, İnancı Öğretiyor: 50

  Hikmet ve Hekim Lokman: 50

  Kur'an'da Hikmet: 51

  Hikmet ve Şükür: 52

  Babanın Oğluna Öğüt Vermesi: 52

  Lokman'ın Oğluna Öğütleri: 53

  Öyküden Alınacak Dersler: 55

  VI- SEBE'LİLER ÖYKÜSÜ.. 58

  Kuranda Sebe'liler Öyküsü: 58

  Nemi Suresinde Sebe' Kraliçesi ve Hz.Süleyman: 58

  Hz.Süleyman ve Sebe' Liler Kraliçesi Öyküsünün Özeti: 58

  Sebe' Suresinde Sebeliler Öyküsü: 59

  Öykü İle İlgili Haberler: 59

  Sebe' Suresinde Öykü Hangi Bağlamda Anlatılmaktadır?. 60

  Sebe'liler Ülkesi Hakkında Sahih Bîr Hadis: 61

  Sebe', Bir Âyet/Delildir: 61

  Allah'ın Sebe'lilere Verdiği Nimetler: 61

  Kafirlerin Dünya Cenneti Yok Olacaktır: 61

  Yiyin Ve Şükredin: 62

  Yüz Çevirdiler, Biz De Üzerlerine Sel Gönderdik: 63

  Sebe'liler İçin Su Önce Nimet, Sonra Felaket Oldu: 63

  Acı Bedel: 64

  Azgınlık ve Küfürleri Sebebiyle Cezalandırıldılar: 64

  Azılı Kafirden Başkasına Ceza Verir Miyiz?. 65

  Sebe'liler Ders Almazlar: 65

  Sebe'liler Efsane Oldular: 66

  Sebe'liler Olayı İbretlerle Doludur: 67

  Ancak Çok Sabreden ve Şükredenler, Ders Alırlar: 67

  İblis, Sebe'lileri Saptırmayı Başarmıştır: 68

  Öyküden Çıkarılacak Dersler: 69

  VII- KASABALILAR ÖYKÜSÜ.. 73

  Kuranda Kasabalılar Öyküsü. 73

  Öykü İle İlgili İsrailîyat Haberler: 73

  Öyküde Belirsizlikler: 74

  Yasin Suresi İle Öykü Arasındaki Uyum: 75

  Öykü İki Sahneden Oluşur: 75

  Elçilerle Kasabalıların Müc Adelesi: 75

  1- Üç Elçiyi Allah Mı Gönderdi?. 76

  2- Elçi Göndermeye Idevam Etmek: 76

  3- Peygamberlerin İnsan Oluşu ve Açık Tebliğ: 77

  4- Peygamberleri ve Davetçileri Uğursuz Görmek: 78

  Taşlama ve İşkence Etme Silahı: 79

  Mümin Adam Elçileri Destekliyor: 79

  Seyyid Kutup Adamın Psikolojisini Analiz Ediyor: 80

  Fahreddin Razi'nin Edebi Tespitleri: 80

  Bu Adam İle Hz.Musa'mn Arkadaşı: 81

  " Adam" Nitelemesi, Övmek ve Yüceltmek İçindir: 82

  " Adam'ın Belirtilmemesinin Başka Bir Nüansı: 82

  Rabbinize İnandım, Beni Dinleyin: 82

  İman Ettikten Sonra Adamın Başına Neler Geldi?. 83

  Ona "Cennete Gir, Denildi": 83

  Keşke Halkım Bilseydi! 84

  Kasabalıların Yokedilmesi: 84

  Yazıklar Olsun İnsanlara! 86

  VIII- ASHABI UHDÛD ÖYKÜSÜ.. 86

  Kuranda Ashabı Uhdûd Öyküsü. 86

  Âyetlere Kısa Bir Bakış: 86

  Surede Yemin: 87

  Tagutların Bazı Nitelikleri: 87

  Surede Şahitler: 88

  Kafirlere Göre Müminlerin Suçu: 88

  Kafirlerin Müminlere Kızmaları: 88

  Kızmanın Anlamı ve Sonuçlan: 89

  Sonra Tevbe De Etmediler: 90

  Dünyada Yakma İle Cehennemde Yakma Bir Midir?. 90

  En Büyük Kurtuluş, Müminlerindir: 91

  Hadiste Ashabı Uhdûd Öyküsü: 92

  Hendeklerde Yakma Bir Değil, Çok Kez Olmuştur: 93

  Müslim Hadisinden Alınacak Dersler: 93

  Yol Budur: 100

  İşte Seyyid Kutub'un Sözleri:

 6. imam
  Üye
  kuran öyküleri kitabı indir oku

  http://ul.to/b5dh67jk

+ Yorum Gönder