+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hz. Davud (a.s)'un çalgı çalarak dua ettigi söylenir? Açıklar mısınız? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz. Davud (a.s)'un çalgı çalarak dua ettigi söylenir? Açıklar mısınız?


 2. ehli-sunnet
  Feseyekfikehumullah

  Yanıt: Hz. Davud (a.s)'un çalgı çalarak dua ettigi söylenir? Açıklar mısınız?


  Reklam  Cevap: Değerli Kardeşimiz;  Hz. Peygamber bir gün Ebu Musa'l-Eş'ari'yi Kur'an okurken dinlemiş ve ona; "Gerçekten sana Davud peygamberin mizmarlarından (Mizmar, aslında kaval ve ney gibi, üflenen ve ses çıkaran bir musiki aletidir. Bu hadiste "mizmar" güzel ses, ses nağmesi, ses ahengi demektir. ) biri verilmiştir" buyurmuştur.(Buhari, Fedail u'l-Kur'an 31; Müslim, Salâtu'l-Müsafirin 34; Tirmizi, Menakıb 55)
  Hz. Dâvud (a.s)'in sesi çok güzeldi. Güzel kaside ve ilahi­ler okurdu. Güzel sesi, (insanlar arasında) örnek olarak anlatı­lır oldu. Bundan dolayı (güzel sesli kimselere): "Davud'un mizmar (kaval)larından bir mizmar verildi." denilir.
  Hz. Dâvud (a.s ), o tatlı güzel sesiyle Allah'ı tesbih ve hamd eder, içerisinde Yüce Allah'ın sözü olan Zebur'u okuyup dağlar ve kuşlarda onunla birlikte (Allah'ı) tesbih ederlerdi.Yüce Allah bu konuda şöyle buyurmuştur:
  "Doğrusu Biz, sabah akşam Dâvud'la birlikte tesbih eden dağları ve toplu halde huşları, onun emri altına vermiştik." (Sâd 38/18-19)
  Yine Yüce Allah konuyla ilgili olarak şöyle buyurmakta­dır:
  "And olsun ki Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. 'ey dağlar ve kuşlar! Onunla birlikte teşbih edin dedik..." (Sebe': 34/10)
  Hz. Dâvud (a.s,) Zebur'u; acıklı ve süratli bir şekilde okumasına rağmen (okuduğu cümlelerin anlamlarını) düşünüp taşınır, bir terennüm ve nağmeli bir sesle okurdu. Okurken huşuyu da ihmal etmezdi.


  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet


+ Yorum Gönder