+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Eşine arkadan yanaşmanın tövbesi varmıdır neler yapılmalıdır Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Eşine arkadan yanaşmanın tövbesi varmıdır neler yapılmalıdır

  Sual: eşine arkadan yanaşan bi erkek nasıl tövbe etmelidir neler yapmalıdır tövbe etse bi daha yapmamak kaydıyla günahı af olur mu? ? 2. NuN
  Üye

  Cevap: eşine arkadan yanaşmanın tövbesi varmıdır neler yapılmalıdır


  Reklam  Cevap: TEVBE ETMELİ VE SADAKA VERMELİDİR

  Huzeyme b. Sabit'ten:
  Rasulullah (sav) erkeğin karısıyla dübüründen temasta bulunmasını yasakladı.” *
  İbni Abbas'tan: Rasulullah (sav) şöyle dedi:
  "Allah Teâla bir kadınla ya da bir ekekle dübüründen temasta bulunan kimseye (kıyamet günü) rahmet nazarıyla bakmaz.” *
  Amr b. Şuayb babasından onun da dedesinden rivayet ettiğine göre Rasulullah (sav) şöyle demiştir:
  "Karısına dübüründen temasta bulunan kimse küçük livata yapmış olur.” *
  Ali b. Talk'dan Rasulullah (sav) şöyle dedi:
  "Kadınlara dübüründen temasta bulunmayın. Şüphesiz ki Allah hakkı söylemekten (açıklamaktan) utanmaz." *
  Bu hadisi ayrıca Ahmed İbni Hanbel, Ebu Muaviye'den rivayet etmekte ve şöyle demektedir: Bize Abdürrezzak anlattı, Ma'mer Süheyl b. Ebu Salih'ten, el-Haris'ten, Muhlid'den o da Ebu Hüreyre'den nakletti:
  "Şüphesiz ki Allah, karısına dübüründen temas kuran kimseye (kıyamet günü rahmet) nazarıyla bakmaz.” *
  Yine Ahmed'den: Bize Affan, Vüheyb, Sehl Haris b. Muhalled'den onun da Ebu Hüreyre'den rivayet ettiği bir hadiste Rasulullah (sav) şöyle dedi:
  "Şüphesiz ki Allah, karısı ile dübüründen cima yapan adama (kıyamet günü) bakmaz." *
  Bu hadislerin tümü kadınlara dübüründen temas etmenin haram olduğu hususunda delildirler. Dolayısıyla erkeğin karısına dübüründen temas kurması haramdır.


 3. Misafir
  tevbe edip sadaka verilmelidir. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayıcı ve çok esirgeyicidir.

+ Yorum Gönder
kadını arkadan kullanmak,  arkadan yapmanın günahı,  livata tövbesi,  kadını arkadan kullanmanın günahı,  esine arkadan yaklasmak,  livatanın tövbesi,  arkadan yapmanin tovbesi