+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden As bin Vail Allah ondan razı Olmasın Hadis Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  As bin Vail Allah ondan razı Olmasın Hadis

  Sual: Abdullah ibni Ömer (ra) babasının (Ömer ibnül Hattab'ın ra) müslüman oluşunu ve Mekke müşrikleri onu dövmeye çalışınca olanları anlatıyor ve ekliyor:

  Medine'ye hicret ettikten sonra bir gün babama:

  - Babacığım, müslüman olduğun gün seni linç etmek isteyenleri uzaklaştıran o adam kimdi? Allah O'ndan razı olsun dedim. Bana:

  - Oğulcuğum, o adam Vail Oğlu As idi. ama Allah ondan razı olmasın!"diye cevap verdi. [3]

  [3] îbn-ül Esir, El Kamil , c. 2, s. 86-88; Ibn-i Kesir, El-Bidaye , c. 3, s. 120-123 ? 2. Muhammed
  الله اكبر

  Yanıt: As bin Vail Allah ondan razı Olmasın Hadis


  Reklam  Cevap: Hadis için ALLAH razı olsun

 3. VanLi*
  Devamlı Üye
  As bin Vail tanımayanlar için kısa yazı ekleyeyim.Cehennemle müjdelenenlerdendir.


  Âs bin Vâil:
  Âs bin Vâil, Kureyş kabilesi'nin Sehm kolunun reisi olup meşhur sahabî Amr bin Âs -radiyallahu anh-ın babasıdır. Güçsüz ve kimsesizlere yaptığı zulümlerle tanınmıştır.
  Malını satmak için Mekke'ye gelenlerden satın aldığı malın bedelini ödemezdi. Onun bu gibi haksızlıkları İslâm'ın gelişinden sonra da müslümanlara karşı devam etmiştir.
  Habbab bin Eret -radiyallahu anh- kendi eliyle yaptığı kılıçlardan birkaçını ona satmış, parasını alamamıştı. Borcunu ödemek için Resulullah Aleyhisselâm'a dil uzatmasını şart koşmuş, o da: "Senin ölüp tekrar dirildiğini görmedikçe bu işi yapmam." diye cevap verince Âs: "O halde ödeşmemiz ahirete kalsın. O gün benim malım ve evlâdım olacak, o zaman öderim." diyerek alay etmişti.
  Bunun üzerine Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime'lerinde şöyle buyurdu:
  "Resul'üm! Âyetlerimizi inkâr eden ve: 'Bana elbette mal ve evlât verilecektir.' diyen adamı gördün mü? O gaybı mı biliyor, yoksa Rahman'ın katından bir söz mü almıştır? Kesinlikle hayır!
  Biz onun söylediğini yazacağız ve azabını uzattıkça uzatacağız. Onun dediğine biz vâris oluruz ve o bize tek başına yapayalnız gelir."
  (Meryem: 77-80)
  Kur'an-ı kerim'de "Ebter" diye vasıflandırılan da odur.
  Müşrikler Resulullah Aleyhisselâm'ın Kalb-i Nebevî'lerini rencide edecek sözler söylemekten çekinmezlerdi.
  Oğlu Kasım vefat ettiğinde Âs bin Vâil: "Bırakın şu nesli kesilmişi! Artık ölümünden sonra adını anan bulunmayacak." demişti. Bunun üzerine hakkında Kevser sûre-i şerif'i nâzil olmuştur.
  Allah-u Teâlâ kıyamete kadar anılmak üzere şöyle buyurdu:
  "Resul'üm! Gerçekten biz sana tükenmeyen pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabb'in için namaz kıl, kurban kes!
  Doğrusu adı sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan dil uzatan kimsedir."
  (Kevser: 1-3)
  O iğrenç sözleri söyleyenlerin, karşı çıkarak yolunu kestiklerini zannedenlerin gerçekten de zürriyetleri kesilmiş, defterleri dürülmüştür.
  Dine karşı direniş ve tepkilerini ömür boyu sürdüren Âs, merkebi ile Tâif'e giderken ayağının ayasına diken battı. Dikeni bulamadılar. Bacağı devenin boynu gibi şişti, yerinden kıpırdayamaz hâle geldi. Hicretten birkaç ay önce iniltiler içinde kıvrana kıvrana ve bağıra bağıra ölüp gitti.


 4. kerze
  Devamlı Üye
  As bin vail mekkeli azılı bir müşrikmiş.

+ Yorum Gönder