+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İslam Dininin Temizliğe Verdiği önem Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İslam Dininin Temizliğe Verdiği önem


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Yanıt: Islam Dininin Temizliğe Verdiği önem


  Reklam  Cevap: İslâm'da Temizliğin Önemi

  İslâmiyet, temizliğe büyük önem vermiş, onu bir kısım ibâdetlerin vazgeçilmez şartı, mukaddimesi ve anahtarı yapmıştır.
  Bir hadîs-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyurur:
  "Namazın anahtarı tahâret, yani temizlik, başlangıcı tekbir, tamamlayıcısı da selâm'dır."
  Temizlik bâzı ibâdetlerin ön şartı olduğu gibi, sıhhat ve âfiyetin vazgeçilmez unsurudur. Ayrıca rızkın artmasına da sebebdir. Hadîs-i şerîfte:
  "Temizliğe devam et ki, rızkına genişlik verilsin..." buyurulmuştur.
  Temizliği, sadece beden temizliğine hasretmek yanlış olur. Beden temizliği kadar, hattâ ondan da önce kalb temizliği, niyet dürüstlüğü, ahlâk güzelliği gereklidir. Nitekim niyeti temiz olmayanın ibâdeti hâlis olmaz, dolayısiyle, Allah katında kabûl görmez.
  Bu sebeble Müslümanda kalb temizliği ile beden temizliği birleşmeli, her ikisinin de temiz tutulması halinde kâmil bir Müslüman olunacağı bilinmelidir.
  Beden ve kalb temizliği, İslâm'ın temeli ve en mühim bir esasıdır. Nitekim Resûlüllah Efendimiz:
  "İslâm, temizlik temeli üzerine binâ edildi" hadîs-i şerîfleriyle bu iki hususa işaret buyurmuştur.
  "Allah temizdir, temizleri sever" îkazı da, İslâm'ın temizlik esasını hatırlatan diğer bir hadîs-i şerîftir.
  İslâm'ın temizliğe ne derece ehemmiyet verdiğini gösteren bâzı hadîs ve âyet meâlleri:
  "İslâm temizdir. O halde siz de temizleniniz. Çünkü Cennete ancak temiz olanlar girecektir." (Hadîs-i şerîf meâli).
  "Temizlik îmanın yarısıdır." (Hadîs-i şerîf meâli).
  "Temizlik îman(ın kemâlinden ve nurun)dandır." (Hadîs-i şerîf meâli).
  "Şübhe yok ki, Allah, tevbe edenleri de, (maddî - mânevî kirlerden) temizlenenleri de sever..." (el-Bakara, 222).
  "(Bu abdest ve teyemmüm emriyle) Allah sizin için güçlük dilemez, fakat sizi tertemiz etmek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister. Tâ ki şükredesiniz." (el-Mâide, 6).
  "Allah, üzerinize gökten yağmur indiriyor; onunla sizi pisliklerden temizlesin, diye..." (el-Enfâl, 11).
  Mehmet Dikmen

+ Yorum Gönder
islamın temizliğe verdiği önem,  dinimizin temizliğe verdiği önem,  islam dininin temizliğe verdiği önem,  islam dinin temizliğe verdiği önem,  islamın temizliğe verdiği önem nedir,  islam dininin temizliğe verdiği önemi araştırınız,  islam dininin temizliğe verdiği önem nedir