+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hz. Hüseyin'in Ailesi, Hanımları ve Çocukları Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz. Hüseyin'in Ailesi, Hanımları ve Çocukları

  Sual: Hz. Hüseyin'in Ailesi, Hanımları ve Çocukları Kimlerdir ? Hz. Hüseyinin Ailesi hakkında bilgiler paylaşabilir misiniz ? ? 2. arifselim
  Yönetici

  Yorum: Hz. Hüseyin'in Ailesi, Hanımları ve Çocukları


  Reklam  Cevap: Ehli beyti sevmek peygamberi sevmenin bir nişanıdır. Hiç şüphesiz ehli beyt dendiğinde ve peygamber aleyhisselamın soyu dendiğinde ilk akla gelen Hz. Hüseyin'dir. Hz. Peygamber aleyhisselamın çok sevdiği torunlarından birisi olan Hz. Hüseyin'in ailesi, evlilikleri ve evlatları hakkında ki bilgiler Hz. Hasan hakkında bildirilen bilgilerden çok daha sağlam bilgilerdir. Bu konuda kısaca şu bilgiler verilebilir:

  - İbnü’l-Esir’in beyanına göre, Hz. Hüseyin, Ebü Murre b. Urve Sakafi’nin kızı Leyla ile evlenmişti. Bu hanımından Ali Ekber adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Ancak Ali Ekber, Hz. Hüseyin ile birlikte Kerbela’da şehit olmuşlar. Kaynak: İbnü’l-Esir (M.1160-1234), El-Kamil, c.4, sa.92, B.Y. ve Taberi (M.839-923), Tarih-i Taberi, c.3, sa.243, E.O.Y.

  - Hz. Hüseyin, kelbli İmrü’l-Kays’ın kızı Rebab ile evlenmişti. Bu hanımından Abdullah adında oğlu dünyaya gelmişti. Ancak Abdullah, Hz. Hüseyin ile birlikte Kerbela’da şehit olmuşlar. Kaynak: İbnü’l-Esir (M.1160-1234), El-Kamil, c.4, sa.92, B.Y.

  - Taberi’nin beyanına göre, Hz. Hüseyin’in Ali Asgar (Zeynü’l-Abidin) diye bilinen oğlu o sırada çadırda hasta yatağında bulunduğundan öldürülmemiştir. Kaynak: Taberi (M.839-923), Tarih-i Taberi, c.3, sa.243, E.O.Y.

  - Hz. Hüseyin’in, Um Veled olan bir cariyeden Amr adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Ancak o sırada Amr küçük görüldüğünden öldürülmemiştir. Kaynak: İbnü’l-Esir (M.1160-1234), El-Kamil, c.4, sa.93, B.Y.

  - İbnü’l-Esir’in beyanına göre, Hz. Hüseyin’in Fatıma, Sukeyne (Sakine) ve Zeyneb adında üç kızı dünyaya gelmişti. Kaynak: İbnü’l-Esir (M.1160-1234), El-Kamil, c.4, sa.86-87, B.Y. Tarih boyunca, İslam mezhebleri ve şiilik, sa.380-381, E.Y.

  - Yükarıda mevcut en eski eserlerin tetkinde de anlaşıldığı üzere, Hz. Hüseyin’in şehit olduğu gün iki erkek çocuğu ve üç tane de kız çocuğu hayatta idi. Hz. Hüseyin’in nesli, Amr ve Ali Asgar (Zeynü’l-Abidin) adlı oğullarından devam etmiştir.

+ Yorum Gönder
Hz Hüseyinin cocukları,  hz hüseyinin çocuğu var mı ,  hz hüseyinin kaç çocuğu var,  hz hüseyinin çocuklari,  hz hüseyin çocukları,  hz hüseyinin oğulları,  hz hüseyinin kaç çocuğu vardır