+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Müslümanın çok fazla inceleyip düşünmesinin zararına olacağı hakkında bir hadis var mıydı? Her türlü ihtimali hesaplama Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Müslümanın çok fazla inceleyip düşünmesinin zararına olacağı hakkında bir hadis var mıydı? Her türlü ihtimali hesaplama


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Müslümanın çok fazla inceleyip düşünmesinin zararına olacağı hakkında bir hadis var mıydı? He


  Reklam  Cevap: “Müslüman’ın çok fazla inceleyip düşünmesinin zararına olacağı” hakkında bir hadise rastlayamadık.
  Ancak, “Sözde ve işte ince eleyip sık dokuyan, haddi aşan kimseler helâk oldular.” (Rasûlullah bu sözü üç defa tekrarladı.) (bk. Müslim, İlim 7; Ebû Dâvud, Sünnet 5); “Dinde aşırılıktan sakının. Çünkü sizden öncekiler, dinde aşırı gittiklerinden ötürü helâk oldular.” (Dârimî, Siyer 45; Ahmed bin Hanbel, 4/127, 5/318, 330) anlamında hadisler vardır.

  Hadisler, sözlerinde ve işlerinde haddi aşan, ileri giden ve taşkınlık yapan kimselerin bu dünyada sıkıntıdan kurtulamayacaklarını, âhirette de cezayı hak edeceklerini göstermektedir.

  İlk hadiste kullanılan "mütenattiûn" tabirinin anlamı oldukça kapsamlıdır:

  - Ağzına ve aklına gelen her şeyi önünü ardını, ilerisini gerisini düşünmeden ve sorumluluk hissetmeden konuşan insanlar, dillerinin cezasını hem dünyada hem de âhirette çekeceklerdir.

  - Kendilerini ilgilendirmeyen konulara girenler, akıllarının ermediği meselelere dalanlar, bilmedikleri konularda söz söyleyenler başkaları karşısında gülünç duruma düşerler.

  - İnsanlara karşı büyüklük taslamak için ağızlarını doldurarak konuşan, lügat paralamaya kalkan, dinleyenlerin anlayamayacağı sözler veya anlaşılmayan yabancı kelime ve terimlerle konuşanlar, güzel konuşuyor dedirtmek için çalışanlar da bu hadisin kapsamına girerler.

  - Tabiî konuşma şeklini ve seyrini değiştirerek, boğazını ve gırtlağını zorlamak suretiyle sesine başka şekiller ve tonlar vermeye çalışanlar ve bütün bunları insanlara karşı gösteri maksadıyla yapanlar da hoş görülmez, kınanırlar.

  - Sadece sözde ve konuşmada değil, her türlü hareket ve davranışta haddi aşmak ve taşkınlık yapmak dinimizde hoş karşılanmamıştır. İslâm, her işte itidali korumayı, ifrat ve tefritten sakınmayı tavsiye eder ve insana dengeli bir hayat sürmenin yollarını, prensiplerini öğretir.

+ Yorum Gönder