Konusunu Oylayın.: Cehenneme giren Müslümanların, cezasını çektikten sonra cennete gireceği bir ayette açıkça belirtilmiş midir?

5 üzerinden 4.78 | Toplam : 27 kişi
Cehenneme giren Müslümanların, cezasını çektikten sonra cennete gireceği bir ayette açıkça belirtilmiş midir?
 1. 30.Aralık.2010, 17:13
  1
  Misafir

  Cehenneme giren Müslümanların, cezasını çektikten sonra cennete gireceği bir ayette açıkça belirtilmiş midir?


  Cehenneme giren Müslümanların, cezasını çektikten sonra cennete gireceği bir ayette açıkça belirtilmiş midir? Mumsema Cehenneme giren Müslümanların, cezasını çektikten sonra cennete gireceği bir ayette açıkça belirtilmiş midir?


 2. 30.Aralık.2010, 17:13
  1
  zetOriert - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  zetOriert
  Misafir  Cehenneme giren Müslümanların, cezasını çektikten sonra cennete gireceği bir ayette açıkça belirtilmiş midir?

 3. 01.Ocak.2011, 10:24
  2
  imamhatipli42
  Özel Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 23.Ocak.2007
  Üye No: 7
  Mesaj Sayısı: 3,555
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 51

  Yanıt: Cehenneme giren Müslümanların, cezasını çektikten sonra cennete gireceği bir ayette açıkça belirtilmiş midir?
  Cehennemden sadece, günahkâr müminler, cezalarını çektikten sonra çıkıp Cennette girecek ve orada sonsuz kalacaklardır kardesim.


  "Allah dilediğini affeder, dilediğini azaba uğratır” (Bakara, 284, Al-i İmran, 129, Maide, 18,40) mealindeki ayetlerde müminler söz konusudur. Çünkü kâfirlerin affı diye bir şey olmaz. O halde, ayetin işaretinden şunu anlıyoruz: “Allah, günahkâr müminlerden, dilediğini affeder, dilediğini azaba uğratır, daha sonra cennete alır.”
  Aşağıdaki hadis-i şerif bu manayı desteklemektedir.

  Hz. Peygamber(.a.s.m) şöyle buyurmuştur: “Cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehenneme girdikten (ve ancak cenab-ı Hakk’ın bildiği bir müddet geçtikten)sonra Allah: ‘Bir hardal tanesi kadar imanı olanları cehennemden çıkarın’ buyuracak ve çıkarılacaklardır…” (Buharî, İman, 15; Müslim, İman, 147-149).

  Zerre miskal imanı bulunan bir kimsenin netice itibariyle cehennemden çıkıp cennete gireceğine dair ehl-i sünnet alimlerinin görüşleri arasında bir ihtilaf yoktur.


  Mümin olarak ölenlerin ebedi Cehennemde kalacağını bildiren bir ayet yoktur. Ebedi cehennemde kalacaklarla ilgili ayetler ise Kafirler hakkındadır.  Günahkar müminlerin cehennemde bir süre kaldıktan sonra çıkacaklarına dair ayet var mıdır?


  Hud Suresi, Ayet 105 -108:

  105. 0 gün geldiğinde Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan kimi bedbahttır, kimi mutlu.

  106. Bedbaht olanlar ateştedirler, orada onlar her nefeste acıdan inleyip feryat ederler.

  107. Rabbinin dilediği hariç onlar, gökler ve yer durdukça o ateşte ebedî kalacaklardır. Rabbin gerçekten istediğini yapar.

  108. Mutlu olanlara gelince, onlar da cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç, gökler ve yer durdukça onlar da orada bir lütuf olarak ebedî kalacaklardır.

  İlgili Ayetlerin Açıklaması:

  Bu âyetler, 103. âyetin "O gün bütün insanların bir araya toplandığı gündür" mealindeki bölümünü açıklayıcı mahiyette olup mahşerde toplanacak olan insanların dünyadaki iman ve amellerine göre oradaki durumlarının ne olacağını, varıp kalacakları yerleri haber vererek o günün dehşetini tasvir etmektedir. Âyetlerin, putperest kavimlerin kıssalarının ardından gelmiş olması dikkate alındığında 105. âyetin putların Allah katında kendileri için şefaatçi olacağına inanan kimselere hitap ettiği anlaşılırsa da âyette genel olarak şefaatçilere güvenip de günahtan sakınmayan kimselerin uyarıldığını söylemek daha uygun olur. Zira o yüce mahkemede Allah'ın izni olmadan ne peygamber, ne evliya, ne melek ne de başka bir güç şefaat edip söz söyleyebilir. (Tâhâ, 20/109; Nebe' 78/38) İnsanlar, dünyadaki iman ve amellerine göre âhirette bedbahtlar ve mutlular olmak üzere iki gruba ayrılacaklardır. 106. âyette dünyada inkarcılıkta ısrar eden bedbahtların âhirette cehennem ateşiyle cezalandırılacakları, 108. âyette ise mutluların yani müminlerin cennet nimetleriyle ödüllendirilecekleri ifade edilmiştir.

  107. âyette geçen ve "gökler ve yer durdukça" şeklinde çevirileri ifadeyi müfessirler iki şekilde yorumlamışlardır:

  a) Bu cümle Arap dilinde mecazi anlamda sonsuzluğu ifade etmek için kullanılır. Buna göre âyet bedbahtların cehennemde ebedî olarak kalacaklarını göstermektedir.

  b) "Âhiretteki gökler ve yer durdukça" demektir. Âhiret sonsuz olduğuna göre bedbahtlar da cehennemde sonsuz olarak kalacaklardır. (Ahiretteki gökler ve yer için bk. İbrahim 14/48)

  "Rabbinin dilediği hariç" istisnası ile ilgili olarak da müfessirler farklı yorumlarda bulunmuşlardır.

  a) "Allah dilediği takdirde bu ebedîliği bir süre sonra sona erdirecek" demektir. Bu durum cehennemin de sonlu olacağını hatıra getirmektedir.

  b) Allah dilediği kimseleri orada ebedî kalmaktan kurtaracaktır. Bu da bazı müşrik ve inkarcıların cehennemde ebedî kalmaktan kurtulacağı ihtimalini hatıra getirmektedir. (krş. En'âm, 6/128) Şüphesiz ki Allah istediğini yapma gücüne sahiptir; O'nun için hiçbir engel söz konusu değildir; ancak müşrik ve inkarcıları affetmeyeceğini, bunların ebedî olarak cehennemde kalacağını açıkça bildirmiştir. (Nisa, 4/14,116)

  c) Başka bir yoruma göre ise bedbahtlar, günahkâr müminler ve inkarcılar olmak üzere ikiye ayrılır. Bu istisna müşrik ve inkarcıları değil günahkâr müminleri ifade eder. Bunlar belli bir süre cehennemde kaldıktan sonra yüce Allah bunları oradan çıkartıp cennete yerleştirecek, inkarcı bedbahtlar ise ebedî olarak cehennemde kalacaklardır. Bu yorum daha tutarlı görünmektedir. Çünkü müminlerin ebedî olarak cennette, inkarcıların ise ebedî olarak cehennemde kalacaklarını açıkça İfade eden âyetler vardır. (bk, Mâide 5/119; Cin 72/23; bu istisna ile ilgili diğer görüşler için bk. Şevkânî, II, 500)

  Mutlu olanlara gelince bunlar da sonsuz olarak cennette yaşayacaklardır, "Rabbinin dilediği hariç" istisnası bunlar hakkında da mevcuttur; ancak âyetin son cümlesi cennet nimetlerinin kesintisiz olduğunu ve cennete girenlerin oradan çıkarılmayacağını göstermektedir. Bu takdirde istisnanın anlamı nedir?

  İbn Âşûr'a göre bu istisna iki anlamda yorumlanabilir:

  1. Tövbe etmeden âhirete giden müminler bir süre cehennemde kaldıktan sonra Allah merhameti gereği onları bir sebep ve hikmetle affeder ve cennete koyar. Bunlara "cennetteki cehennemlikler" denilir.

  2. Bu istisnadan maksat Allah'ın lütuf ve rahmetinin bir tecellisi olan nimetlerin "ödenmesi gereken şeyler" şeklinde anlaşılmasını önlemektir.

  Bazı müfessirlerse bu istisnayı, "Allah onlara başka bir mükâfat bahşetmeyi istemedikçe" şeklinde yorumlamışlardır. "Allah insanın önünde yeni bir sahne, daha yüksek bir evre açmadıkça (cennette sonsuz olarak kalacaklardır)" şeklinde yorumlayanlar da vardır. (Esed, 447)

  (bk. Diyanet Tefsiri, Kur’an Yolu :III/191-192.)


 4. 01.Ocak.2011, 10:24
  2
  Özel Üye  Cehennemden sadece, günahkâr müminler, cezalarını çektikten sonra çıkıp Cennette girecek ve orada sonsuz kalacaklardır kardesim.


  "Allah dilediğini affeder, dilediğini azaba uğratır” (Bakara, 284, Al-i İmran, 129, Maide, 18,40) mealindeki ayetlerde müminler söz konusudur. Çünkü kâfirlerin affı diye bir şey olmaz. O halde, ayetin işaretinden şunu anlıyoruz: “Allah, günahkâr müminlerden, dilediğini affeder, dilediğini azaba uğratır, daha sonra cennete alır.”
  Aşağıdaki hadis-i şerif bu manayı desteklemektedir.

  Hz. Peygamber(.a.s.m) şöyle buyurmuştur: “Cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehenneme girdikten (ve ancak cenab-ı Hakk’ın bildiği bir müddet geçtikten)sonra Allah: ‘Bir hardal tanesi kadar imanı olanları cehennemden çıkarın’ buyuracak ve çıkarılacaklardır…” (Buharî, İman, 15; Müslim, İman, 147-149).

  Zerre miskal imanı bulunan bir kimsenin netice itibariyle cehennemden çıkıp cennete gireceğine dair ehl-i sünnet alimlerinin görüşleri arasında bir ihtilaf yoktur.


  Mümin olarak ölenlerin ebedi Cehennemde kalacağını bildiren bir ayet yoktur. Ebedi cehennemde kalacaklarla ilgili ayetler ise Kafirler hakkındadır.  Günahkar müminlerin cehennemde bir süre kaldıktan sonra çıkacaklarına dair ayet var mıdır?


  Hud Suresi, Ayet 105 -108:

  105. 0 gün geldiğinde Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan kimi bedbahttır, kimi mutlu.

  106. Bedbaht olanlar ateştedirler, orada onlar her nefeste acıdan inleyip feryat ederler.

  107. Rabbinin dilediği hariç onlar, gökler ve yer durdukça o ateşte ebedî kalacaklardır. Rabbin gerçekten istediğini yapar.

  108. Mutlu olanlara gelince, onlar da cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç, gökler ve yer durdukça onlar da orada bir lütuf olarak ebedî kalacaklardır.

  İlgili Ayetlerin Açıklaması:

  Bu âyetler, 103. âyetin "O gün bütün insanların bir araya toplandığı gündür" mealindeki bölümünü açıklayıcı mahiyette olup mahşerde toplanacak olan insanların dünyadaki iman ve amellerine göre oradaki durumlarının ne olacağını, varıp kalacakları yerleri haber vererek o günün dehşetini tasvir etmektedir. Âyetlerin, putperest kavimlerin kıssalarının ardından gelmiş olması dikkate alındığında 105. âyetin putların Allah katında kendileri için şefaatçi olacağına inanan kimselere hitap ettiği anlaşılırsa da âyette genel olarak şefaatçilere güvenip de günahtan sakınmayan kimselerin uyarıldığını söylemek daha uygun olur. Zira o yüce mahkemede Allah'ın izni olmadan ne peygamber, ne evliya, ne melek ne de başka bir güç şefaat edip söz söyleyebilir. (Tâhâ, 20/109; Nebe' 78/38) İnsanlar, dünyadaki iman ve amellerine göre âhirette bedbahtlar ve mutlular olmak üzere iki gruba ayrılacaklardır. 106. âyette dünyada inkarcılıkta ısrar eden bedbahtların âhirette cehennem ateşiyle cezalandırılacakları, 108. âyette ise mutluların yani müminlerin cennet nimetleriyle ödüllendirilecekleri ifade edilmiştir.

  107. âyette geçen ve "gökler ve yer durdukça" şeklinde çevirileri ifadeyi müfessirler iki şekilde yorumlamışlardır:

  a) Bu cümle Arap dilinde mecazi anlamda sonsuzluğu ifade etmek için kullanılır. Buna göre âyet bedbahtların cehennemde ebedî olarak kalacaklarını göstermektedir.

  b) "Âhiretteki gökler ve yer durdukça" demektir. Âhiret sonsuz olduğuna göre bedbahtlar da cehennemde sonsuz olarak kalacaklardır. (Ahiretteki gökler ve yer için bk. İbrahim 14/48)

  "Rabbinin dilediği hariç" istisnası ile ilgili olarak da müfessirler farklı yorumlarda bulunmuşlardır.

  a) "Allah dilediği takdirde bu ebedîliği bir süre sonra sona erdirecek" demektir. Bu durum cehennemin de sonlu olacağını hatıra getirmektedir.

  b) Allah dilediği kimseleri orada ebedî kalmaktan kurtaracaktır. Bu da bazı müşrik ve inkarcıların cehennemde ebedî kalmaktan kurtulacağı ihtimalini hatıra getirmektedir. (krş. En'âm, 6/128) Şüphesiz ki Allah istediğini yapma gücüne sahiptir; O'nun için hiçbir engel söz konusu değildir; ancak müşrik ve inkarcıları affetmeyeceğini, bunların ebedî olarak cehennemde kalacağını açıkça bildirmiştir. (Nisa, 4/14,116)

  c) Başka bir yoruma göre ise bedbahtlar, günahkâr müminler ve inkarcılar olmak üzere ikiye ayrılır. Bu istisna müşrik ve inkarcıları değil günahkâr müminleri ifade eder. Bunlar belli bir süre cehennemde kaldıktan sonra yüce Allah bunları oradan çıkartıp cennete yerleştirecek, inkarcı bedbahtlar ise ebedî olarak cehennemde kalacaklardır. Bu yorum daha tutarlı görünmektedir. Çünkü müminlerin ebedî olarak cennette, inkarcıların ise ebedî olarak cehennemde kalacaklarını açıkça İfade eden âyetler vardır. (bk, Mâide 5/119; Cin 72/23; bu istisna ile ilgili diğer görüşler için bk. Şevkânî, II, 500)

  Mutlu olanlara gelince bunlar da sonsuz olarak cennette yaşayacaklardır, "Rabbinin dilediği hariç" istisnası bunlar hakkında da mevcuttur; ancak âyetin son cümlesi cennet nimetlerinin kesintisiz olduğunu ve cennete girenlerin oradan çıkarılmayacağını göstermektedir. Bu takdirde istisnanın anlamı nedir?

  İbn Âşûr'a göre bu istisna iki anlamda yorumlanabilir:

  1. Tövbe etmeden âhirete giden müminler bir süre cehennemde kaldıktan sonra Allah merhameti gereği onları bir sebep ve hikmetle affeder ve cennete koyar. Bunlara "cennetteki cehennemlikler" denilir.

  2. Bu istisnadan maksat Allah'ın lütuf ve rahmetinin bir tecellisi olan nimetlerin "ödenmesi gereken şeyler" şeklinde anlaşılmasını önlemektir.

  Bazı müfessirlerse bu istisnayı, "Allah onlara başka bir mükâfat bahşetmeyi istemedikçe" şeklinde yorumlamışlardır. "Allah insanın önünde yeni bir sahne, daha yüksek bir evre açmadıkça (cennette sonsuz olarak kalacaklardır)" şeklinde yorumlayanlar da vardır. (Esed, 447)

  (bk. Diyanet Tefsiri, Kur’an Yolu :III/191-192.)

 5. 27.Haziran.2013, 13:39
  3
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,996
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Cehenneme giren Müslümanların, cezasını çektikten sonra cennete gireceği bir ayette açıkça be

  Mümin günahı ne olursa olsun, cezası çektikten veya Allah onu affettikten sonra sonunda cennete girer.


 6. 27.Haziran.2013, 13:39
  3
  Moderatör
  Mümin günahı ne olursa olsun, cezası çektikten veya Allah onu affettikten sonra sonunda cennete girer.

 7. 24.Temmuz.2013, 21:37
  4
  Misafir

  Cevap: Cehenneme giren Müslümanların, cezasını çektikten sonra cennete gireceği bir ayette açıkça be

  24.ayet sizin gibi kendilerini eninde sonunda cennete gideceklerini düşünenler için indirilmiş olmalı. Bu ayetten anlaşılan bir insan ya cennetliktir ya cehennemlik, kısa bir süre cehennemde kalıp cennete gideceklerini düşünenlerin yanıldıklarını bildiriyor Allah


  Âl-i İmrân SURESİ
  ...
  23. Kendilerine Kitap’tan bir pay verilenleri görmüyor musun ki, aralarında hüküm vermesi için Allah’ın Kitabına çağrılıyorlar da sonra içlerinden bir kısmı yüz çevirerek dönüp gidiyor.

  24. Bunun sebebi, onların, “Bize, ateş sadece sayılı günlerde dokunacaktır.” demeleridir. Uydurageldikleri şeyler dinleri konusunda kendilerini aldatmıştır.

  25. Bakalım, kendilerini o geleceğinde hiç şüphe olmayan gün için bir araya topladığımız ve hiç kimseye haksızlık edilmeden herkese kazandığı tamamen ödendiği vakit, hâlleri nice olacaktır.

  26. De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.”
  ...


 8. 24.Temmuz.2013, 21:37
  4
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  24.ayet sizin gibi kendilerini eninde sonunda cennete gideceklerini düşünenler için indirilmiş olmalı. Bu ayetten anlaşılan bir insan ya cennetliktir ya cehennemlik, kısa bir süre cehennemde kalıp cennete gideceklerini düşünenlerin yanıldıklarını bildiriyor Allah


  Âl-i İmrân SURESİ
  ...
  23. Kendilerine Kitap’tan bir pay verilenleri görmüyor musun ki, aralarında hüküm vermesi için Allah’ın Kitabına çağrılıyorlar da sonra içlerinden bir kısmı yüz çevirerek dönüp gidiyor.

  24. Bunun sebebi, onların, “Bize, ateş sadece sayılı günlerde dokunacaktır.” demeleridir. Uydurageldikleri şeyler dinleri konusunda kendilerini aldatmıştır.

  25. Bakalım, kendilerini o geleceğinde hiç şüphe olmayan gün için bir araya topladığımız ve hiç kimseye haksızlık edilmeden herkese kazandığı tamamen ödendiği vakit, hâlleri nice olacaktır.

  26. De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.”
  ...

 9. 02.Eylül.2014, 16:36
  5
  Misafir

  Cevap: Cehenneme giren Müslümanların, cezasını çektikten sonra cennete gireceği bir ayette açıkça be

  bakara süresi 80. ayete bakar mısınız? belirli bir müddet cehennem sonrası cennete gireceğiz ne demektir!!!!!!!!! böyle bir olay sadece ve sadece Allah'ın dilemesiyledir ve mümin için olabilir (hadislerden anladığım) bu arada mümin imanın ve islamın tüm emirlerini yerine getirmiş veya getirebilmiş demektir. konu çok uzar gider. ancak büyük günah işleyenlerin hemen hemen % 99 u küfür batağına adım atmış diyebiliriz. yani müminlikten çıkmış diyebiliriz. bu anlamda günahkar, zalim, gaddar acımasız, dünya ehli, özelliklerinden bir tanesini bile barındıran küfür batağına girmiş sayılabilir. çünkü küfür batağına girmeden vicdan günah işleyemiyor. şöyleki; çirkin bir günahı işleyen biri meleklerin varlığından rahatsız olunca en ufak bir vesvese onu meleklerin var olmadığı inkarına götürebilir. veya Allah seni görüyor dendiğinde Allah'ın olmadığı şüphesini kendinde canlandırır ona sarılır ve bu şekilde günah işler.. v.s v.s v.s yani müminlikle alakası olmayan ve sözde iman etmiş görünen aslında iman etmemiş olabilir herkes adam gibi oturup imanını sorgulasın.. kime iman ettiğini anlar.. paraya mı, pula mı, dünyaya mı, şan mı, şöhrete mi, ünvana mı, dünya malına mı, geçim derdi v.s, kadına mı v.s .


 10. 02.Eylül.2014, 16:36
  5
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  bakara süresi 80. ayete bakar mısınız? belirli bir müddet cehennem sonrası cennete gireceğiz ne demektir!!!!!!!!! böyle bir olay sadece ve sadece Allah'ın dilemesiyledir ve mümin için olabilir (hadislerden anladığım) bu arada mümin imanın ve islamın tüm emirlerini yerine getirmiş veya getirebilmiş demektir. konu çok uzar gider. ancak büyük günah işleyenlerin hemen hemen % 99 u küfür batağına adım atmış diyebiliriz. yani müminlikten çıkmış diyebiliriz. bu anlamda günahkar, zalim, gaddar acımasız, dünya ehli, özelliklerinden bir tanesini bile barındıran küfür batağına girmiş sayılabilir. çünkü küfür batağına girmeden vicdan günah işleyemiyor. şöyleki; çirkin bir günahı işleyen biri meleklerin varlığından rahatsız olunca en ufak bir vesvese onu meleklerin var olmadığı inkarına götürebilir. veya Allah seni görüyor dendiğinde Allah'ın olmadığı şüphesini kendinde canlandırır ona sarılır ve bu şekilde günah işler.. v.s v.s v.s yani müminlikle alakası olmayan ve sözde iman etmiş görünen aslında iman etmemiş olabilir herkes adam gibi oturup imanını sorgulasın.. kime iman ettiğini anlar.. paraya mı, pula mı, dünyaya mı, şan mı, şöhrete mi, ünvana mı, dünya malına mı, geçim derdi v.s, kadına mı v.s .

 11. 02.Eylül.2014, 16:57
  6
  Misafir

  Cevap: Cehenneme giren Müslümanların, cezasını çektikten sonra cennete gireceği bir ayette açıkça be

  Risale-i Nur: Madem küfür hadsiz hukuka bir tecavüzdür; elbette hadsiz bir cinayettir. Öyle ise hadsiz bir azaba müstehak eder. Madem bir dakika katl, on beş sene cezada (sekiz milyona yakın dakikada) hapis azabını çekmesini adalet-i beşeriye kabul edip maslahata ve hukuk-u âmmeye muvafık görür. Elbette bir küfür bin katl kadar olması cihetiyle, bir dakika küfr-ü mutlak, sekiz milyara yakın dakikalarda azap çekmesi, o kanun-u adalete muvafık geliyor. Bir sene ömrünü o küfürde geçiren, iki (2) trilyon sekiz yüz seksen (880) milyara yakın dakikada azaba müstehak ve 1 خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًاsırrına mazhar olur.
  Her ne ise... Kur’ân-ı Hakîmin Cennet ve Cehennem hakkındaki mu’cizâne izahatı ve Kur’ân’ın tefsiri ve ondan gelen Risale-i Nur’un Cennet ve Cehennemin vücutlarına dair hüccetleri, daha başka beyana ihtiyaç bırakmamışlar.
  وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَاْلأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 2
  رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اِنَّهَا سَاۤءَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَامًا


  -işin özü diyelim ki Allah'ın izzeti kibriyasına dokunacak bir laf ettiniz
  örnek; diyelim ki "bu ne biçim yağmur ya, yağmasa daha iyiyimiş, Allah yağmurla bize eziyet çektirdi." dediniz, Rabbimiz ise o yağmuru sana rızık olarak, senin yaşaman için gönderdiği halde O'nu elinin tersi ile itip bir adiliğe düştüğün zaman, eğer tevbe etmez isen (ki dinle alakası yoksa bırakın tevbe etmeyi o küfrün üstüne binler küfür daha koyarak hayatını tamamlar) o küfürde geçirdiğin her bir yıl = 7.890.410.000 yıl cehennemde kalacaksın demektir. bu örnek sadece bir tane küfür içindi, günde sayısız küfür işleyen ve hayatını bu küfür üzerine tamamlayan birinin cehennemden ne zaman çıkacağını bana rakam olarak buraya biri yazsın onun alnını karışlarım. sayfanın başından sonuna kadar sıfırları koyun yine de yıl tamamlanmaz. ben şahsen sonuca ulaşamadım. yani hayatını küfürde tamamlayan biri sonsuza dek cehennemde kalacaktır. bu katidir....


 12. 02.Eylül.2014, 16:57
  6
  misafir123 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  misafir123
  Misafir
  Risale-i Nur: Madem küfür hadsiz hukuka bir tecavüzdür; elbette hadsiz bir cinayettir. Öyle ise hadsiz bir azaba müstehak eder. Madem bir dakika katl, on beş sene cezada (sekiz milyona yakın dakikada) hapis azabını çekmesini adalet-i beşeriye kabul edip maslahata ve hukuk-u âmmeye muvafık görür. Elbette bir küfür bin katl kadar olması cihetiyle, bir dakika küfr-ü mutlak, sekiz milyara yakın dakikalarda azap çekmesi, o kanun-u adalete muvafık geliyor. Bir sene ömrünü o küfürde geçiren, iki (2) trilyon sekiz yüz seksen (880) milyara yakın dakikada azaba müstehak ve 1 خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًاsırrına mazhar olur.
  Her ne ise... Kur’ân-ı Hakîmin Cennet ve Cehennem hakkındaki mu’cizâne izahatı ve Kur’ân’ın tefsiri ve ondan gelen Risale-i Nur’un Cennet ve Cehennemin vücutlarına dair hüccetleri, daha başka beyana ihtiyaç bırakmamışlar.
  وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَاْلأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 2
  رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اِنَّهَا سَاۤءَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَامًا


  -işin özü diyelim ki Allah'ın izzeti kibriyasına dokunacak bir laf ettiniz
  örnek; diyelim ki "bu ne biçim yağmur ya, yağmasa daha iyiyimiş, Allah yağmurla bize eziyet çektirdi." dediniz, Rabbimiz ise o yağmuru sana rızık olarak, senin yaşaman için gönderdiği halde O'nu elinin tersi ile itip bir adiliğe düştüğün zaman, eğer tevbe etmez isen (ki dinle alakası yoksa bırakın tevbe etmeyi o küfrün üstüne binler küfür daha koyarak hayatını tamamlar) o küfürde geçirdiğin her bir yıl = 7.890.410.000 yıl cehennemde kalacaksın demektir. bu örnek sadece bir tane küfür içindi, günde sayısız küfür işleyen ve hayatını bu küfür üzerine tamamlayan birinin cehennemden ne zaman çıkacağını bana rakam olarak buraya biri yazsın onun alnını karışlarım. sayfanın başından sonuna kadar sıfırları koyun yine de yıl tamamlanmaz. ben şahsen sonuca ulaşamadım. yani hayatını küfürde tamamlayan biri sonsuza dek cehennemde kalacaktır. bu katidir....

 13. 08.Ekim.2015, 20:18
  7
  Misafir

  Cevap: Cehenneme giren Müslümanların, cezasını çektikten sonra cennete gireceği bir ayette açıkça be

  Kalbinde iman bulunan ve bu imanla ölen herkesin Cehennem’e girse bile sonunda Cennet’e gireceğini bildiren hadisler vardır. (Buhari, Tevhid 19, 31, 36, 37; Müslim, İman 322, 334; Muvatta, 1/212; ayrıca İbrahim Canan Beyin Kütüb-i Sitte tercümesine de bakabilirsiniz.)

  Cennete girmenin ilk şartı iman etmektir. İmanlı bir insan günahkar olursa cezasını çektikten sonra cennete gidecektir. İnsanın başına gelen her türlü sıkıntı, hastalık ve musibetler günahının azalmasına bir sebeptir.

  Ayetlerde ebedi cehennemde kalacağı belirtilenler kafirlerdir. Ancak salih amel eksiği olanların da bunların cezasını çekeceği malumdur.

  Bakara suresindeki 82. ayette, iman edenler ve salih amel işleyenler hariç diyerek, cehennemde ebedi kalacak olanların iman etmeyenler olduğu açıkça belirtilir.

  "Hayır, durum hiç de öyle değil. Günah işleyip de günahın kendisini her taraftan kuşatıp kapladığı kimseler var ya, işte onlar cehennemliktir. Hem de orada ebedî kalacaklardır. İman edip makbul ve güzel işler yapanlar ise, İşte onlar da cennetliktir. Hem de orada ebedî kalacaklardır." (Bakara Suresi, 81- 82)

  Yunus Suresindeki de aynı istikamettedir.

  Kötülük işleyenler ise, yaptıkları kötülük kadar ceza görürler. Kendilerini bir zillettir kaplayacak... Onları Allah’ın bu cezasından koruyup kurtaracak bir kimse yoktur. Yüzleri sanki kapkaranlık gece parçalarıyla kaplanmıştır. İşte onlar cehennemliktir. Hem de orada ebedî kalacaklardır. Gün gelir, onların hepsini bir araya toplayıp sonra Allah’a şirk koşanlara: “Siz de, taptığınız şerikleriniz de yerlerinize!” deriz. Artık onları putlarından tamamen ayırmışızdır. Şerikleri: “Siz dünyada bize tapmıyordunuz. Bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu, sizin bize taptığınızdan hiç mi hiç haberimiz yoktu” derler. (Yunus Suresi,27 - 29)

  Müminun Suresindeki Ayetin devamında bulunan açıklamalar bunların, Allah’ın ayetlerini inkar eden ve müslümanlarla alay edenler olduğu belirtilmektedir. Cehennemde ebedi kalacak olanların kafirler olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor.

  Bu nedenle Ehl-i Sünnet anlayışında her hangi bir tezat yoktur. İman ile ölenler cehenenme girse bile, cezasını çektikten sonra cehennemde 14. 08.Ekim.2015, 20:18
  7
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Kalbinde iman bulunan ve bu imanla ölen herkesin Cehennem’e girse bile sonunda Cennet’e gireceğini bildiren hadisler vardır. (Buhari, Tevhid 19, 31, 36, 37; Müslim, İman 322, 334; Muvatta, 1/212; ayrıca İbrahim Canan Beyin Kütüb-i Sitte tercümesine de bakabilirsiniz.)

  Cennete girmenin ilk şartı iman etmektir. İmanlı bir insan günahkar olursa cezasını çektikten sonra cennete gidecektir. İnsanın başına gelen her türlü sıkıntı, hastalık ve musibetler günahının azalmasına bir sebeptir.

  Ayetlerde ebedi cehennemde kalacağı belirtilenler kafirlerdir. Ancak salih amel eksiği olanların da bunların cezasını çekeceği malumdur.

  Bakara suresindeki 82. ayette, iman edenler ve salih amel işleyenler hariç diyerek, cehennemde ebedi kalacak olanların iman etmeyenler olduğu açıkça belirtilir.

  "Hayır, durum hiç de öyle değil. Günah işleyip de günahın kendisini her taraftan kuşatıp kapladığı kimseler var ya, işte onlar cehennemliktir. Hem de orada ebedî kalacaklardır. İman edip makbul ve güzel işler yapanlar ise, İşte onlar da cennetliktir. Hem de orada ebedî kalacaklardır." (Bakara Suresi, 81- 82)

  Yunus Suresindeki de aynı istikamettedir.

  Kötülük işleyenler ise, yaptıkları kötülük kadar ceza görürler. Kendilerini bir zillettir kaplayacak... Onları Allah’ın bu cezasından koruyup kurtaracak bir kimse yoktur. Yüzleri sanki kapkaranlık gece parçalarıyla kaplanmıştır. İşte onlar cehennemliktir. Hem de orada ebedî kalacaklardır. Gün gelir, onların hepsini bir araya toplayıp sonra Allah’a şirk koşanlara: “Siz de, taptığınız şerikleriniz de yerlerinize!” deriz. Artık onları putlarından tamamen ayırmışızdır. Şerikleri: “Siz dünyada bize tapmıyordunuz. Bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu, sizin bize taptığınızdan hiç mi hiç haberimiz yoktu” derler. (Yunus Suresi,27 - 29)

  Müminun Suresindeki Ayetin devamında bulunan açıklamalar bunların, Allah’ın ayetlerini inkar eden ve müslümanlarla alay edenler olduğu belirtilmektedir. Cehennemde ebedi kalacak olanların kafirler olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor.

  Bu nedenle Ehl-i Sünnet anlayışında her hangi bir tezat yoktur. İman ile ölenler cehenenme girse bile, cezasını çektikten sonra cehennemde


 15. 22.Aralık.2015, 18:25
  8
  Misafir

  Cevap: Cehenneme giren Müslümanların, cezasını çektikten sonra cennete gireceği bir ayette açıkça belirtilmiş midir?

  Ewet cok guzel ayetlerle aciklamissiniz vesselam


 16. 22.Aralık.2015, 18:25
  8
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Ewet cok guzel ayetlerle aciklamissiniz vesselam

 17. 22.Aralık.2015, 18:37
  9
  Misafir

  Cevap: Cehenneme giren Müslümanların, cezasını çektikten sonra cennete gireceği bir ayette açıkça belirtilmiş midir?

  Cok guzel ve net bir sekilde ayetlerle aciklamissiniz vesselam


 18. 22.Aralık.2015, 18:37
  9
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Cok guzel ve net bir sekilde ayetlerle aciklamissiniz vesselam

 19. 02.Ocak.2016, 01:43
  10
  Misafir

  Cevap: Cehenneme giren Müslümanların, cezasını çektikten sonra cennete gireceği bir ayette açıkça belirtilmiş midir?

  ALLAH büyüktür. Bunu hiç bir zaman unutmayalım


 20. 02.Ocak.2016, 01:43
  10
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  ALLAH büyüktür. Bunu hiç bir zaman unutmayalım

 21. 18.Ocak.2016, 21:54
  11
  Misafir

  Cevap: Cehenneme giren Müslümanların, cezasını çektikten sonra cennete gireceği bir ayette açıkça belirtilmiş midir?

  Peygamber efendimizin bir hadisi şerifinde şunu buyurmuştur.
  Hadislerimden birtanesi kuranı kerime ters düşüyosa o benim hadisi şerifim değildir diye hadisini yazmıştır sizler şimdi kendi manalarınızı katıp bilmediğiniz birşeyemi inanıyosunuz kuranı kerimde herşey açık ve net allahüteala bu kitabı bütün insanlığa indirdi zevkine adam öldüren bir mümin ebedi cehennemliktir kul hakkı yiyen mümin insanların hakkına tecavüz eden mümin ebedi cehennemliktir adam akşam içki içer gece zina yapar sabah çoluğunu cocuğunu döver elhamdülillah müslümanım der kendinize gelin ve allahütealanın emirlerine kuranı kerime bakın kuranı kerimde bir kadın boşandığında 3 ay beklemesi emredilirken cehennemden çıkıp cennete gidilicek ayetler şifrelimi zannediyosunuz herşey açık ve net allahütealanın emirleri açık ve net dünyadaki kanunlarla allahın kanunlarını bir tutmayın yoksa ecel yakanıza yapıştığında hüsran olursunuz...


 22. 18.Ocak.2016, 21:54
  11
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Peygamber efendimizin bir hadisi şerifinde şunu buyurmuştur.
  Hadislerimden birtanesi kuranı kerime ters düşüyosa o benim hadisi şerifim değildir diye hadisini yazmıştır sizler şimdi kendi manalarınızı katıp bilmediğiniz birşeyemi inanıyosunuz kuranı kerimde herşey açık ve net allahüteala bu kitabı bütün insanlığa indirdi zevkine adam öldüren bir mümin ebedi cehennemliktir kul hakkı yiyen mümin insanların hakkına tecavüz eden mümin ebedi cehennemliktir adam akşam içki içer gece zina yapar sabah çoluğunu cocuğunu döver elhamdülillah müslümanım der kendinize gelin ve allahütealanın emirlerine kuranı kerime bakın kuranı kerimde bir kadın boşandığında 3 ay beklemesi emredilirken cehennemden çıkıp cennete gidilicek ayetler şifrelimi zannediyosunuz herşey açık ve net allahütealanın emirleri açık ve net dünyadaki kanunlarla allahın kanunlarını bir tutmayın yoksa ecel yakanıza yapıştığında hüsran olursunuz...

 23. 19.Mayıs.2016, 02:17
  12
  Misafir

  Cevap: Cehenneme giren Müslümanların, cezasını çektikten sonra cennete gireceği bir ayette açıkça belirtilmiş midir?

  Kardesim kufre dusersin Allah biilir de gec ebedi cehennemlik diyosun mumin icin kurani ac oku bilmedigin seye kendi kafandan yorum yapma fetva vermek sna dusmez delil goster o dediklerin mumin olupta ebedi cehennemlik olduna dair


 24. 19.Mayıs.2016, 02:17
  12
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Kardesim kufre dusersin Allah biilir de gec ebedi cehennemlik diyosun mumin icin kurani ac oku bilmedigin seye kendi kafandan yorum yapma fetva vermek sna dusmez delil goster o dediklerin mumin olupta ebedi cehennemlik olduna dair
+ Yorum Gönder
Git 12 Son