+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İbn macenin rivayet ettiği hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İbn macenin rivayet ettiği hadisler


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Yanıt: ibn macenin rivayet ettiği hadisler


  Reklam  Cevap: İmam-ı ibni Mace


  Hadis âlimlerinin büyüklerinden. Kütüb-i Sitte denilen altı sahih hadîs-i şerîf kitabından Sünen-i İbn-i Mâce adlı eserin müellifi. İsmi Muhammed bin Yezid olup, künyesiEbû Abdullah’tır. 824 (H.209)te Kazvin’de doğduğu için Kazvînî adıyla bilinir. İbn-i Mâce diye meşhur oldu. 886 (H. 273)da vefât etti.
  Basra, Bağdat, Kûfe, Mekke-i mükerreme, Şam, Mısır, Horasan ve Rey gibi zamânının ilim merkezlerine giderek, hadîs-i şerîf ve onunla alâkalı ilimleri tahsil etti. Gittiği bu merkezlerde büyük hadis âlimleriyle karşılaşarak, onlardan istifâde etti. Leys, İbrâhim bin el-Münzîr, Muhammed bin Abdullah bin Numeyr ve daha başka âlimlerden hadîs-i şerîf öğrendi. Hadis ilminde yüksek dereceye ulaştı. Ebü’l-Hasan el-Kattân, Ahmed bin Ravh el-Bağdâdî, Muhammed bin Îsâ el-Ebherî gibi âlimler ondan hadîs-i şerîf rivâyet ettiler.
  Zamânındaki ve daha sonraki asırlarda yetişen hadis âlimlerince sika (güvenilir) olduğu bildirilen İbn-i Mâce, içerisinde 4000 hadîs-i şerîf bulunan Sünen-i İbn-i Mâce’yi te’lif etti. Kütüb-i Sitte’nin içerisinde altıncı olarak kabul edilen bu kıymetli eser, hadîs-i şerîf fihristlerinde ve mu’cemlerde, (MC) harfleriyle gösterilmektedir.
  Tefsir ilminde de derin âlim olan İbn-i Mâce’nin (rahmetullahi aleyh) Tefsîr-i Kur’ân adlı bir eseri ile doğduğu ve büyüdüğü yer olan Kazvin’in târihi ile ilgili kitapları oldukça kıymetlidir.

  İbn-i Mâce’nin rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bâzıları:

  Müslümanlar hakkında en hayırlı ev, içinde yetime ihsân olunan evdir.
  En kötü ev ise yetime kötülük yapılan evdir.
  Ben ve yetimin bakıcısı olan kimse Cennet’te şu iki gibiyiz.
  Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem bu sırada mübârek iki parmağını gösteriyordu.
  Sizin hayırlınız, Kur’ân-ı kerîmi öğrenen ve öğreten kimselerdir.
  Sizin hayırlınız, kadınları için hayırlı olanlarınızdır.
  alıntı..

+ Yorum Gönder