+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kaş ve yüzdeki tüyleri aldırmak günahmı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kaş ve yüzdeki tüyleri aldırmak günahmı


 2. Ecrinim
  Hüvel Baki..

  Yanıt: kaş ve yüzdeki tüyleri aldırmak günahmı


  Reklam  Cevap:
  Kıl Yoldurma


  Kadına nisbetle yüz, güzelliğin aynası ve odak noktasıdır. Yaratılışın güzelliği de onda tezahür eder. Allah her şeyi olduğu gibi yüzü de cemalinin bir tecellisi olarak ahenkli, dengeli ve mükemmel yaratmıştır. Gerek bu anlayışın esas alınması, gerekse Hz.Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edilen bazı hadisler sebebiyle, yüzdeki kılları yolmanın, kaşları inceltme (aldırma) ve kirpikleri uzatmanın şer'i hükmü İslam alimlerini bir hayli meşgul etmiştir.
  Hz.Peygamber (s.a.v.) bir hadislerinde,
  "Allah yüz tüylerini yolan ve yolduran kadına lanet etsin..." buyurmuş olup (Buhari, "Libas",84; Müslim, "Libas", 120), bu yasağın hangi nevi fiilleri kapsadığı İslam hukukuçuları arasında tartışma konusu olmuştur.
  Çoğunluğa göre kadının, kocası için ve onun izniyle yüzünde biten kılları alması, makyaj yapması, hatta kaşını düzeltmesi / inceltmesi caizdir. Hadisteki yasak, kadının dışarı çıkmak için yüz kıllarını yolması ve kaş aldırması ile ilgilidir. Malikiler de dahil bir grup alim ise, bunu yaratılışı değiştirmekte olarak değerlendirdiğinden her ne suretle olursa olsun caiz görmemekte veya mekruh görmektedir. Hadiste yasaklanan kıl koparmayı, yüzde sonradan biten ve yüzü çirkinleştiren yüz kıllarını koparma değil de, kaşları inceltmek veya yukarı kaldırmak için kaş kıllarını yolma olarak anlamak daha doğru görünmektedir.  Kaynak:
  1) İlmihal, İslam ve Toplum, TDV, İslami Araştırmalar Merkezi


+ Yorum Gönder
yüzdeki kılları almak günah mı,  yüz aldırmak günah mı,  yüzdeki kılları aldırmak günah mı,  kadinlar yuz kilini almasi caizmi,  yuz tuylerimi.aldırdım,  yuz almak gunahmi,  yüzdeki tüyleri almak haram mı