+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Arapçada Nahiv Dersi Kavram ve anlamları nelerdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Arapçada Nahiv Dersi Kavram ve anlamları nelerdir?


 2. Galus
  Devamlı Üye

  Yanıt: Arapçada Nahiv Dersi Kavram ve anlamları nelerdir?


  Reklam  Cevap: Emsilede geçen kavramlar
  Birinci derste gördüğümüz kelimelerin manaları ve kullanım yerleri:

  Bu derste yapmamız gereken,birinci derste geçen kelimelerin manalarını anlamaya çalışmak ve uygulamaktır.Mesela;Fiili mazinin kullanım gayesini aşağıdan öğrendikten sonra birinci derse dönüp tekrar kelimeye ve manasına bakarak aklınıza yerleşmesini kolaylaştırabilirsiniz.


  Emsile- i muhtelifedekiler:


  Fiili Mazi Harfleriyle birlikte geçmiş zamanda vuku bulmuş bir işe delalet eder.

  Fiili muzari:Harfleriyle şimdiki hal veya gelecek zamana delalet eden fiil.

  Masdar ğayrı mîmî:Bir zamana delalet etmeksizin bir işe delalet eden kelimedir.

  İsmi fail:Fiilin kendisiyle kaim olduğu zata delalet için kullanılan kelime.

  İsmi meful:İş kendisi üzerine vaki olan zata delalet için kullanılan kelime.


  Fiili muzari cehdi mutlak:Geçmiş zamanda bir fiilinyapılmadığına delaet eder.

  Fiili muzari cehdi müstağrak:Konuşan kişinin konuşma anına kadar devam etmesi ile geçmiş zamanda bir fiilin yapılmadığına delalet eden fiildir.(Cehdi müstağrakın cehdi mutlaktan bir başka farkı ise kendisinde ümit,beklenti manası olmasıdır.henüz yardım etmedi,edebilirgibi.)


  Nefy-i, Hâl:Şimdiki zanamda bir fiilin nefyedildiğine(olumsuzluğuna)delalet eden fiildir.

  Nefy-i İstikbal:Gelecek zamanda bir fiilin nefyedildiğine delalet eden fiildir.

  Te'kid-i Nefy-i İstikbal:Gelecek zamanda bir fiilin tekidle nefyedildiğine delalet eden fiildir.

  Emri Ğaib:Ğaib olan,yani 3. tekil şahısdan bir fiilin yapılması kendisiyle istenen siğadır.

  Nehy-i Ğaib: Ğaib olandan bir fiilin terki kendisiyle istenen siğadır.

  Emri hazır:Hazır olan,yani muhatap konumunda olan kimseden bir fiilin yapılması kendisiyle istenen siğadır.

  Nehy-i hazır:Hazır olandan bir fiilin kendisyle terki talep olunan siğadır.

  İsm-i zaman:Fiilin kendisinde meydana gelen zamanı ifade için kullanılan isimdir.

  İsmi mekan: Fiilin kendisinde meydana gelen mekanı ifade için kullanılan isimdir.

  Masdar mîmî: Mimli masdar demektir.Masdar ğayrı mîmî gibidir.Tek farkı evvelinde mim olmasıdır.

  İsmi Alet:Kendi vasıtası ile işlenen aleti ifade için kullanılır.

  Masdar bina-i Merra:Yapılan işin sayısına delalet için kullanılan kelimedir.

  Masdar bina-i Nev'i:Yapılan işin keyfiyetine delalet eden kullanılır.

  İsmi Tasğir:Küçültülmüş şey üzerine delalet etmesi için kendisine "yâ" harfi ilave edilen isimdir.

  İsmi mensub:Bir şeyin nisbet edildiğine delalet etmesi için kelimenin sonuna öncesi meksur(esreli),şeddeli bir "yâ" harfi eklenen isimdir.

  Mübalağa ismi fail:Fiilin kendisiyle mübalağa ile kâim olduğunu ifade eden isimdir.

  İsm-i Tafdil:Başkası üzerine ziyadeliği ifade ettiği halde,fiil kendisiyle kâim olan zata delalet için kullanılan isimdir.

  Taaccub Fiilleri:Taaccub(hayretlik)üzerine delalet eden fiillerdir.


  Diğer kelimeler:

  Ötre diye bildiğimiz harekeye "zamme" ,kendisinde zamme bulunan harfe ise "mazmum" denir.
  Esreye ise "kesre" ismi verilir.Kesreli harf ise "meksur" olarak adlandırılır.Üstün;"fetha".Üstünlü harf ise
  "meftuh" dur.

  Mütekellim:Konuşan kişi.(Ben)
  Muhatap sen)2.tekil şahıs
  Ğaib o)3.tekil şahıs
  ALINTI

+ Yorum Gönder