+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Halid Bin Velid’in eşcinselleri bir yerde grup halinde toplayıp yaktırdığı doğru mudur? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Halid Bin Velid’in eşcinselleri bir yerde grup halinde toplayıp yaktırdığı doğru mudur?

  Sual: Halid Bin Velid’in eşcinselleri bir yerde grup halinde toplayıp yaktırdığı doğru mudur? ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Yanıt: Halid Bin Velid’in eşcinselleri bir yerde grup halinde toplayıp yaktırdığı doğru mudur?


  Reklam  Cevap: Hadis-i şerifte “Lut Kavminin işlerini yapanları gördüğünüzde, faili de mefulü da öldürün.” buyurulmuştur. (Hadisi, İmam Ahmed b. Hanbel, Sünen ashabı, Darekutnî, Hakim, Beyhakî İbn Abbas’tan rivayet etmiştir.)

  Öldürme işinin şekli ise farklı uygulamalara sahne olduğuna dair değişik rivayetler vardır.

  İmam Şafiî, İbn Ebî Şeybe, İbn Ebî’d-dünya ve Beyhakî’nin Yazid b. Kays’tan yaptıkları rivayete göre, Hz. Ali (ra), bir Lutîyi recm etmiştir.

  İbn Ebî’d-dünya, İbnu’l-Müzir, İbn Büşran ve Beyhakî’nin Muhammed b. El-Mükender’den, İbn Kudame’nin ise Safvan b. Süleym’den naklettiklerine göre, (bir grup eşcinsel değil, sadece) bir kişinin kadın gibi kendini kullandırdığını duyan Halid b. Velid, konuyu Hz. Ebu Bekir’e bildirmiş, Ebu Bekir de Sahabelerden bazı insanları toplayıp onlarla istişare etmiş, heyette bulunan Hz. Ali, “Bu işi tarihte yalnız bildiğiniz bir kavimden başka (Lut kavmini kast ediyor) yapan yoktur. Onların akıbetini de biliyorsunuz. Bu sebeple, bu adamı yakmanızı öneriyorum.” demiş ve Hz. Ebu Bekir de Halid b. Velid’e onun yakılması için emir göndermiş ve emir yerine getirilmiştir. (bk. İbn Kudame, eş-Şerhu’l-Kebir, 10/176) Şevkânî, bu hadisin mursel olduğunu söyleyerek zayıf olduğuna işaret etmiştir.(bk. Neylu’l-Evtar, 7/129).

  Kaynaklardan anlaşıldığına göre, bu yakma işi öldürüldükten sonra gerçekleşmiştir.(a.g.e, a.g.y).

  Tarihte olduğu rivayet edilen yakma olayını hiçbir mezhep alimi benimsememiştir. Bu konuda değişik hadis rivayetlerine dayanan alimlerden bazılarına göre, eşcinsel olan kimse livata yaptığı zaman, zina suçunun cezası ile bekâr veya evli farkı gözetilerek, cezalandırılır. Bazılarına göre, evli veya bekâr olması fark etmez, her hal-u-kârda recmedilir. İmam Azam’a göre ve İmama Şafii’nin bir kavline göre, eşcinselin yaptığı suçtan dolayı, zina cezası değil, tazir cezası (hâkimin uygun göreceği, kınama, azarlama, kırkın altında değnek vurma gibi bir caydırıcı bir ceza) gerekir(Tuhfetu’l-ahvezî, 4/94-şamile)


  SİE

 3. yaso-123
  Devamlı Üye
  Allah bütün günahları affeder peki ama o kişiyi öldürerek tövbe etmesine mani olmuş olmuyorlar mı ? yani belkide yaptığının yanlış olduğunu anlayıp tövbe edebilirdi ... ne yalan söyleyim bende pek benimseyemedim umarım yanlış düşünmüyorumdur ...

 4. hbevci
  Devamlı Üye
  ALLAH c.c. razı olsun bılgıler ıcın desert.rose kardes.

+ Yorum Gönder
halid bin velid sözleri,  halit bin velit