+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Sakalı jiletle kesmek haram mı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Sakalı jiletle kesmek haram mı?

  Sual: sakalı jiletle kesmek haram mı ?
  traş makinasıyla tras olmak jıletle kesmek gibimidir? ? 2. Galus
  Devamlı Üye

  Yanıt: sakalı jiletle kesmek haram mı?


  Reklam  Cevap: FETVÂLAR

  Soru: Tüylerinin tıraş edilmemesi farz olan alt çeneden maksat nedir? Ve acaba yüzün iki yanı da bunun içine girer mi?
  Cevap: Ölçü, örfen sakal bırakmış olmaktır.

  Soru: Uzunluk ve kısalık bakımından sakalın sınırı nedir?
  Cevap: Bunun belli bir sınırı yoktur; bunda ölçü, örfen sakal denilmesidir ve bir el tutumundan fazla olması ise mekruhtur.

  Soru: Bazıları sadece çenelerinde tüy bırakarak sakallarını tıraş etmekteler, bunun hükmü nedir?
  Cevap: Sakalın bir bölümünü tıraş etmek, sakalın tamamını tıraş etmek hükmündedir.

  Soru: Acaba sakalı tıraş etmek fısk sayılır mı?
  Cevap: Farz ihtiyat gereği sakalı kesmek haramdır ve farz ihtiyat gereği sakalı kesmeye fıskın sonuç ve hükümleri yüklenir.

  Soru: Bıyığı tıraş etmenin hükmü nedir? Ve acaba bıyığı aşırı miktarda uzatmak câiz midir?
  Cevap: Bıyığı tıraş etmenin, bıyık bırakmanın ve uzatmanın özü itibariyle bir sakıncası yoktur. Ancak bıyığı, yemek yerken ve su içerken yemeğe ve suya deyecek miktarda uzatmak mekruhtur.

  Soru: Bir sanatçının, mesleği gereği sakalını jiletle veya sakal tıraş makinesiyle kesmesinin hükmü nedir?
  Cevap: Eğer “tıraş edildi” söylenecek nitelikte olursa farz ihtiyat gereği haramdır. Fakat eğer sanat işi İslam toplumunun ihtiyaç duyduğu zaruri işlerden sayılırsa sakalı zaruret miktarınca tıraş etmenin sakıncası yoktur.

  Soru: Şirketlerden birinin halkla ilişkiler sorumlusu olmam itibariyle misafirlerimizin sakallarını tıraş etmede kullanmaları için tıraş malzemeleri satın alıp onlara sunmamız gerekiyor; bu konuda benim vazifem nedir?
  Cevap: Farz ihtiyat gereği tıraş malzemeleri satın alarak başkalarına vermek zaruret durumu dışında câiz değildir.

  Soru: Sakal bırakmak insanın aşağılanmasına sebep olursa, sakalı tıraş etmenin hükmü nedir?
  Cevap: Sakal bırakmak dinine önem veren Müslüman bir kişinin aşağılanması sebebi olamaz ve farz ihtiyat gereği sakalını tıraş etmesi câiz değildir. Ancak sakal bırakmak insanı zarar ve sıkıntıya sokarsa kesmenin sakıncası yoktur.

  Soru: Eğer sakal bırakmak insanın meşru amaçlarına ulaşmasına engel olursa, sakalı tıraş etmek câiz olur mu?
  Cevap: Mükellefin kayda değer zarar ve meşakkat durumları dışında Allah Teala’nın emrini uygulaması farzdır.

  Soru: Aslında sakal tıraşında kullanılan fakat bazen başka yerlerde de kullanılan tıraş kreminin üretimi ve alım-satımı câiz midir?
  Cevap: Mezkur kremin sakal tıraşından başka helal menfaatleri de varsa, onu bu amaçla üretmenin ve satmanın sakıncası yoktur.

  Soru: Acaba sakalı tıraş etmenin haram oluşundan maksat, tüylerin yüzden tam olarak çıktıktan sonra tıraş edilmesi midir, yoksa yüzde çıkan az miktardaki tüyü tıraş etmeyi de kapsar mı?
  Cevap: Genel olarak, yüzdeki tüyleri sakal tıraşı denilecek miktarda tıraş etmek ihtiyat gereği haramdır. Ancak sakalı tıraş denilmeyecek miktarda yüzdeki tüyleri kesmenin sakıncası yoktur.

  Soru: Acaba berberin sakal tıraşı karşılığında aldığı ücret haram mıdır? Eğer haramsa, bu para helâl mala karışırsa humus vermek istediğinde iki defa mı humus vermesi gerekir?
  Cevap: Sakal tıraş etmek karşısında ücret almak farz ihtiyat gereği haramdır. Harama karışmış helâl mala gelince, eğer haram malın miktarını bilir ve sahibini tanırsa onu sahibine geri vermesi veya onun rızasını alması farzdır. Ama eğer belli kişilerden birisi olarak bile sahibini tanımazsa, bu durumda onu sahibinin hayrına fakirlere sadaka vermelidir ve eğer sahibini tanır da miktarını bilmezse, uygun bir yolla onun rızasını elde etmesi farzdır. Eğer ne miktarını bilir ve ne de sahibini tanırsa, bu durumda malının haramdan temizlenmesi için humusunu vermelidir. Humusu verdikten sonra geriye kalan mal eğer yıllık giderinden fazlaysa, bu durumda kazancının humusu olarak onun da humusunu vermelidir.

  Soru: Bazen bazı kuaförler tıraş makinelerini tamir etmem için bana müracaat ediyorlar; sakalı tıraş etmenin şer’an haram olduğu dikkate alındığında, onların makinelerini tamir etmem câiz midir?
  Cevap: Mezkur aletin sakal tıraşından başka yerlerde de kullanılabileceğinden, sakal tıraşında kullanılması amacıyla olmazsa onu tamir etmek ve karşılığında ücret almak sakıncasızdır.

  Soru: Acaba yanak yumrusundaki kılları iple veya cımbızla almak haram mıdır?
  Cevap: Yanak yuvarlağı sakaldan sayılmadığı için oradaki kılları hatta tıraş ederek de almanın sakıncası yoktur.

  HADİSLERDEN ÖRNEKLER


  1- Birçok şia ve Sünni kaynaklarda Hz. Emir-ül Mu’min (a.s), İbn-i Abbas, Abdullah b. Abdullah ve Ebu Emame vasıtasıyla Hz. Resulullah’tan (s.a.a) şöyle nakledilmiştir: “Bıyıklarınızı kısaltın, ama sakallarınızı bırakın.”[1]

  2- Şeyh Saduk “El-Fakih” kitabında Resulullah’tan (s.a.a) şöyle nakletmektedir: “Mecisiler (Ateşperestler) sakallarını kesip bıyıklarını uzatıyorlar; ama biz (Müslümanlar) bıyığı kısaltıp sakalımızı bırakıyoruz.”[2]

  3- Kaziruni “El-Munteka” kitabında bir hikayenin arasında şöyle nakletmektedir: “İran padişahı tarafından iki kişi Allah Resulü’nün (s.a.a) yanına geldiklerinde kesilmiş sakallara ve uzatılmış ve burulmuş bıyıklara sahiplerdi. Allah Resulü (s.a.a) onlara hitaben şöyle buyurdu: “Yazıklar olsun size, kim sizi böyle yapmaya emretmiştir?” Cevapta şöyle dediler: “Bize bunu Rabbımız olan “Kisra” emretmiştir.” Allah Resulü şöyle devam etti: “Ama benim Rabbım bana bıyığımı kısaltmayı ve sakalımı uzatmayı emretmiştir.”[3]

  4- “Eş’asiyyât” kitabında İmam Cafer-i Sadık (a.s) vasıtasıyla babalarından, bilahare Emir-ül Mu’minin (a.s) kanalıyla Resulullah’tan (a.s) şöyle nakledilmiştir: “Sakal kesmek musle yapmak gibidir. Musle yapan kimse Allah’ın rahmetinden uzak olsun.”[4]

  5- Usul-ül Kafi kitabında Hz. Emir-ül Mu’minin’den (a.s) nakledilen bir hadisin bir bölümünde şöyle geçmektedir: “Cünd-i Beni Mervan, geçmiş ümmetlerden sakallarını kesen ve bıyıklarını uzatıp buran topluluklardı. Onların bu davranışı (bilahare) bazı hayvanların şekline dönüşüp mesh edilmelerine sebep oldu.”[5]

  6- Mecme-ül Beyan tefsirinde İmam Cafer-i Sadık’tan (a.s) şöyle nakledilmiştir: “Bıyığı kısaltıp sakalı bırakmak, Hz. İbrahim’in (a.s) sünnetlerindendir. Allah Teala Kur’an-ı Mecid’de onun sünnetlerine uymamızı emretmiştir.”[6]

  8- Ali b. Cafer kardeşi İmam Musa Kazım’a (a.s) “Sakal kesmek caiz midir?” diye sorunca, İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Yüzün yukarı kısımlarını (yanakları) kesmenin sakıncası yoktur. Ama ön ve aşağı kısımları tıraş etmek caiz değildir.”[7]

  8- “Serâir” kitabında Ahmeb b. Ebi Nasr’da şöyle nakledilmiştir: “İmam Rıza’ya (a.s) “İnsanın sakalını kesmesi caiz midir?” diye sordum; İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Yüzün üst kısımlarını (yanakları) kesmenin sakıncası yoktur. Ama yüzün ön ve aşağı kısımlarını kesmek caiz değildir.”[8]

  9- Merhum Şey Behai’nin “İtikadât Risalesi”nde şöyle yazmaktadır: “Sakal tıraş etmenin, kumar ve sair günahlar gibi haram olduğu, Şia ulemasının kesin fetvalarındandır.”[9]

  10- Müteşerrî ve mütedeyyin insanların hepsi, sakal tıraş etmeği münker ve kötü işlerden saymış ve saymakta ve bundan kaçınmaktadırlar. Onların bu tavrı sakal kesmenin haramlığını ortaya koymaktadır.“[10] 3. hbevci
  Devamlı Üye
  mum' hocanın bu konuda paylasımıdır.
  Sakal bırakmanın ve kesmenin hükmü nedir?

  Sakal, Resûl-i Ekrem Efendimizin ehemmiyetli sünnetlerinden biridir. Hiçbir âlim farz olduğunu ileri sürmediği için, terkinde de farzın terki gibi bir hüküm verilmemiştir. Sakal sünnetinde Şafiî ile Hanefî arasında farklı görüş vardır. Şafiî ye göre sakal sünnettir. Kesimi ise sadece tenzihen mekruhtur.

  Hanefi de ve diğer iki mezhepte ise hüküm farklıdır. Sakalı bıraktıktan sonra kesmek, tahrimen mekruhtur.

  Ahmed Şahin 4. Ferhat1991
  Emekli
  Selamun Aleyküm Benimde Bir sorum olcak kardeşlerim bende şuan sakalı uzatıyorum ama tüy şeklinde sık sayılır ama tüy şeklinde sakalımın daha çok uzamasını ve gür çıkmasını istiyorum daha çok uzaması içinde sertleşmesi lazım sakalımı hiç kesmeden ilerleyen zamanlarda hiç kesmeden sertleşme ve gürleşme meydana gelirmi? (ALLAH (C.C) RAZI OLSUN)

 5. yaso-123
  Devamlı Üye
  AleykümSelam...
  Eğer sakalın köseyse yani bazı yerlede tüy çıkıyor ama kıla dönüşmemişse ona jilet vursanda köselikten kurtulmaz ama köse değil yeni çıkıyor ise zamanla setleşir yani illaki kesmek gerekmez ..ama kesmek(jilet) daha sert çıkarıyor tabiki ...

 6. Ferhat1991
  Emekli
  Cevap İçin ALLAH (C.C) razı olsun kardeşim

 7. Muhammed
  الله اكبر
  SAKAL KESME HAKKINDA MEZHEP
  SAHİPLERİNİN FETVALARI

  Dört mezhep sahibi imamlar ve diğer büyük zatlar sakalı kesmenin haram ve kesenin de fâsık olduğu görüşündedirler. «E1-Menhelü’l-azbü’l-Mevrûd, fi şerh-i Sünen-i Ebî Dâvûd» sahibi Şeyh Mahmûd el-Hattâb der ki:
  «Bundan dolayı sakalı kesmek, Müslümanların müctehid imamları olan Ebû Hanîfe, Mâlik, Şâfiî, Ahmed ve diğer zatlar indinde haram kabul edilmiştir».
  Yine der ki: «Haram hakkında hadîslerin iktizasına göre sarîh olarak hüküm çıkarmayı kasdeden fukahanın sözleri, onların gereğince amel edilmesi içindir. Çünkü mükellefe bilhassa ehl-i ilme vâcip olan, Resûlullah (s a v) ın lisanı üzere vârid olan hükümlerle amelden çıkmamasıdır». Yine der ki: «Bu zamanda ilimle meşgul olanların çoğu sakallarını kestiler, bıyıklarını uzatıp çoğalttılar; içlerinden bazıları kâfirlere benzeyip bıyıklarının uçlarını aldılar, burunlarının alt kısmını çoğalttılar (uzattılar); böylece cahillerin çoğu da onlara aldanıp kandılar».
  İbn-i Hazm «Muhallâ» da şöyle der: Bıyıkları kesmek (kırkmak) ve sakalı uzatmak (bırakrnak) farzdır. Buna delil olarak da İbn-i. Ömer (r.a.) ın merfûan rivayet ettiği şu hadîsi getirmiştir:

  خا لفوا المشركين ووفروا اللحى واحفواا لشوارب.

  «Müşriklere muhalefet ediniz; bıyıkları (nızı) gayet kısaltınız ve sakalları (nızı) uzatın (bırakın) ız».
  «El-İbdâ’ fi madârril-ibtida» sahibi de şu delilleri serdeder: Dört mezhep sahipleri sakalı gür ve sık bırakın vücubu ve onu kesmenin haramlığı hususunda ittifak etmişlerdir.
  Birincisi: Hanefî mezhebi “Ed-Dürrü’l-Muhtar” da şu görüşlere yer verir: Bir Müslümana sakalını kesmesi haramdır. «Nihâye» de açıklanmıştır ki: “Kabza (kubza-bir tutam) dan fazla olanı kesmek vaciptir. Fakat bir kabza, (tutam) dan aşağı alınmasını, kesilmesini -bazı mağriblilerin (Faslı vs.) ve kadınımsı (hareketli -yaşayışlı) erkeklerin yaptığı gibi- hiçbir kimse mübah görmemiştir. Saka1ı tamamen almak Hindli Yahûdilerin ve eâcim (gayr-i müslim) Mecûsîlerin işidir».
  «Daha yukarı (fazla) sını almak vaciptir, Resûlullah (s.a.v.) den böyle nakledilmiştir ve şöyle demiştir: «O (s.a.v.) sakalını eninden boyundan alırdı» (1). Bunu İmam Tirmizî «Câmi» inde rivayet etmiştir. Bunun benzeri Hanefî kitaplarının ekserisinde de mevcuttur».
  Bir kabza (kubza - tutam) dan fazlasına ait hüküm önceden geçti. Hiçbir kimse onu mübah görmemiştir, kavli ise icma’ca sarîh durumdadır. Bu iyi biline.
  İkincisi: Mâlikî mezhebinin ileri gelenlerince: Sakalı kesmek haram olduğu gibi, şayet müsle (çirkinleştirme) meydana geliyorsa, kesmek (kırkmak da haramdır. Amma az uzun olduğu zaman, kesmek (kirkmak) la müsle (çirkinleştirme -çirkinlik) meydana gelmez. Bu, birincinin hılafınadır, onun gibi değildir. Yahut mekruhtur. Ebu’l-Hasen’in «Şerhü’r-risâle» de ve onun Adeviye ait «Hâşiye» sinde böyle ifade edilir. (rh. Aleyhimâ).
  Üçüncüsü: “Şerhu’l-Ubâb” da Şâfiî mezhebinin ileri gelenlerinin görüşleri şudur: (Fâide): «Şeyhân (İmam Râfiî ve Nevevî) demişlerdir ki: Sakalı kesmek mekruhtur. Buna İbnü’rrif’a itiraz edip Şâfiî «Ümm» de haramlığına delil getirmiştir, der. Ezraîde der ki: Doğru olan, sebepsiz yere hepsinin kesilmesinin haramlığıdir.» İbn-i Kasım el-İbâdi’nin zikredilen esere olan hâşiyesinde de bunun benzeri görüş mevcuttur.
  Dördüncüsü: Hanbelî mezhebinin ileri gelenleri, sakalı kesmenin haramlığına delil getirmişlerdir. Bunlardan bazıları; mu’temed olan, sakalı kesmenin haram olduğudur, demişlerdir. “İnsaf” müellifi gibi bazıları da hılâf zikretmeksizin sakalı kesmenin baramlığını izhar etmişlerdir. Nitekim «Şerhu’l-Münteha», «Şerhu Manzûmeti’l-âdâb» ve daha başkalarına bakıldığında bu husus görülür».


 8. imam
  Üye
  Erkeklerin yanaklarındaki ve kulakların dışındaki kılları alabilir mi?

  Erkeklerin yanaklarındaki kılları traş etmesi veya kesmesi caizdir. Ancak yolması doğru değildir. Kulak arkasında çıkan tüylerin yakılmasında bir mahzur yoktur.

  Erkelerin elmacık kemiklerindeki kılları yolması doğru değilse de, traş etmesinin bir sakıncası yoktur.

+ Yorum Gönder
jiletle traş olmak haram mı,  sakal kesmek haram mı,  sakalı jiletle kesmek haram mı,  jilet kullanmak haram mı,  sakalı jiletle kesmenin hükmü,  jilet haram mı,  jiletle traş olmak