+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Dini nikahın kıyımı tek şekilde (şahitsiz) olur mu? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Dini nikahın kıyımı tek şekilde (şahitsiz) olur mu?

  Sual: geçenlerder bir yerde duydum dini nikah şahitlik olmadan da olabilirmiş bir dua yazılıp bir su içine atılıyormuş o yazı silinince kişi o suyu içince o kişi ile nikahlı oluyormuş böyle bir şey sö konusu olabilir mi şimdiden teşekküröederimmmmm ? 2. mumsema
  aydınlatmaya devam...

  Yanıt: Dini nikahın kıyımı tek şekilde (şahitsiz) olur mu?


  Reklam  Cevap:
  geçenlerder bir yerde duydum dini nikah şahitlik olmadan da olabilirmiş bir dua yazılıp bir su içine atılıyormuş o yazı silinince kişi o suyu içince o kişi ile nikahlı oluyormuş böyle bir şey sö konusu olabilir mi şimdiden teşekküröederimmmmm
  Daha ne saçmalıklar işiteceği ya Rabb!
  Nikah şahidleri şarttır ve 2 adil şahit olmarı gerekir.

  NİKAHIN ŞARTLARI 4: İki Şahidin Bulunması

  Evlenme akdinde her ne kadar diğer akidlerde olduğu gibi rıza, icab ve kabul şart ise de İslâm bu akdi azamet perdesi altına alarak akd'e dinî bir tabiat vermiştir. Onu kulluk boyasıyla boyamış, insan için sevap ve itaat kapısı yapmıştır. Nikâh akdinin çok önemli neticeleri olduğu için iki şahit bulunması şart kılınmıştır. Çünkü nikâh akdi sayesinde muaşeret helâl olmakta, mehir, nafaka, neseb ve miras hakkı doğmaktadır.
  İşte bütün bunların eşler tarafından yerine getirilmemesi ve inkar edilmesi ihtimal dahilinde olduğundan, İslâm bu hususta ihtiyatlı davra­narak en az iki şahidin bu akd'e şahitlik etmelerini şart kılmıştır.
  Şahitlerde bulunan sıfatlar onları güvenilir kişiler kılar. Nikâh akdinin gerekleri yerine getirilmediğinde veya inkâr edildiğinde şahitler devreye girerek şahitlikte bulunurlar.
  Nikâh akdinde iki şahidin bulunmasının vacib olduğunun delili, Hz. Peygamber'in şu sözüdür:
  Nikâh ancak bir veli ve iki adil şahitle olur. Böyle olmayan nikah bâtıldır.

  Şahitlerde Bulunması Gereken Şartlar:

  Şahitlerde bulunması gereken şartlar şunlardır:
  1. Müslüman olmak. -
  Nikâh akdinde müslüman olmayan kişinin şahitliği sahih olmaz. Çünkü nikâh akdinin dinî bir veçhesi vardır. Müslüman olmayan kişi müslümanlar aleyhine şahitlik yapamaz. Ayrıca şehadet, veliliktir; kâfir ise müsl umana veli olamaz.
  Mü'min erkeklerle, mü'min kadınlar birbirlerinin velisidirler. (Tevbe/71)
  Allah elbette kâfirler için mü'minlerin aleyhine bir yol kılmayacaktır. (Nisa/141) .
  2. Erkek olmak.
  Nikâh akdinde kadınların şahitliği sahih olmaz. Nikâh akdinde bir er­kek ve iki kadının şahitliği de sahih olmaz.
  Zührî şöyle demiştir: 'Sünnet, kadınların şahitliğinin hadler (cezalar), nikâh ve talakta caiz olmadığı üzere sabit olmuştur'.
  Zührî tâbiindedir, tabiinden gelen söz de onu merfû hadîs seviye­sine yükseltir.
  3. Âkil ve baliğ olmak.
  Deli ve çocuk nikâh akdinde şahitlik yapamazlar.
  4. Adil olmak.
  Şahitlerin zahirde de olsa adil olmaları gerekir. Açıktan fısk işleyen kişinin şahitliği sahih olmaz.
  5. Sağır olmamak.
  Sağırın veya uyuyanın şahitliği caiz olmaz. Çünkü sağır olan veya uyuyan kişi, şahitlikten beklenen faydaları sağlamaz. Çünkü nikâh ak­dinde şahitlik, sözü duymakla yapılabilir.
  6. Kör olmamak.
  Görmeyen kişi nikâh akdinde şahitlik yapamaz. Çünkü burada gör­mek şarttır.

 3. imam
  Üye
  Nikahta Veli ve önemi

  Veli, isteyip istemediğine bakmaksızın, bir başkasını bağlayıcı karar alma ve uygulama yetkisini elinde bulunduran kişidir. Bu yetkiye velâyet denir[1].
  Daha önce görüldüğü gibi âyetler nikâhın, marufa uygunluk açısından denetlenmesini öngörmektedir. Hz. Peygamberin sözleri, bu denetimi velinin yapacağını gösterir. O, şöyle demiştir:
  Velisiz nikâh olmaz[2].”
  Hangi kadın, velisinin izni olmadan nikâhlanırsa onun nikâhı batıldır, onun nikâhı batıldır, onun nikâhı batıldır. .[3].”
  _________________
  [1]- Şemsuddin es-Serahsî, el- Mebsût, XVI/124, Babü men la tecuzü şehadetühü; Kasım b. Abdullah Ali, Enîs’ul-fukahâ, s. 148.
  [2]- Et -Tirmîzî, Nikâh, bab 14, hadis no 1101; İbn Mâce, Nikâh, bab 15, hadis no 1880; Ahmed b. Hanbel, Müsned c. VI, s. 260.
  [3] – Ebû Dâvûd, Nikâh, bab 20, Hadis no 2083; Tirmîzî, Nikâh, bab 14, hadis no 1102; İbn Mâce, Nikâh, bab 15, hadis no 1879; Ahmed b. Hanbel, Müsned c. VI, s. 66.

 4. Misafir
  Selam ben nişanlimla nigah kiydik imam kiydi ama şahitimiz yokdu ama butun ailemiz biliyorduki nigah kiymak isdiyoruz

+ Yorum Gönder
şahitsiz imam nikahı olur mu,  imam nikahi sahitsiz olurmu,  şahitsiz dini nikah olurmu,  şahitsiz nikah olur mu,  sahitsiz imam nikahi kiyilirmi,  şahitsiz dini nikah olur mu,  sahitsiz dini nikah