+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Aynı hadisler - hadis tekrarları Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Aynı hadisler - hadis tekrarları


 2. ehli-sunnet
  Feseyekfikehumullah

  Yanıt: aynı hadisler - hadis tekrarları


  Reklam  Cevap: Kardeşim Tam OLarak ne demek istediğinizi anlamadım

  Sitemizdeki Hadislermi Yoksa Hadis Kitaplarında geçen hadislermi aynı
  Konuya göre hadisler var Mesela Nafile Namaz Kılmanın sevabı Nafile namaz'ın fazileti hakkında Buhari Tirmizi Ebu davut veya Başka bir Mühadisin kitaplarında geçiyorsa bunlar Bir başlık alltında toplanır karışıklık oLmasın diye Konuyu tam Olarak açarsanız yardımcı OLalım inşAllah...

 3. YaZaROW
  Emekli
  Bir hadisi birden fazla kişi rivayet ediyordur. Bu da aynılık doğurabilir.

 4. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  tamam her şey güzel olmuş da neredeyse bütün hadisler aynı
  Zaten aynı olması gerektir.Efendimizden günümüze ulaşmasnı sağlayan Muhaddislerin aynı konu hakkındaki nakli ayrı ayrı çok bambaşka yada tam zıt anlamda nakletmesi birilerinin yalan uydurması anlamına gelir ki bununda örnekleri mevcuttur.
  Bu sebepten nakil kaynakları çok önemlidir.

  Güvenilir ehl-i Sünnet Hadis kaynakları için aşağıdaki yazıyı incele kardeş...
  __________________________________________________ ___________


  Hadis kitaplarının sıhhatçe en kuvvetli olan altısı Kütüb-ü Sitte adı altında toplanmıştır. Bunlara "sıhah-i sitte" veya "usul-ü sitte" de denir. Bu altı kitaptan ilk beşi Buhari ve Müslim'in sahihleri, Nesai, Ebu Davud ve Tirmizi'nin sünenleridir. Altıncı kitap olarak İmam Malik'in Muvatta'sını veya Darımi'nin sünenini koyanlar olmuşsa da sonunda İbn-i Mace'nin süneni ağırlık kazanmıştır. Bu demek değildir ki İmam Malik'in Muvatta'sı sıhhat bakımından İbn-i Mace'den geridedir. Sebep, Muvatta hadislerinin diğer hadis kitaplarında zaten mevcut olmasıdır.

  Kütüb-ü Sitte'nin her birinin kendine göre ayrı bir meziyeti vardır. Ravilerin ahzında daha sıkı şartlar koymuş olan Buhari'nin Sahihi Kütüb-ü Sitte'nin sıhhatçe en kuvvetli kitabıdır. İmam Müslim'in sahihi sıhhat bakımından Buhari'den sonra gelir. Fakat tertibi daha güzel, metin ve senedlerdeki ifadelerde daha titizdir. Subhi es-Salih Ulum-ul-Hadis'inde şöyle der:

  "Hadis rivayeti mevzuunda daha çok bilgi almak isteyen Tirmizi'nin camiine, sadece ahkam hadisleri isteyen Ebu Davud'un sünenine, fıkhi babların mükemmel sıralanışını görmek isteyen İbn-i Mace'nin sünenine müracaat etmelidir. Nesai'nin süneninde ise bu meziyetlerin bir çoğu bulunmaktadır."

  Ayrıca Nesai'nin süneni Buhari ve Müslim den sonra sıhhatçe en kuvvetli olan, en az zayıf hadis ihtiva eden kitaptır. Diğer üç sünende de az da olsa zayıf hadisler bulunmaktadır.

  Bunlardan başka Taberani'nin mu'cemleri, Hakim'in Müstedrek'i, daha bir çok müsnedler, müstahrecler vb. varsa da bunlar sıhhat bakımından Kütüb-ü Sitte'nin aşağısındadır.

  SİE


+ Yorum Gönder