+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Ecel nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Ecel nedir?

  Sual: ecel saati cüzi iradeye girer mi insan sağlıklı yaşayarak 80 yıl yaşar uyuşturucu içki sigara kullanırsa 50-60 yaşında ölebilir bu ecel saati önceden belli ama 60 mı 80 mi olduğunu biz belirliyormuyuz ? 2. Hoca
  erimeye devam...

  Yanıt: ecel nedir?


  Reklam  Cevap:
  ECEL NEDİR?
  Sözlükte "mutlak vakit, belirlenmiş zaman veya muayyen bir müddetin sonu" gibi anlamlara gelen ecel, dinî literatürde, Allah tarafından her canlı için önceden takdir edilen hayat süresi ve bu sürenin sonu olan ölüm vakti demektir. Ecel, ölüm (A'râf, 7/34), muayyen vakit (Kasas, 28/28), helak etme (A'râf, 7/185), iddet bekleme (Bakara, 2/231) ve ceza gibi (Nûh, 71/4) muhtelif anlamlarda Kur'ân'ı Kerim'in 34 ayrı yerinde geçmektedir. Ecel, hem insanlar hem de toplumlar için geçerlidir. Güneş ve ayın bile belirlenmiş bir süresi vardır. İtikadî mezhepler arasında iki ecelin olup olmadığı, ayrıca ecelin uzayıp uzamayacağı konusunda farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Mu'tezile ve Şia, insanların iki ecelinin olduğunu ve ömürlerinin uzayıp kısalabileceğini savunmuşlardır. Ehl-i Sünnet âlimleri ise, insanların bir tek ecelinin bulunduğunu, bunun da ölümle gerçekleşen vakit olduğunu kabul etmişlerdir. Çünkü ecel kaza ve kaderle ilişkilidir. Bu da Allah'ın ilim ve irade sıfatını ilgilendirir. Hal böyle olunca ölecek kişinin sağlık kurallarına uyup uymayacağı, herhangi bir kaza ya da katilin eylemine maruz kalıp kalmayacağı ilâhî bilgi ve iradenin kapsamı dışında değildir. Bu durumda insanların ecelleri yalnız Allah tarafından bilinmektedir. Sahiplerince keşfedilmesi mümkün olmamaktadır. O halde yaşamak için gerekli tedbirlerin alınması kulluğun bir gereğidir. (F.K.)

 3. Hoca
  erimeye devam...
  Ecel nedir? Ömür kısalır ya da uzar mı?
  Ecel, kelime olarak mutlak vakit, bir şeyin müddeti veya bir şeyin müddetinin sonu demektir. Dinî bir terim olarak ecel, insan ömrünün sonu anlamına gelmektedir. Ecel hayatın son bulması ve ölümün gerçekleştiği zamandır. Bu anlamı ile her canlı için tek bir ecel vardır. Bu ecel Allâh'ın kaza ve takdiriyle olup, asla değişmez. Belirlenen ecel, vaktinden ne önce gelebilir ne de o vakitten sonraya kalabilir. Bu hususla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmaktadır.
  "…Her milletin bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler." (Yunus 10/49); "Allah, eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır." (Münâfikûn 63/11).

 4. Misafir
  kuranı kerim de ölüm bir çok kelime ile anlatılırken bularda şu üçü öne çıkar.
  ecel,vefat,mevt(yani ecelün,vefea, ve mevt) kelimeleri ...
  eğer bu kelimeler anlamdaş ise ki aynı konuyu naltırlar..burda belkide sorulması gereken soru bu kelimelerin kapsam alanı ve kendi için de değişik yorumlara uygun anlamlar içerebilir olmamlarıdır.ama kuran da hayatın uzaması kısalması(ölüm de takdim ve tehir )olmayacağını ifade eden ayetler de var.. peygamber efendimizin bazı hayır işlerinin ömrü uzatacağına dair hadisleri de yorumlanabilir olmasına rağmen düşünülmesi mükündür..şu gerçek gözardı edilmeksizin -bugüne kadar hiç bir islam alimi ömür uzar veya kısalır dememiştir- ecel daha geniş kapsamlı bir kavramdır vefat ve mevt e göre.ecel Allah katında bütün mevt ve vefatların ve ihtimallerinin hepsini ifade eder.vefat ve mevt ise sadece herşeyi ile karara bağlanmış bir hükmün icrası noktasında ki sonkararın uygulandığı yer ve zamanı ifade eder. yani ecel bir kişi hakkında ölümle ilgili bütün zaman ve mekan ihtimallerinin bulunduğu bilgi iken vefat ve mevt

 5. Misafir
  Teşekkürler

+ Yorum Gönder
ecel nedir,  ecel nedır,  ecelnedir,  ecel nedi