+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Vaaz kürsüsü nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Vaaz kürsüsü nedir?

  Sual: camilerde vaaz yerine kürsü denir.kürsü ya ahşaptan yada mermerdendir.genellikle sahanın solundadır. ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Yanıt: Vaaz kürsüsü nedir?


  Reklam  Cevap: Üzerinde hutbe okunan, merdivenli yapı.
  Minber (Arapça:منبر‎), genel olarak mimari açıdan cami içerisinde mihrabın sağ tarafına denk gelecek şekilde inşa edilmektedir. İmamın, özellikle cemaate yüksekçe bir yerden hitap edebilmesi için merdivenli biçimde tasarlanmış cami içi bütünleyici yapıdır. Minber; ahşap, mermer, tuğla gibi maddelerden yapılabilir.
  İmam hutbeyi merdivenin basamakları üzerinde okur. Merdivenli yapıda, imamın sesini cemaate duyurabilmesi amaçlanmıştır. İmamın minberden cemaate o güne ilişkin olarak hitap etmesine hutbe denilmektedir.
  Bazı camilerde minberin karşısına denk gelecek biçimde veya caminin sol kısmında bulunacak şekildemüezzin mahfili bulunmaktadır.

  Camide hatibin hutbe okumasına mahsus kürsü. Arapça, yüksek olmak, anlamındaki "nebr" kökünden ism-i âlettir. Minber, Cuma veya bayram hutbelerini okumak üzere çıkılan, genellikle mihrâbın hemen sağında bulunan merdivenli yapının adıdır.
  Hz. Peygamber'in Medine'de inşa ettirdiği Mescid-i Nebevi'de, önceleri bir minber bulunmuyordu. Cemaatin çoğalması nedeniyle Hz. Peygamber (s.a.s)'in ders ve hutbelerinin daha rahat duyulabilmesi için, Hicretten yedi yıl kadar sonra ilk minber yapıldı. Hz. Peygamber o zamana kadar bir hurma kütüğüne yaslanarak ve kerpiçten yapılmış bir set üzerine çıkararak hitap ediyordu (Semhûdî, Vefâü'l Vefâ, Mısır 1326, I, 281-282).
  İlk minber Hz. Peygamber'in ashabıyla istişaresinden sonra isteği üzerine bir kadının marangoz olan kölesi tarafından yapılmıştır. Ustanın adıyla ilgili farklı rivayetlerden, minber yapımıyla bir kaç kişinin ilgilendiği anlaşılmaktadır.

  alıntı..

 3. Hoca
  erimeye devam...
  Vaaz kürsüsü nedir?

  Camiye gelen cemaate özellikle cuma güneri ve diğer günlerde Vaaz, İyiliğe sevk için söz söyleme, nasihat ve öğüt için çıkılan, cami köşelerinde bulunan cami cemaatini görebilecek yükseklite, 2-3basamaklı bir kişilik yerdir.

 4. Misafir
  vaaz kürsüsü mihrapın sol tarafına denk gelecek şekilde gelmelidir.İmam orada vaaz verir.Herkez bunları dinlemek zorunludur.Özellikle cuma ve bayramlarda okunur.

+ Yorum Gönder
cami kürsüsü nedir,  vaaz kürsüsü nedir,  vaaz kürsüsü,  vaaz kürsüsü anlamı,  vaaz kürsüsünün anlamı,  camide kürsü nedir,  vaaz kürsüsünün anlamı nedir