+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Muhammed bin hüseyn hayatı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Muhammed bin hüseyn hayatı


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Yanıt: muhammed bin hüseyn hayatı


  Reklam  Cevap: AMİLİ (Muhammed bin Hüseyin), Safevîler devrinin bilgin ve mutasavvıfı (Baalbek 1541-Isfahan 1621). öğrenimini Erdebil ve İsfahan'da tamamladı. Dinî bilgilerin yanında fizik, matematik ve astronomi okudu. Safevî Hükümdarı Şah Abbas'ın himayesine mazhar oldu ve şeyhülislâmlığa tayin edildi. Bu vazifesinden kısa bir zaman sonra ayrılan Âmilî, uzun seyahatlerden sonra tekrar İsfahan'a döndü, ömrünün son yıllarını bu şehirde geçirdi ve ölümünde Şah Abbas'ın emri üzerine Şiilerin mukaddes şehri Meşhed'e defnedildi. Âmilî'nin şiî fıkhına dair yazdığı Câmi-i Abbasî adlı eserinden başka matematik ve astronomiye ait Hülâsat-Ül-Hisâb (Hesap özetleri), Risâle-i Usturlâbi-ye (Usturlap Elkitabı) ve daha başka kitapları vardır, özellikle Hülâsat-ül-Hisâb osmanlı ve iran medreselerinde ders kitabı olarak okutuldu.
  alıntı...

+ Yorum Gönder