+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Bağnazlığın kişiye ve topluma verdiği zararları tespit ederek ortadan kaldırılması için neler yapılmalıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Bağnazlığın kişiye ve topluma verdiği zararları tespit ederek ortadan kaldırılması için neler yapılmalıdır?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Yanıt: bağnazlığın kişiye ve topluma verdiği zararları tesbit ederek ortadan kaldırılması için neler yapılmalıdır?


  Reklam  Cevap: Bağnazlık, doğru veya yanlışlığa bakmaksızın bir fikrin savunmasını yapmak, kendi dinini, mensup olduğu düşünceyi veya ekolü her türlü düşünce ve inançtan üstün görmek, Taassup da kör bir tarafgirlik ve doğruluğu hiç araştırılmadan karşıt düşünceyi inkâr vardır.
  İnsanda herhangi bir konuda oluşan aşırı sevgi ve heyecan bilgi ile değil de cehaletle desteklenirse, o konuda taassup; ilimle desteklenirse, müsamaha (hoş görürlülük) meydana gelir. Taassup sahiplerine mutaassıp denir.


  Her ne kadar halk arasında mutaassıp kelimesi dindar anlamında kullanılıyorsa da, bu çok yanlış bir kullanımdır. Taassupa en çok karşı çıkan din İslâm'dır. Hz. Peygamber (s.a.s) müşrikleri İslm'a davet ettiğinde onlar, yanlış-eksik yönleri olduğunu söyleyerek değil, körü körüne atalarının dinine sarıldıkları, hiç bir araştırma ve tartışmaya girmeden kendi dinlerini üstün gördükleri için İslâmiyet'i kabul etmiyorlardı. Hak dinikabul ettirmeyen, ona karşı koyduran bu kör inada Kur'an "Cahiliyye taassubu"

  (hamiyyetü'l-câhiliyye) (el-Fetih, 48/26) demektedir.


  Bugün de İslâmiyet hakkında yeterli ve doğru bilgisi olmayan, aksine, onun hakkında yanlış bilgilere sahip olan ve kendi bildiklerini tartışmasız doğru ve üstün kabul ederek İslâm'a karşı olan mutaassıp aydınlar olabileceği gibi, dinî heyecanları çok, fakat din hakkındaki bilgileri eksik olan mutaassıp dindarlar da olabilir.


  Müslüman mutaassıp değil, hoşgörülü olmalıdır. Müsamahakâr insan, sabit fikirli değildir, medeni cesaretle fikirleri tartışabilir, doğru ile yanlışı ayırdetme gücüne sahiptir. Hakkında yeterli bilgisi olmayan şeylerde körü körüne iddia sahibi değildir. Ancak böyle davranıldığı zaman doğruyu anlatma imkanı olur. İslâm'ın yayılışında Hz. Peygamber (s.a.s) insanlara İslâm'ı hoşgörü ile anlatmış, irşadının vazgeçilmez unsuru, müsamahası olmuştur. "(Dini anlatırken) kolaylaştırınız (hoşgörülü olunuz), zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz" (Buharî, Edeb, 80)

  hadisindeki tavsiye de bunu göstermektedir.


  Kur'anî nasslara ve sünnete uygun olan bağlılık taassup değildir. Zira iman, tasdik etmek; İslâm ise, hak ve doğru olana teslim olmak demektir. bu da dine bağlılık ve sadık olmak anlamını taşır ki, buna salabet-i diniyye denir.


  Bilgisizlikten kaynaklanan taassup ise inat ve muhakemesizlik üzere kuruludur. Taassup yalnız dinlerde değil, beşeri ideolojilerde de bağnazca bağlılıklar neticesinde

  görülmektedir. Müslüman dinine körü körüne değil bilinçli olarak bağlıdır.


  Akif KÖTEN

 3. Misafir
  bence bağnazlık hiç olmasaydı daha iyi olurdu

 4. Misafir
  bağnazlığın ortadan kaldırılması için neler yapılmalı biri söylesin lütfen

 5. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  Bağnazlığın ortadan kaldırılması için
  Kur'an ve sünnet,e sarılmalı,her türlü
  bidat ve hurafelerden uzak durulmalı
  İnsanlara dini anlatırken kulaktan dolma
  ve kaynağı belirsiz kişilerin bilgilereri ile değil
  Kur'an ve sünnetle deliller gösterilmeli


 6. Misafir
  saolun tesekkurler

+ Yorum Gönder
bağnazlığın kişiye ve topluma verdiği zararlar,  bağnazlığın kişiye ve topluma verdiği zararlar nelerdir,  taassubun ortadan kaldırılması için neler yapılmalıdır,  bağnazlığın ortadan kaldırılması için neler yapılmalıdır,  bağnazlığın kişiye topluma zararı,  bağnazlık kişiye ve topluma verdiği zararlar,  taassubun kişiye ve topluma verdiği zararlar nelerdir