+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İlmiyedeki Imamın Görevleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İlmiyedeki Imamın Görevleri


 2. NuN
  Üye

  Cevap: Ilmiyedeki Imamın Görevleri


  Reklam  Cevap: Sözlükte "ilmiye" kelimesi ne demektir?
  Din işleriyle uğraşan hocalar sınıfı ve Din işleriyle uğraşanların mesleği demektir.

  Osmanlı Devletinde İlmiye Sınıfı Nedir

  İlmiye sınıfı, Ehl-i şer ya da Ulema (Alimin çoğulu Ulema), Osmanlı'da hukukçu, öğretim üyesi ve din adamlarının oluşturduğu zümre

  Bu zümrenin görevleri adalet hizmetleri, eğitim ve yargı görevlerini kapsamaktadır Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde ve Osmanlı'dan önceki İslam devletlerinde şeyhülislam resmi bir anlam ifade etmemiş, resmi kullanımı ilk olarak II Mehmet döneminde olmuştur Zamanla üst düzey yöneticilerin istismarıyla bilimsel özelliğini yitirmiş ve bu sınıfın önde gelenlerinin çocukları iyi mevkiilere gelir olmuşturNiteliklerine bakılmaksızın aile üyelerinin atanması sonucunda, 18 yüzyılda artık ilmiye sınıfı tüm reformlara karşı çıkan, kendini yenilemekten uzak, gelişen bilim ve hukuk konusunda çağının gerisinde bir konuma gelmiştir

  Görevleri

  Ehl-i şer; Osmanlı Devleti'nde adalet hizmetleri, eğitim ve yargı görevlerini ifa eden zümredir Üç önemli görevleri şunlardır;

  Tedris; Muallimden müderrise eğitim öğretime bakan görevliler
  Kaza; Kadıların şeriata göre yargılama ve karar verme görevi
  İfta; Müftü, kazasker ve şeyh-ül islam'ın ifa ettiği herhangi bir şeyin şeriata uygunluğu konusunda fetva verme görevidir.

+ Yorum Gönder